Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Informare juridică
Legislaţia
Legislaţia comunitară secundară poate lua trei forme principale: regulamente, directive şi decizii.
  • Regulamentele se aseamănă legilor din fiecare ţară, însă se aplică în toate statele membre.
  • Directivele stabilesc principii de bază, dar lasă la latitudinea guvernelor punerea în aplicare a acestora, prin legislaţia naţională.
  • Deciziile prevăd hotărâri în anumite domenii, fiind aplicabile doar pentru persoana sau organizaţia mentionată în textul deciziei.
Repertoriul legislaţiei UE în vigoare
Repertoriul legislaţiei UE în vigoare este structurat în 20 de capitole, subdivizate, la rândul lor, în secţiuni.

Prin accesarea  secţiunii,  este afişată lista cu documentele legislative în vigoare clasificate în această secţiune.

În acest Repertoriu figurează acorduri, directive, regulamente şi deciziiÎn ceea ce priveşte fondul documentar, repertoriul nu reflectă numai dreptul UE în vigoare propriu-zis, ci şi activităţile esenţiale ale Uniunii Europene (UE, CECO, CEE, CE, Euratom), inclusiv actele de natură politică sau actele individuale de interes mai general.

    Astfel, repertoriul comunitar cuprinde:
  • acordurile şi convenţiile încheiate de Comunităţile Europene în cadrul relaţiilor externe;
  • actele obligatorii (regulamente, decizii, decizii generale şi recomandări CECO, directive CEE, CE, Euratom) decurgând din dreptul derivat din   tratatele instituind Uniunea Europeană şi Comunităţile Europene, cu excepţia actelor de gestiune curentă (1);
  • actele de drept complementar, în special deciziile reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului;
  • unele acte de drept derivat neobligatorii considerate importante de către instituţii.
Repertoriul este disponibil în limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Acest repertoriu constituie un instrument de documentare şi nu angajează responsabilitatea instituţiilor.

Mai mult
 
Prezentarea documentelor
Pentru fiecare act de bază cuprins în repertoriu, sunt indicate: numărul de document al actului, titlul şi referinţa de publicare (aceasta face, în general, trimitere la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) şi, dacă este cazul, actele posterioare care l-au putut modifica (identificate prin numărul de document urmat de referinţa de publicare între paranteze), precum şi versiunile consolidate ale textului actului de bază şi ale modificărilor sale succesive.
 

Căutarea

Căutarea unui document se face pe baza unui plan de structură analitică.

Exemplu

Căutarea unei decizii privind nomenclatura combinată.

Vom găsi secţiunea pertinentă 02.20.10 „Tarife vamale” plecând de la capitolul „Uniunea vamală şi libera circulaţie a mărfurilor” din următorul plan de structură analitică:

    02. Uniunea vamală şi libera circulaţie a mărfurilor
        02.20 Instrumente vamale de bază
            02.20.10 Tarife vamale

Actele înregistrate în fiecare secţiune sunt clasificate în ordinea crescătoare a numărului de document: pe sector (prima cifră), an, formă juridică (simbolizată de o literă) şi un număr de secvenţă (de exemplu, numărul regulamentului).

Printre actele din secţiunea Tarife vamale figurează Decizia nr. 597/87 reprezentată după cum urmează:

    41987D0597
    (87/597/CECO): Decizia reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului din 18 decembrie 1987, privind nomenclatura, ratele drepturilor convenţionale pentru anumite produse, precum şi regulile generale pentru interpretarea şi aplicarea acestei nomenclaturi şi a acestor drepturi
    (JO L 363 23.12.1987 p. 67)
    html

 
Repertoriul legislaţiei consolidate a  UE

Repertoriul legislaţiei consolidate a Uniunii Europene este organizat pe capitole tematice şi prezintă cele mai recente versiuni consolidate ale actelor (sau actele de bază, dacă acestea nu au fost modificate niciodată) şi ultimele acte de modificare (dacă acestea nu au fost deja încorporate în textul consolidat).

În general, regulamentele, directivele şi deciziile Uniunii Europene fac obiectul unor consolidări. Anumite acte sunt excluse din procesul de consolidare. Acestea sunt marcate cu asterisc (*). Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Consolidare” de pe pagina Întrebări frecvente.

Repertoriul legislaţiei consolidate a Uniunii Europene se află încă în stadiu experimental. Este posibil ca unele referinţe să lipsească – în special cele referitoare la modificările publicate după ultima versiune consolidată. Pentru a obţine cele mai recente informaţii, consultaţi întotdeauna nota bibliografică a actelor de bază pe site-ul EUR-Lex.

Legislaţia consolidată

Consolidarea constă în integrarea, într-un act unic, a unui act de bază împreună cu modificările şi corecturile sale succesive. Acest proces asigură o mai mare transparenţă şi simplifică accesul la legislaţia UE. Mai multe texte juridice publicate în diverse ediţii ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene sunt combinate, asemenea unei „familii consolidate”, într-un singur document uşor de citit.

Punctul de acces la legislaţia consolidată este Repertoriul legislaţiei UE în vigoare. Dacă un act de bază a fost consolidat, va fi pus la dispoziţie un link către familia corespunzătoare. O familie poate reuni mai multe consolidări succesive ale aceluiaşi act de bază. Fiecare familie conţine diverse versiuni consolidate ale unui act dat, ordonate cronologic, după data intrării în vigoare a modificărilor în cauză.

Deoarece legislaţia UE evoluează constant, odată cu publicarea frecventă a noi acte de modificare, colecţia de legislaţie consolidată nu este completă şi nu putem garanta că un anumit text ilustrează legislaţia la zi.

Totuşi, fiecare text consolidat conţine o listă de documente legislative care au stat la baza elaborării sale. În consecinţă, prin comparaţie cu datele din Repertoriul legislaţiei UE în vigoare, se poate verifica uşor stadiul consolidării. Mai mult, fiecare parte a textului cuprinde date referitoare la originea sa (act de bază, act de modificare sau de rectificare).

Legislaţia consolidată este disponibilă online, pe site-ul EurLex şi poate fi consultată sau descărcată, gratuit, în format PDF sau HTML.

Scopul pentru care au fost create textele consolidate a fost acela de a servi ca instrumente de documentare. Instituţiile europene nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul lor. Atenţie, aceste texte nu au valoare juridică. Pentru chestiuni juridice, consultaţi textele publicate în Jurnalul Oficial al

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida