Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Instrumente de participare
De când Uniunea Europeană a devenit o entitate care reprezintă mai mult decât încă un organism interguvernamental, în cadrul căruia se întrunesc reprezentanți ai guvernelor naționale pentru a lua decizii în spatele ușilor închise, au fost prezentate propuneri de instrumente participative, au fost introduse mecanisme practice, iar cele existente au fost revizuite, astfel încât cetățenia activă a UE și democrația participativă la nivel transnațional au devenit altceva decât o simplă idee frumoasă: o practică de zi cu zi.

Alegerea celui mai potrivit instrument participativ pentru problema dumneavoastră este esenţială pentru a asigura reușita. Majoritatea instrumentelor sunt gândite pentru a fi folosite de către un grup format din mai mulți cetățeni (sau chiar organizații ale societății civile), dar ele pot fi utilizate la fel de bine şi de către cetățeni individuali; exemplele includ depunerea unei plângeri la ombudsman, semnalarea unei probleme
transfrontaliere cu ajutorul rețelei de rezolvare a problemelor online SOLVIT sau depunerea unei petiții adresate Parlamentului European. Alte instrumente de participare presupun de la bun început iniţierea unei acțiuni colective, cum ar fi inițiativa cetățenească europeană. Ce face lucrurile mai ușoare este însuși faptul că, în majoritatea cazurilor, proiectele participative la nivelul UE pot fi gestionate online — puteți deci să vă faceţi auzită vocea fără a trebui să cumpăraţi timbre; la un moment dat este însă posibil să fie nevoie şi de deplasări – eventual la Bruxelles – pentru a vă întâlni cu un reprezentant instituțional, sau într-o localitate de peste graniță, unde îşi au sediul partenerii transfrontalieri care vă sprijină.

Petiţii către Parlamentul European

Cetăţenii şi rezidenţii UE pot adresa petiţii Parlamentului European, pe subiecte care îi afectează în mod direct. Acelaşi drept le revine şi companiilor sau organizaţiilor care au sediul în UE. Acesta este unul din drepturile fundamentale ale cetăţenilor europeni: orice cetăţean, cu titlu individual sau în asociere cu alţii, îşi poate exercita oricând dreptul de a adresa o petiţie Parlamentului European în temeiul articolului 227 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Important: acest drept îi include pe toți rezidenții din UE, precum și asociațiile și întreprinderile cu sediul în Uniunea Europeană.

Petiția poate consta într-o cerere individuală, o plângere, o observație referitoare la aplicarea dreptului comunitar sau un apel adresat  Parlamentului European pentru a lua poziție într-o anumită chestiune.


Plângeri oficiale
Puteţi:
Consultări

Atunci când pregătește o nouă politică sau o schimbare de politică, foarte adesea, Comisia Europeană lansează o consultare publică cu privire
la chestiunea în cauză. Aceasta reprezintă o ocazie deosebită de a vă face auzit într-o etapă incipientă a procesului oficial. Vă puteți înscrie pentru a primi informaţii atunci când se lansează consultări care privesc probleme de interes pentru dvs.

http://ec.europa.eu/yourvoice


Iniţiativa cetăţenească europeană

Pentru a spori implicarea cetățenilor în viața democratică a UE, articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană instituie un drept de inițiativă cetățenească. Articolul 24 prezintă în linii mari principiile generale pentru un regulament al UE de stabilire a unor condiții și proceduri practice privind inițiativa cetățenilor europeni (ICE).

Obiectivul ICE este de a invita Comisia să formuleze o propunere în orice domeniu în care aceasta are puterea de a propune legislație.

Procedurile și condițiile practice de exercitare a acestui drept la inițiativă sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 211/2011, care a intrat în vigoare în 2011. O ICE necesită susținerea a cel puțin un milion de cetățeni provenind din cel puțin șapte țări ale UE. În regulament se stipulează numărul minim de semnatari pentru fiecare țară.

Pentru lansarea unei ICE, cetățenii trebuie să formeze un „comitet al cetățenilor”. Acesta trebuie să cuprindă cel puțin șapte cetățeni ai UE cu reședința în cel puțin șapte dintre cele 28  de țări ale UE.

Detalii

 

Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida