Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
26.03.2015
Moldova va beneficia de resursele ENPARD pentru modernizarea agriculturii
La 26 martie 2015, Directorul pentru Vecinătatea Estică a Comisiei Europene, Gerhard Schumann-Hitzler şi Prim-ministrul Chiril Gaburic au semnat Acordul de Finanţare în domeniul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - ENPARD.

Directorul pentru Vecinătatea Estică a Comisiei Europene, Gerhard Schumann-Hitzler, aflat într-o vizită oficială la Chişinău. a avut  o întrevedere cu Prim-ministrul Chiril Gaburici

În cadrul întrevederii s-au discutat detaliile unui nou  program de asistenţă oferit Republicii Moldova din partea Uniunii Europene, după care cei doi oficiali au semnat Acordul de Finanţare în domeniul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - ENPARD.

Documentul prevede oferirea unui suport bugetar Guvernului Republicii Moldova din partea Comisiei Europene în valoare de 64 de milioane de euro. 53 de milioane de euro reprezintă componenta de suport bugetar sectorial,care vor fi oferite în trei tranşe, până în 2018, iar alte 11 milioane – componenta de asistenţă tehnică în implementare

„Accesul la fondurile ENPARD înseamnă bani pentru creşterea investiţiilor în modernizarea sectorului agricol, dezvoltarea sistemelor educaţionale în sate, vânzări mai mari pentru fermieri pe piețele interne și externe. Un moment important este că la acești bani vor avea acces toți agenții economici înregistrați oficial în Republica Moldova, inclusiv cei din stânga Nistrului”, a declarat Prim-ministrul.

Gerhard Schumann-Hitzler a confirmat angajamentul Uniunii Europene pentru sprijinirea proiectelor de dezvoltare și modernizare a Republicii Moldova, inclusiv în dezvoltarea agriculturii și zonelor rurale. Oficialul european a subliniat că dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale este un sector prioritar pentru cooperarea UE-Republica Moldova în perioada 2014-2017. 

„Semnarea Acordului de Finanțare ENPARD cu Guvernul Republicii Moldova subliniază procesul de reforme structurale inițiat de către Republica Moldova și alinierea țării la Uniunea Europeană, ca urmare a semnării și implementării Acordului de Asociere și creării Zonei de Liber Schimb RM-UE”, a menţionat Directorul pentru Vecinătatea Estică a Comisiei Europene.

Programul ENPARD a devenit o iniţiativă nouă de politici, ca parte componentă a angajamentului Uniunii Europene privind creşterea incluzivă şi stabilitatea la hotarele comunităţii europene, prin care este recunoscută importanţa agriculturii, inclusiv a securităţii alimentare, producţiei durabile şi ocupării forţei de muncă în regiunile rurale. Instrumentul ENPARD  a fost lansat în martie 2011. În iunie 2012, în cadrul Conferinţei ENPARD la Bruxelles, a fost prezentată o primă viziune asupra unui astfel de instrument pentru ţările din Parteneriatul Estic.

(VIDEO)Conferință de presă susținută de prim-ministrul Republicii Moldova, Chiril Gaburici, și directorul pentru Vecinătatea Estică a Comisiei Europene, Gerhard Schumann-Hitzler
În cadrul vizitei cu ocazia semnării Acordului  Directorul pentru Vecinătatea Estică a Comisiei Europene, Gerhard Schumann-Hitzler  a avut întîlniricu oficiali din RM

întrevedere cu Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Natalia Gherman

Reprezentantul Comisiei Europene a declarat că UE va continua să susţină procesul de reformare, prin implementare unor ample programe în sectoare de o importanţă majoră pentru dezvoltarea R. Moldova, cum ar fi agricultura, energetica, afacerile interne sau justiţia. În acest sens, oficialii au salutat semnarea Acordului de Finanţare în domeniul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în valoare de 64 de milioane de euro, fonduri destinate modernizării sectorului agricol și sporirii accesului produselor moldovenești pe piața UE.

În contextul sprijinului oferit de partenerii europeni în implementarea Acordului de Asociere, a fost apreciată activitatea Misiunii Experţilor UE de Nivel Înalt, care activează în Republica Moldova din 2010. Având în vedere contribuţia acestor experţi la avansarea agendei europene a ţării a fost agreată extinderea misiunii pentru un nou mandat.


întrevedere cu Viceministrul Justiției, Sabina Cerbu

în cadrul întrevederii, viceministrul Justiției exprimat gratitudine pentru sprijinul constant acordat de către Uniunea Europeană ţării noastre în implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției.

Directorul pentru Vecinătatea Estică a Comisiei Europene, Gerhard Schumann-Hitzler, s-a arătat mulțumit de rezultatele prezentate. "Aveți legi bune și chiar foarte bune, dar acestea trebuie respectate. Nimeni nu are dreptul să încalce legile, nici procurorul, nici judecătorul și nici cetățeanul de rând. Doar astfel poate înflori democrația într-un stat", a concluzionat Gerhard Schumann-Hitzler.

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Documente oficiale ale RM

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida