Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
01.04.2014
Sursa: RAPID
Norme mai flexibile pentru acordarea vizelor Schengen
Cuvinte cheie: acordul schengen, vize, turism, ,
Acces: On-line
Pentru a stimula economia europeană și a facilita viața persoanelor care călătoresc în UE, Comisia Europeană propune modificări importante în ceea ce privește normele în materie de vize

Un număr mare de resortisanți ai țărilor terțe care doresc să călătorească în UE sunt adesea confruntați cu proceduri de acordare a vizelor împovărătoare, îndelungate și costisitoare. Propunerile prezentate astăzi vor simplifica procedurile pentru persoanele care doresc să călătorească în UE pentru sejururi de scurtă durată și vor reduce în mod considerabil durata procedurilor, conducând la realizarea unui nivel mai ridicat de economii de costuri și la reducerea birocrației, menținând, în același timp, nivelul de securitate. Prin facilitarea accesului la spațiul Schengen pentru persoanele care călătoresc cu acte în regulă, va fi mai ușor pentru acestea să își viziteze prietenii și rudele, precum și să desfășoare activități comerciale. Acest lucru va stimula activitatea economică și crearea de locuri de muncă, de exemplu, în sectorul turismului, precum și în domenii de activitate conexe, cum ar fi sectorul restaurației și cel al transporturilor. Un studiu recent arată că, în 2012, s-a „pierdut” un număr total de 6,6 milioane de călători potențiali din șase dintre țările cu cel mai mare număr de călători, din cauza procedurilor greoaie de acordare a vizelor.i De asemenea, studiul a relevat faptul că existența unor norme de acordare a vizelor mai flexibile și mai accesibile ar putea duce, doar pentru aceste șase țări, la o creștere cu 30 % până la 60 % a numărului de călătorii către spațiul Schengen.ii Acest lucru ar putea reprezenta o sumă totală de 130 de miliarde EUR sub formă de cheltuieli directe pe o perioadă de cinci ani (cheltuieli pentru cazare, alimente și băuturi, transport, divertisment, cumpărături etc.) și ar putea duce la crearea a aproximativ 1,3 milioane de locuri de muncă în sectorul turismului și în sectoare conexe.

„Europa are nevoie de o politică mai inteligentă în materie de vize. Trebuie să atragem către meleagurile noastre mai mulți turiști, oameni de afaceri, cercetători, studenți, artiști și profesioniști din domeniul culturii. În clipa de față dorim să impulsionăm creșterea economică și să creăm noi locuri de muncă prin accentuarea dimensiunii economice a politicii europene în domeniul vizelor, menținând, în același timp, un nivel ridicat de securitate la granițele noastre. Propunerile de astăzi vor facilita în mod considerabil procedurile de acordare a vizelor pentru persoanele care se deplasează pentru sejururi de scurtă durată. Datorită acestor propuneri, se preconizează o creștere semnificativă a numărului de călători în anii următori”, a declarat doamna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.

Domnul Antonio Tajani, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a adăugat: „Propunerea noastră va susține sectorul turismului european într-o perioadă în care concurența internațională este din ce în ce mai acerbă și în care tot mai multe țări se bazează pe turism ca factor de creștere economică. Noile norme în materie de vize oferă răspunsul la această provocare. Aceste schimbări vor permite sectorului turismului să facă față creșterii considerabile a fluxurilor de turiști care vizitează Europa. Turismul este forța motrice a creșterii economice a Europei și a fost cel mai important bastion al economiei europene în timpul crizei recente.”

Pentru a stimula economia europeană și a facilita viața persoanelor care călătoresc în UE, Comisia Europeană propune astăzi modificări importante în ceea ce privește normele în materie de vize. Principalele elemente ale acestui pachet sunt:

(1) reducerea, de la 15 la 10 zile, a termenului-limită pentru procesarea cererilor de viză și luarea unei decizii; (2) posibilitatea de a depune cereri de viză la consulatele altor țări membre ale UE, în cazul în care statul membru competent pentru procesarea cererii de viză nici nu este prezent, nici nu este reprezentat în statul în care este depusă cererea;(3) acordarea de facilități considerabile persoanelor care călătoresc frecvent, inclusiv eliberarea obligatorie de vize cu intrări multiple, valabile timp de trei ani;(4) introducerea unui formular de cerere de viză simplificat și posibilitatea de a depune cereri „on-line”; (5) posibilitatea ca statele membre să elaboreze sisteme speciale de acordare a vizelor la granițe, pentru o ședere de maximum 15 zile într-un singur stat Schengen; (6) posibilitatea ca statele membre să faciliteze eliberarea vizelor pentru persoanele care călătoresc în scopul de a participa la evenimente importante; (7) introducerea unui nou tip de viză (viza de circuit) care să le permită persoanelor care călătoresc cu acte în regulă să se deplaseze în spațiul Schengen pe o perioadă de maximum 1 an (cu condiția ca șederea pe teritoriul unui stat membru să nu depășească 90 de zile într-un interval de 180 de zile).

- Simplificarea cererilor de viză de scurtă ședere, pentru a răspunde cererii în creștere. Normele actuale în materie de vize au dat deja numeroase rezultate, ceea ce a contribuit la o creștere cu 68 % a numărului cererilor de viză, de la 10,2 milioane în 2009 la 17,2 milioane în 2013. Cu toate acestea, se poate face mai mult în vederea îmbunătățirii mobilității persoanelor care călătoresc cu acte în regulă. Pentru noile date statistice din 2013 privind vizele, a se vedea infografic. Adesea, problemele legate de obținerea vizelor limitează accesul și reduc,– prin urmare–, potențialele beneficii economice ale atracțiilor turistice. De exemplu, cu ocazia Expoziției universale de la Milano din 2015, milioane de noi turiști ar putea vizita Europa.

Concret, Comisia propune acum:

- Stabilirea unui set mai clar de norme procedurale și accelerarea procesului. S-a propus reducerea, de la 15 la 10 zile, a termenului-limită pentru procesarea unei cereri de viză și luarea unei decizii cu privire la aceasta. Termenul maxim pentru depunerea unei cereri a fost extins de la trei la șase luni înainte de data preconizată a călătoriei, pentru a permite călătorilor să planifice și să evite perioadele de vârf.

În plus, lista documentelor justificative va fi simplificată și va deveni exhaustivă, iar consolidarea armonizării acestor cerințe la nivel local va asigura un tratament egal al persoanelor care solicită vize. Asigurarea medicală de călătorie, care este obligatorie și adesea costisitoare, va fi eliminată.

- Stimularea cooperării la nivel consular. Potrivit propunerii, în cazul în care statul membru competent pentru procesarea cererii de viză nici nu este prezent, nici nu este reprezentat într-o țară terță, solicitantul are dreptul să își depună cererea la oricare dintre consulatele prezente („reprezentare obligatorie”).

Se va facilita efectuarea de vizite repetate odată cu introducerea criteriilor obligatorii privind obținerea unei vize cu intrări multiple (MEV), valabile pe o perioadă de trei ani și ulterior pentru o perioadă de cinci ani, pentru persoanele care călătoresc frecvent și care sunt înregistrate în Sistemului de informații privind vizele (VIS). Solicitanții ale căror date sunt înregistrate în VIS și care au utilizat anterior, în mod legal, cel puțin două vize în ultimele 12 luni vor avea de câștigat de pe urma acestor facilități. Această schimbare de norme este, de asemenea, posibilă datorită introducerii generalizate a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS), care se preconizează a fi finalizată în 2015, permițând consulatelor statelor membre să aibă acces la datele privind cererile de viză anterioare ale solicitanților.

Datorită faptului că ar avea posibilitatea de a călători în mod mai spontan, persoanele care dețin vize cu intrări multiple cu valabilitate mai lungă vor întreprinde, probabil, mai multe călătorii în spațiul Schengen decât în alte condiții. Un număr mai mare de călătorii ar stimula creșterea economică în spațiul Schengen.

- Instituirea unei vize de circuit. Acest nou tip de viză va permite resortisanților țărilor terțe care călătoresc cu acte în regulă în spațiul Schengen să circule pe o perioadă de până la 1 an în această zonă (cu condiția ca șederea pe teritoriul unui stat membru să nu depășească 90 de zile într-un interval de 180 de zile), cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de până la doi ani (cu condiția ca solicitantul să nu stea mai mult de 90 de zile într-un interval de 180 de zile în același stat membru). Această viză li s-ar aplica, de exemplu, artiștilor care realizează spectacole live și care fac turnee în spațiul Schengen pentru o perioadă îndelungată, dar și persoanelor care călătoresc în scopuri personale, cum ar fi turiștii, cercetătorii și studenții care doresc să petreacă mai mult timp în Europa.

Context

Pachetul de măsuri propus astăzi cuprinde:

- un raport („O politică mai inteligentă în materie de vize pentru stimularea creșterii economice”) de evaluare a punerii în aplicare a Codului de vize de către statele membre;

- o propunere de reformare a Regulamentului privind Codul de vize al Uniunii (Codul de vize);

- o propunere de Regulament privind instituirea vizei de circuit;

- o prezentare generală a datelor statistice privind vizele.

Următoarele etape:

Ambele propuneri trebuie să fie aprobate de către Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, lucru care se va întâmpla cel mai devreme în 2015.

După intrarea în vigoare a propunerilor, modificările se vor aplica tuturor statelor membre ale UE care aplică în totalitate politica comună în materie de vize în spațiul Schengen, precum și celor patru state asociate Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). Trebuie remarcat faptul că Bulgaria, Croația, Irlanda, Cipru, România și Regatul Unit nu participă la politica în materie de vize.

Informaţii suplimentare

MEMO/14/247

Raport intitulat „O politică mai inteligentă în materie de vize pentru stimularea creșterii economice”:

Propunere de Regulament privind Codul de vize al Uniunii (Codul de vize):

Propunere de Regulament privind instituirea vizei de circuit:

O prezentare generală a datelor statistice privind vizele: Infografic:

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Documente oficiale ale RM

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida