Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Justiţie, libertate şi securitate
Justiţie şi afaceri interne
Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie a fost creat pentru a asigura libera circulaţie a persoanelor şi pentru a oferi un înalt nivel de protecţie cetăţenilor. Acesta reuneşte diverse domenii de politici, de la gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene la cooperarea judiciară în materie civilă şi penală. Include, de asemenea, politicile în domeniul azilului şi imigraţiei, cooperarea poliţienească şi lupta împotriva infracţionalităţii (terorism, crimă organizată, traficul de persoane, droguri etc.).

Crearea Spaţiului de libertate, securitate şi justiţie se bazează pe programele de la Tampere (1999-2004), Haga (2004-2009) şi Stockholm (2010-2014). Acesta derivă din Titlul V al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, care reglementează Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie.

Instituţiile şi Organismele UE

Comisia Europeană

DG Justiţie

Acest site tratează toate politicile şi activităţile Comisiei Europene care sunt legate de dezvoltarea unui Spaţiu European de Libertate, Securitate şi Justiţie.

  • O privire de ansamblu asupra politicilor şi a activităţilor curente ale Comisiei Europene în domeniul justiţiei
  • Ultimele noutăţi, inclusiv linkuri spre comunicate de presă şi alte materiale de presă
  • Linkuri spre versiuni electronice ale legilor, publicaţiilor, rapoartelor şi studiilor relevante
  • Acces la consultările publice - ocazia dumneavoastră de a vă exprima punctul de vedere cu privire la dezvoltarea viitoare a politicii
  • Informaţii privind evenimentele, conferinţele şi alte activităţi organizate de Comisie în domeniul justiţiei
Portalul UE privind imigraţia
Afaceri interne
Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström

Parlamentul European

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Comisia pentru afaceri juridice

Consiliul Uniunii Europene

Justiţie şi afaceri interne

Legislaţie

Sinteze Legislatie
Fişe tehnice privind UE /Parlament European

Un spațiu de libertate, securitate și justiție

Texte integrale

Eur lex - 19 Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

Publicaţii şi comunicate de presă


Statistici
Actualitatea UE

Comunicate de presă

 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida