Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Istoric
date esenţiale
5 mai 1949 Tratatul de la Londra care înfiinţează Consiliul Europei, semnat de zece state: Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Marea Britanie şi Suedia.
4 noiembrie 1950 Semnarea la Roma a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a Consiliul Europei, primul instrument juridic internaţional care garantează protecţia drepturilor omului.
19 decembrie 1954 Semnarea Convenţiei culturale europene, cadrul cooperării Consiliul Europei în domeniul educaţiei, culturii, tineretului şi sportului.
16 aprilie 1956 Crearea Fondului de restabilire (acum Banca de Dezvoltare a Consiliul Europei), destinat asistării statelor membre în finanţarea proiectelor cu caracter social.
12 ianuarie 1957 Crearea Conferinţei Permanente a Puterilor Locale şi Regionale din Europa (acum Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei), care reuneşte aleşii colectivităţilor locale şi regionale.
18 septembrie 1959 Crearea la Strasbourg, de către Consiliul Europei, a Curţii Europene a Drepturilor Omului în cadrul Convenţiei   europene   a   drepturilor   omului.   Curtea veghează la respectarea angajamentelor asumate de statele părţi la Convenţie.
18 octombrie 1961 Semnarea la Torino a Cartei sociale europene a Consiliul Europei, pandant al Convenţiei europene a drepturilor omului în materie de drepturi economice şi sociale.
1 iunie 1972 Deschiderea la Strasbourg (Franţa) a primului Centru european al tineretului.
27 martie 1980 Crearea de către Consiliul Europei a Grupului Pompidou, forum multidisciplinar de cooperare interministerială împotriva abuzului şi traficului de stupefiante.
26 noiembrie 1987 Semnarea Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, elaborată de Consiliul Europei.
8 iunie 1989 Crearea statutului de invitat special de către Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei, pentru a stabili relaţii mai strânse cu parlamentele ţărilor din Europa centrală şi de est în curs de democratizare.
30 aprilie 1990 Deschiderea la Lisabona (Portugalia) a Centrului Nord-Sud.
10 mai 1990 Crearea Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (“Comisia de la Veneţia”) al cărei câmp de acţiune este cel al garanţiilor pe care dreptul le poate oferi în vederea susţinerii democraţiei.
6 noiembrie 1990 Aderarea primului Stat din fostul bloc sovietic: Ungaria.
Septembrie 1991 Stabilirea Zilelor europene ale Patrimoniului, cu suportul Uniunii europene.
8 şi 9 octombrie 1993 Primul Summit de la Viena (Austria) al şefilor de stat şi de guvern ai statelor membre ale Consiliul Europei. El adoptă o declaraţie care confirmă vocaţia pan-europeană a Organizaţiei, defineşte noile priorităţi politice, în special protecţia minorităţilor naţionale şi luptă împotriva tuturor formelor de rasism, de xenofobie şi de intoleranţă.
17 ianuarie 1994 Comitetul Miniştrilor al Consiliul Europei decide să substituie Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa (CPLRE) Conferinţei Permanente a Puterilor Locale şi Regionale din Europa.
1 februarie 1995 Semnarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, elaborată de Consiliul Europei.
13 iulie 1995 Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei
15 decembrie 1995 Deschiderea la Budapesta al celui de-al doilea Centru european al tineretului.
28 februarie 1996 Rusia a aderat la Consiliul Europei
4 aprilie 1997 Semnarea Convenţiei europene privind drepturile omului şi biomedicina a Consiliul Europei.
10 şi 11 octombrie 1997 Al doilea Summit al şefilor de stat şi de guvern ai statelor membre ale Consiliul Europei, la Strasbourg (Franţa).
12 ianuarie 1998 Semnarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană privind drepturile omului şi biomedicina a Consiliul Europei, care interzice clonarea fiinţelor umane.
1 noiembrie 1998 Înfiinţarea la Strasbourg a noii Curţi Europene a Drepturilor Omului în cadrul Protocolului nr. 11 la Convenţia europeană a drepturilor omului. Această curte unică şi permanentă înlocuieşte precedentul sistem de control.
5 mai 1999 A 50-a aniversare a Consiliul Europei.
4 noiembrie 2000 A 50-a aniversare a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
25 ianuarie 2001 Armenia şi Azerbaidjan intră în Consiliul Europei.
23 noiembrie 2001 Semnarea Convenţiei cu privire la cibercriminalite.
24 aprilie 2002 Aderarea Bosniei-Herţegovina la Consiliul Europei.
2 mai 2002 Semnarea Protocolului nr. 13 la Convenţia europeană a Drepturilor Omului cu privire la abolirea pedepsei cu moartea în toate circumstanţele.
15 iulie 2002 Adoptarea „Liniilor directoare privind Drepturile Omului şi lupta împotriva terorismului”.
28 ianuarie 2003 Semnarea protocolului adiţional la Convenţia cu privire la cibercriminalitate, relativ la incriminarea actelor cu caracter rasist şi xenofob comise prin sistemele informatice.
3 aprilie 2003 Serbia şi Muntenegru intră în Consiliul Europei.
15 mai 2003 Semnarea protocolului de amendare a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului.
5 octombrie 2004 Aderarea Monaco la Consiliul Europei.
15 şi 16 mai 2005 Cel de-al Treilea summit al Şefilor de Stat şi de Guvern a avut loc la Varşovia, Polonia.
13 decembrie 2005 Cea de-a 50a aniversare a Drapelului european.
20 martie 2007 Inaugurarea de către Consiliul Europei a noului sediu al DEQM (Direcţia europeană pentru calitatea medicamentelor)
11 mai 2007 Muntenegru devine cel de-al 47-lea stat din componenţa Consiliului Europei
25 octombrie 2007 Semnarea de către 23 de State  membre ale Consiliului Europei a Convenţiei privind protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (Convenţia de la Lanzarote (Spania), care reprezintă un pas important în prevenirea infracţiunilor sexuale împotriva copiilor, urmărirea penală a autorilor infracţiunilor şi protecţia victimelor.
17 aprilie 2008 Inaugurarea unui nou sediu general al Consiliului Europei de către Bernard Kouchner, ministrul francez al afacerilor externe şi europene.
18 septembrie 2008 Pronunţarea celei de-a 10.000 hotărâri a Curţii Europene a Drepturilor Omului: cauza Takhayeva şi alţii împotriva Rusiei
5 mai 2009 Cea de-a 60-a Aniversare a Consiliului Europei
18 octombrie 2011 Cea de-a 50-a Aniversare a Cartei Sociale Europene


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida