Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
02.07.2014
Sursa: none
Ratificarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi UE
Cuvinte cheie: acord de asociere, ratificări, ,
La 2 iulie 2014 a avut loc ratificarea Acordului de Asociere de către Parlamentul Republicii Moldova. Conform procedurilor legale, acesta urmează să fie ratificat şi de către legislativele tuturor statelor membre ale UE.
MOLDOVA

La  28 iunie Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat pe 27 iunie 2014 la Bruxelles.

Premierul Iurie Leancă a declarat, în debutul ședinței de astăzi, că următoarea fază a relației R. Moldova cu Uniunea Europeană va fi punerea în aplicare a Acordului de Asociere. „Este o etapă foarte importantă, dar nu este finalitatea, finalitatea, după cum am spus, este să aderăm la Uniunea Europeană", a menționat șeful Executivului.

„Pentru a adera la Uniunea Europeană trebuie să depunem o cerere de aderare, ca să obținem statutul de candidat, cum s-a întâmplat acum câteva zile cu Albania, iar pentru a depune cererea de aderare și după cum spuneam analiza arată că o putem face în a doua jumătate a anului 2015, pentru a avea o reacție pozitivă de la toate cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene, va trebui să generăm aceste reacții pozitive, că suntem extrem de serioși în realizarea acestor angajamente", a mai declarat Iurie Leancă.

În calitate de organ responsabil pentru prezentarea Acordului a fost desemnat Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Documentul aprobat în ședința Cabinetului de miniștri a fost  prezentat spre examinare Preşedinţiei.

În conformitate cu art. 86 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova și art. 14 alin. (3) din Legea privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a prezentat la  28 iunie a.c., Parlamentului spre ratificare Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014.

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova.a fost supus dezbaterilor în comisiile permanente  și Biroul Permanent al Parlamentului.

La 2 iulie 2014 Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană a fost ratificat în plenul Legislativului.

(VIDEO)MAEIE
urmează să notifice Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene despre încheierea procedurilor interne de ratificare a Acordului de Asociere RM-UE, pentru a asigura aplicarea provizorie a acestuia de către ambele părţi, începând cu toamna anului curent.

UE

Comisia Europeană a salutat ratificarea rapidă de către RM a Acordului de Asociere
(VIDEO)


Acordul mai urmează a fi ratificat și de către toate Parlamentele țărilor membre ale UE.
 

Detalii privind ratificări= Ratification Details


3.07. 2014  - România

Senatului României,  în calitate de cameră decizională, a aprobat cu unanimitate, în cadrul unei sesiuni extraordinare, Legile de ratificare ale Acordurilor de Asociere Uniunea Europeană - Republica Moldova, Uniunea Europeană - Georgia şi Uniunea Europeană - Ucraina.

Parlamentul României devine astfel primul for legislativ din statele membre UE care finalizează procedura de ratificare a celor trei Acorduri de Asociere.

 8.07.2014 -  Lituania,  14.07.2014 - Letonia, 29.08.2014 - Malta,  16.09.2014 - Slovacia , 4.11.2014 - Estonia,

16.10.2014

Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a aprobat cu 44 de voturi pentru, 3 împotrivă și nicio abținere, ratificarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și UE.

Toti membrii Parlamentului European sunt dispusi sa voteze la Bruxelles, la 13 noiembrie ratificarea  Acordului și  rezoluția non-legislativă de însoțire. Elemente ale acordului, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, au fost aplicate cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014, iar pentru a intra in vigoare pe deplin Acordul trebuie să fie ratificat de către parlamentele naționale ale statelor membre ale UE.


13.11.2014

La ședința plenară a Parlamentului European din 13 noiembrie  au votat în favoarea ratificării  535 deputaţi,  contra  - 94 deputaţi,  s-au abtinut - 44 deputaţi


Informaţii suplimentareCu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului  de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles  la 27 iunie 2014

Discursul Președintelui Parlamentului Igor Corman în ședința plenară pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. - 2 iulie 2014

Discursul Prim-ministrului Iurie Leancă în cadrul ședinței plenare a Parlamentului pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte. - 2 iulie 2014


27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere


TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM AGENDA de Asociere

GHIDUL
AA

Ghid succint al AA
Ghid ZLSAC
AA - Mituri şi fapte
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA
IMPLEMENTAREA 2014-2016

 

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Documente oficiale ale RM

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida