Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
01.07.2016
Moldova poate aplica integral prevederile Acordului de Asociere cu UE
Cuvinte cheie: acord de asociere, ,
Acest lucru este posibil după ce de la 1 iulie 2016 a intrat în vigoare Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.
Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, a intrat în vigoare pe 1 iulie 2016. Intrarea în vigoare a Acordului semnifică finalizarea procedurii de ratificare a acestuia de către părţile semnatare şi, respectiv, aplicarea în integralitate a tuturor prevederilor acestuia, anunță Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Conform prevederilor articolului 456 din Acordul de Asociere, începînd cu 1 iulie 2016, acesta abrogă şi înlocuieşte în totalitate Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994, intrat în vigoare la 1 iulie 1998. Trimiterile la Acordul de parteneriat și cooperare, care figurează în toate celelalte acorduri între părțile la Acordul de Asociere, se interpretează ca trimiteri la Acordul de Asociere.

La fel, începînd cu 1 iulie 2016, Acordul de Asociere înlocuiește Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, semnat la 26 iunie 2012 la Bruxelles, intrat în vigoare la 1 aprilie 2013.

Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini a spus cu acest prilej: ”Aștept cu nerăbdare să stabilim legături mai strânse între UE și Republica Moldova, ca urmare a semnării acestui acord, care intră pe deplin în vigoare. În paralel cu implementarea reformelor în țară, acordul are potențialul de a contribui la schimbarea vieții moldovenilor în mai bine, pentru a crea noi locuri de muncă, a asigura creștere economică și stabilitate”.

Comisarul UE pentru politica europeană de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, a declarat: ”În perioada implementării cu titlu provizoriu a Acordului de Asociere UE-Moldova am fost încântați să vedem deja rezultate concrete. Exporturile Moldovei spre UE au sporit, iar UE și-a confirmat poziția sa de principal partener comercial al Moldovei. Acum, sunt necesare transformări fundamentale în domeniul economic și politic, astfel încât moldovenii să vadă o schimbare reală. Așteptăm cu nerăbdare reforme reale în domeniul statului de drept, justiție, independența instituțiilor față de presiunile politice și asupra dezvoltării economice. UE este dispusă să acorde un ajutor substanțial pentru a susține punerea în aplicare a agendei de reforme a RM”.

În cadrul Acordului de Asociere, Moldova s-a angajat să realizeze reforme structurale ambițioase în domenii-cheie, cum ar fi democrația, buna guvernare, statul de drept, drepturile omului, politica externă și de securitate, dezvoltarea comercială și economică. De asemenea, este prevăzută cooperarea sporită în domeniul energiei, transporturilor, protecția mediului, cooperarea industrială, dezvoltarea și protecția socială, egalitatea de șanse, educație și protecția consumatorilor, precum și în domeniul politicilor de tineret și cooperare culturală.

Ședință comună Parlament – Guvern în contextul intrării în vigoare a Acordului de Asociere Republica Moldova - UE

Parlamentul și Guvernul s-au convocat în ședință de lucru comună pentru a examina progresele și restanțele în implementarea Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare, sincronizarea agendelor comune între Parlament și Guvern și prioritățile pentru sesiunea legislativă de toamnă. Ședința a avut loc în contextul intrării în vigoare depline, de astăzi, a Acordului de Asociere Republica Moldova – UE.

”Astăzi, e un moment istoric, unic de la proclamarea independenței, când Republica Moldova devine stat asociat Uniunii Europene și nu mai este un simplu partener. Este un alt statut, alte drepturi, alte obligații, dar cu aceeași responsabilitate să ne mișcăm în continuare la toate etapele de implementare a Acordului de Asociere. Au fost depuse mii de ore de muncă până acum, iar sloganul în activitatea de zi de zi trebuie să fie «mai puțină politică și mai multă muncă»”, a menționat Andrian Candu.

Premierul Pavel Filip a comunicat
că aproximativ  70% din angajamentele asumate prin Foaia de parcurs au fost realizate, celelalte fiind în proces avansat de realizare. Iar speakerul, Andrian Candu, a precizat că dintre cele 52 de acte normative restante, 40 au fost complet realizate, alte șapte proiecte de lege urmează să fie adoptate în lectura a doua

Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis un comunicat în care salută intrarea în vigoare la 1 iulie 2016 a Acordurilor de Asociere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova, precum și între UE și Georgia, ca urmare a încheierii tuturor procedurilor interne la nivelul UE, în baza finalizării procesului de ratificare a acordurilor de către toate cele 28 de state membre şi de către Parlamentul European, în perioada 2014-2015.

”Intrarea în vigoare a acordurilor reprezintă un  moment politic semnificativ în relaţia UE cu cei mai angajaţi parteneri din vecinătatea noastră estică, şi, totodată, îndeplinirea unui obiectiv prioritar al României în cadrul Uniunii Europene, pe care ţara noastră l-a promovat activ şi constant. Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei adresează felicitări autorităţilor şi cetăţenilor din Georgia şi Republica Moldova pentru această realizare şi încurajează continuarea eforturilor de punere în aplicare a acordurilor şi avansarea reformelor necesare pentru parcursul european al acestor ţări”, se spune în comunicat.

În acelaşi timp, Ministerul roman al Afacerilor Externe îşi exprimă speranţa că ”vor putea fi găsite soluţii constructive în plan european care să permită, cât mai curând posibil, şi intrarea în vigoare a Acordului de Asociere UE-Ucraina, în conformitate cu angajamentele asumate la nivel european”.

Informații suplimentare:

Acordurile de Asociere cu Republica Moldova, respectiv Georgia, care includ dimensiunea comercială (DCFTA), se aplică provizoriu începând cu 1 septembrie 2014. În ceea ce priveşte Ucraina, aplicarea provizorie a unor părţi importante din Acordului de Asociere a început la 1 noiembrie 2014, iar aplicarea provizorie a Acordului aprofundat şi cuprinzător de liber schimb - DCFTA - la 1 ianuarie 2016.
 
Informaţii suplimentare
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015
Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
 
 
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Documente oficiale ale RM

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida