Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Instrumentul de finanţare a cooperării pentru dezvoltare
Instrumentul de finanţare a cooperării pentru dezvoltare îmbunătăţeşte precedentul cadru de cooperare pentru dezvoltare al Comunităţii, prin reunirea diferitelor instrumente geografice şi tematice într-un instrument unic.

Programele tematice  reglementează un domeniu de activitate specific, care prezintă un interes pentru un grup de ţări partenere nedeterminat geografic, sau activităţi de cooperare care vizează regiuni sau grupuri de ţări partenere diverse sau o cooperare internaţională fără specific geografic, aşadar domeniul lor de aplicare este mai mare decât cel al cooperării geografice, deoarece nu acoperă doar ţările eligibile pentru cooperarea geografică în temeiul ICD, ci şi ţările şi regiunile care sunt eligibile în temeiul Fondului european de dezvoltare (FED) şi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1638/2006.

Regulamentul prevede cinci programe tematice referitoare la:

Prin intermediul acestui program tematic, Comisia susţine dreptul la iniţiativă al actorilor nestatali şi al autorităţilor locale prin finanţarea iniţiativelor acestora în situaţiile în care programele geografice nu constituie instrumentul adecvat şi prin completarea sprijinului pe care alte programe tematice sectoriale îl pot oferi. Cele trei sectoare principale de intervenţie sunt: intervenţiile în ţările şi în regiunile în curs de dezvoltare, acţiunile de sensibilizare a publicului şi de educare în Europa pe subiectul dezvoltării şi măsurile care facilitează coordonarea dintre reţelele societăţii civile şi autorităţile locale.

Detaliiî
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida