Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Jurisprudenţă
În HUDOC sunt disponibile hotărâri ale Camerei, hotărâri ale Marii Camere a Curţii, hotărâri ale Comitetului şi avize consultative ale Curţii europene ale drepturilor omului, rapoartele Comisiei şi rezoluţiile Comitetului Miniştrilor.
 

Majoritatea textelor sunt disponibile în format HTML şi Word. Textele vechi sunt în format PDF.


Toate textele sunt disponibile doar în cele două limbi oficiale ale Consiliului Europei, fie doar în franceză, sau în engleză. În cazul în care textul poate fi consultat doar într-o limbă, pe care nu aţi selectat-o iniţial, motorul de căutare vă va ghida către această versiune. 
 
Actualmente există posibilitatea de a consulta traducerea unor anumite hotărâri sau decizii, care constituie o parte importantă a jurisprudenţei, în alte limbi, decât franceza sau engleza. Disponibilitatea unei asemenea traduceri este indicată pe pagina rezultatelor. Pentru a afla mai multă informaţie la acest capitol, puteţi consulta linkul « Traduction » .Curtea oferă acces la aceste traduceri realizate de terţi ca fiind o sursă suplimentară pentru utilizatorii HUDOC, dar nu este responsabilă pentru calitatea acestei traduceri.

În anul 2012 Curtea Europeanà pentru Drepturile Omului a lansat un proiect vizând realizarea unui numàr important de traduceri aie jurisprudenţei sale (hotàrâri, decizii şi rezumate aie acestora).
 
Acest proiect este finanţat de càtre Fondul Fiduciar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei şi are ca scop ameliorarea cunoaşterii şi implementârii la nivel naţional a standardelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Proiectul vizeazâ urmàtoarele state. Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia şi Herzegovina, Georgia. Moldova, Muntenegru, Serbia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Turcia şi Ukraina.  Informaţii suplimentare referitor la acest proiect pot fi găsite pe pagina dedicatà acestuia:
www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Decisions+and+judgments/Translations/.La moment traducerile efectuate deja sunt inserate în baza de date HUDOC a Curţii. Filtrele din meniul din stânga al paginii HUDOC permit consultarea listei complete a traducerilor într-o limba anumità.
 
Dacà aveţi întrebàri referitor la proiect sau doriţi să sugeraţi jurisprudenţà care sa fie tradusà în românà, scrieţi la adresa : HRTF-translation@echr.coe.int. 
De asemenea, puteţi căuta şi prin Colecţia Notelor de informare privind jurisprudenţa Curţii, Colecţia cauzelor comunicate Statelor părţi la Convenţia sau prin Colecţia pentru Presă.

Note de informare privind jurisprudenţa

Acest masiv informaţional cuprinde rezumatele cauzelor ce prezintă un interes deosebit. În versiunea temporară (care apare după încheierea lunii respective), rezumatele sunt de obicei redactate în limba în care a fost examinată cauza, mai exact fie în franceză, fie în engleză, pe când versiunea definitivă este diponibilă şi în limba engleză şi, respectiv, în limba franceză.
 
Colecţia este însoţită de un index al tuturor cauzelor rezumate. Atât notele de informare, cât şi indexul sunt disponibile în format PDF.

Cauze comunicate

Colecţia cuprinde :
 • lista săptămânală a cauzelor comunicate recent Statelor reclamate şi care prezintă un anumit interes jurisprudenţial. Fiecare cauză este însoţită de un link către expunerea faptelor şi plângerilor (formulate de reclamant) şi a întrebărilor formulate de către Curte.
 • O expunere a faptelor şi a plângerilor (formulate de reclamant) şi întrebările formulate de Curte, pentru fiecare cauză recent comunicată care prezintă un anumit interes jurisprudenţial.
Listele cauzelor comunicate sunt bilingve şi sunt disponibile în format PDF. Expunerile există de obicei doar în una din cele două limbi oficiale şi sunt disponibile în format HTML şi Word.

Comunicate de presă

Acest masiv cuprinde toate comunicatele de presă ale grefei după 1 ianuarie 1999. Comunicatele de presă, disponibile în franceză şi engleză, includ rezumatele hotărârilor sau deciziilor adoptate de Curte, informaţii despre afacerile pendinte, precum şi despre activităţile Curţii în general.
Comunicatele de presă sunt disponibile în format PDF.

opţiuni de căutare
După caz, puteţi consulta Manualul de utilizare care este disponibil în franceză şi în engleză

Criterii de căutare.

Pentru căutare în baza de date HUDOC sunt disponibile mai multe câmpuri operaţionale :
 • text
 • limba (engleză sau franceză)
 • nivelul de importanţă
 • Statul pârât
 • Data
 • Concluzia

Fişele tematice au scopul de a contribui la o mai bună răspândire şi cunoaştere a hotărârilor  CEDO printre jurnalişti, autorităţile publice şi populaţia din Statele membre ale Consiliului Europei.
 

Începând cu luna septembrie 2010, Curtea a plasat pe pagina sa web peste 50 de fişe tematice care oferă o sinteză a jurisprudenţei sale în anumite domenii. Ele oferă rezumate ale celor mai importante hotărâri şi decizii pe subiecte cum ar fi: dreptutile deţinuţilor, expulzarea şi extrădarea, violenţa împotriva femeilor, protecţia surselor jurnalistice, protecţia datelor personale, protecţia socială, dreptul la viaţă.

Fişele tematice au scopul de a contribui la o mai bună răspândire şi cunoaştere a hotărârilor  CEDO printre jurnalişti, autorităţile publice şi populaţia din Statele membre ale Consiliului Europei în vederea îmbunătăţirii implementării Convenţiei Europene a Dreptutilor Omului la nivel naţional.

Una dintre cerinţele principale ale reformei actuale a Curţii este sporirea eficienţei sistemului Convenţiei, astfel încât Statele membre să garanteze implementarea Convenţiei şi jurisprudenţei CEDO la nivel naţional.
 

Fişele tematice de jurisprudenţă CEDO în limba romănă

Mulţumită Ministerului de Justiţie din România, anumite fişe tematice privind jurisprudenţa Curtţi Europene a Drepturilor Omului sunt disponibile acum în limba română.
 

Discriminare

Rromii si calatorii

Inchisoare

Conditiile de detentie si tratamentul persoanelor private de libertate

Dreptul persoanelor private de libertate la sanatate

Opinii si Informatie

Protectia surselor jurnalistice

Viata

Alte fise tematice
Hotarari pilot


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Baza de date privind jurisprudenţa Cartei Sociale europene include 2 categorii de tipuri documente care se referă la: Reclamaţii colective şi sistemul de rapoarte. Acestea sunt divizate după cum urmează:


 1. Reclamaţii colective
 • Decizii privind admisibilitatea
 • Decizii cu privire la fond
 • Opinii separate
 • Recomandările şi Rezoluţiile Comitetului Miniştrilor
 1. Sistemul de rapoarte
 • Concluzii
 • Observaţii interpretative
 • Opinii separate (disidente sau parţial disidente) 
 • Recomandări şi Rezoluţii ale Comitetului Miniştrilor
1.     Tipurile de documente (date)

Tipurile de jurisprudenţă disponibile în baza de date sunt enumerate în partea stangă a ecranului de căutare.

Căutarea poate să includă una sau mai multe tipuri de jurisprudenţă din cadrul procedurei de reclamaţii colective sau sistemului de rapoarte prin selectarea acestora la alegere.


               i.         Reclamaţii colective

Sistemul de reclamaţii colective există din 1 iulie 1998, data intrării în vigoare a Protocolului adiţional din 1995. Aceste sistem este obiectul deciziilor Comitetului european pentru Drepturile sociale (CEDS) care constituie o sursă importantă de jurisprudenţă.

             ii.         Sistemul de rapoarte

În cadrul sistemului de rapoarte Statele Părţi la Carta socială europeană trebuie să prezinte un raport anual care demonstrează cum aplică acestea prevederile CSE în drept şi în practică. În baza acestor rapoarte, CEDS elaborează o apreciere juridică privind conformitatea Statelor cu dispoziţiile Cartei.


opţiuni de căutare
2.     Criterii de căutare
 
a.     Căutare liberă în text
-       Index des Mots-clés  

 b.     Limba (engleză sau franceză)

c. Căutare după articol/dispoziţie

Este de menţionat că căutarea după articol/dispoziţie face referire la dispoziţiile Cartei revizuite.
- Tableau de Correspondances entre les dispositions de la Charte révisée et la Charte 1961  

 d. Căutare după Stat

e.     Căutare după Cuvinte-cheie

Lista cuvintelor-cheie autorizate a fost compilată în baza dispoziţiilor Cartei revizuite şi fiecare termen corespunde unei dispoziţii specifice. De fiecare dată poate fi selectat doar un singur termen. Lista de mai jos prezintă cuvintele-cheie şi articolele corespunzătoare acestora.
-       Mots-clés et articles correspondants basés sur le texte de la Charte Révisée

f.      Data
 1. Câmpurile de căutare specifice unui tip de jurisprudenţă 
a.     Reclamaţii colective

În cazul reclamaţiilor colective este posibilă iniţierea unei căutări după numărul reclamaţiei şi după organizaţia reclamantă prin activarea lexicului şi prin selecţionarea unui număr sau a unei organizaţii. 
 
 b.     Concluzii

În cazul concluziilor este posibil de a iniţia o căutare după publicaţiile anuale.

În tabelul de mai jos este expusă lista publicaţiilor conform ciclului/anului de publicare în funcţie de Carta revizuită şi Carta din 1961.
-       Tableau des Conclusions
Baza de date „Theseus » cuprinde studii ale jurisprudenţei Curţii europene a Drepturilor Omului referitoare la drepturile copiilor. Ea conţine peste 303 de cauze pronunţate de CEDO începând cu 23 iulie 1968 şi poate fi consultată în engleză sau franceză.
 

Motorul de cătare oferă posibilitatea depistării documentelor după reclamant, ţară, dată sau perioadă, cuvânt-cheie, etc. În curând ea va putea fi consultată şi după numărul articolului Convenţiei europene a drepturilor omului. 
 
Câteva exemple de cuvinte-cheie şi expresii : family life/vie familiale, private life/vie privée, education/instruction, deportation/expulsion, child born out of wedlock/enfant né hors mariage, child victim/enfant victime, protection of children …
 

Theseus a fost creat în cadrul programului “Să construim o Europă pentru şi cu copiii” în cooperare cu Unitatea pentru cercetări a Curţii europene a Drepturilor Omului

Accès à Theseus

Informaţii suplimentare cu privire la cauzele incluse în Theseus pot fi consultate în Hudoc, la base de données de la Cour européenne des droits de l’homme.
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida