Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
25.03.2015
Consiliul Europei deschide pentru semnare Convenţia împotriva traficului de organe umane

În cadrul unei conferinţe internaţionale (25-26 martie), organizată la Santiago de Compostela (Spania), a ost deschisă pentru semnare o nouă Convenţie a Consiliului Europei împotriva traficului de organe de origine umană, care invită guvernele să criminalizeze prelevarea ilicită de organe de origine umană.

Convenția Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane (Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs), primul tratat internațional pentru combaterea acestei infracțiuni, a fost deschis spre semnare la o conferință internațională (conference) pe care Consiliul Europei și Guvernul spaniol au organizat-o în Santiago de Compostela (Spania) la 25 și 26 martie.
 
Traficul de organe umane este o problemă de proporții globale care încalcă drepturile și demnitatea umană, fiind și o amenințare gravă la adresa sănătății publice. Acesta este adesea legat de crima organizată transnațională, care profită de situația vulnerabilă a donatorilor, și apare în contextul incapacității țărilor de a face față nevoilor de transplant ale pacienților lor. Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 10.000 de transplantări pe piața neagră sînt efectuate în fiecare an.
 
Conferința a întrunit peste 200 de experți guvernamentali, judecători, procurori, forțele de poliție, profesioniști din domeniul sănătății, factorii de decizie și cadre academice pentru a-și împărtăși opiniile și abordările în lupta împotriva traficului de organe umane. Obiectivele conferinței, care a fost deschisă spre semnare la prima zi de desfășurare, încorporează și discuții despre beneficiile și provocările convenției, cît și încurajarea statelor să o semneze și s-o ratifice.
 
Participanții au analizat fenomenului traficului de organe umane și infracțiunile prevăzute de convenție, care își propune să devină un standard global. Ei au examinat, de asemenea, profilurile victimelor și infractorilor traficului de organe umane, responsabilitățile cadrelor medicale și modalitățilede protecție a victimelor.
 
Convenția, care a fost adoptată la 9 iulie 2014 de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, reprezentînd 47 state membre, oferă un cadru cuprinzător pentru a defini traficul de organe umane drept o infracțiune, pentru a proteja victimele și de a urmări penal infractorii. Aceasta incriminează eliminarea ilicită de organe umane de la donatori vii sau decedați și utilizarea lor pentru transplantare sau în alte scopuri, precum și alte acțiuni conexe.
 
De asemenea, tratatul prevede măsuri de asigurare a transparenței sistemelor naționale de transplant și accesului echitabil la transplanturi. Acesta oferă o oportunitate pentru acțiuni concertate la nivel global prin armonizarea legislației naționale și pune bazele pentru cooperarea transfrontalieră.

Republica Moldova este printre primele 14 state care au semnat Convenția, în cadrul conferinței de nivel înalt, organizată în Santiago de Compostela Ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Spaniei, Valeriu Gheorghiu, a semnat, în numele Republicii Moldova, Convenţia.

Traducere: infoeuropa.md
 

Informaţii suplimentare

 

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Documente oficiale ale RM

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida