Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Liberalizarea regimului de vize

Dialogul dintre UE și Republica Moldova privind vizele, în cadrul căruia se examinează condițiile de eliminare a vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în UE, a fost lansat la 15 iunie 2010. Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize (PALRV) a fost prezentat autorităților moldovene de către Comisie la 24 ianuarie 2011. Moldova a devenit cea de-a doua ţară din cadrul Parteneriatului Estic, după Ucraina, care beneficiază de un asemenea document.

Planul de Acţiuni este structurat în compartimente distincte:  (1)armonizarea cadrului legislativ în domeniul justiţiei şi afacerilor interne la normele şi standardele UE; (2)  implementarea acţiunilor necesare îndeplinirii condiţiilor UE pentru stabilirea unui regim de călătorie fără vize în UE pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Planul stabilește o serie de obiective de referință pentru Republica Moldova, privind patru secțiuni de aspecte relevante, în vederea adoptării unui cadru legislativ și de politici (faza 1) și a punerii sale efective în aplicare (faza 2).

Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului rapoarte periodice cu privire la punerea în aplicare a PALRV.

Primul raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare de către Republica Moldova a Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize a fost prezentat la 16 septembrie 2011.  La 7 octombrie 2011 a avut loc o reuniune la nivel de înalți funcționari, ocazie cu care a fost prezentat primul raport privind progresele înregistrate și au fost discutate etapele următoare ale procesului.

Misiunilor de evaluare ale secțiunilor 2, 3 și 4 din planul de acțiuni au fost organizate în a doua jumătate a lunii octombrie și la începutul lunii noiembrie 2011, reunind experți din statele membre ale UE, însoțiți de funcționari din cadrul serviciilor Comisiei și al SEAE. Scopul acestor misiuni de experți a fost de a evalua cadrul legislativ, de politici și instituțional în temeiul obiectivelor de referință ale primei faze a PALRV și conformitatea acestuia cu standardele europene și internaționale. Rapoartele experților au fost finalizate în decembrie 2011.

Al doilea raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare de către Republica Moldova a Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize a fost prezentat la 9 februarie 2012. La 27 februarie 2012 a avut loc o reuniune la nivel de înalți funcționari, ocazie cu care a fost prezentat al doilea raport privind progresele înregistrate și au fost discutate etapele următoare ale procesului.

Al treilea și ultimul raport privind progresele înregistrate cu privire la prima fază a PALRV  prezintă o evaluare consolidată a Comisiei privind progresele înregistrate de Republica Moldova în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de referință stabilite în cadrul primei faze a PALRV. legate de stabilirea cadrului legislativ, de politici și instituțional

Comisia Europeană a publicat, la 22 iunie 2012, raportul final privind realizarea primei faze a Planului, atunci cînd Republica Moldova a iniţiat implementarea plenară a condiţiilor celei de-a II-a faze. În august 2012, Comisia Europeană a publicat şi un studiu privind posibilul impact migraţional şi de securitate al liberalizării vizelor pentru Republica Moldova.

La 19 noiembrie 2012, Consiliul afacerilor externe al UE a adoptat Concluziile privind Republica Moldova în care împărtăşeşte analiza Comisiei Europene privind îndeplinirea de către Republica Moldova a condiţiilor primei faze a Planului de acţiuni privind liberalizarea vizelor şi, respectiv, a decis lansarea evaluării condiţiilor stabilite de cea de-a II-a fază a Planului.

La 13 decembrie 2012  - Moldova a prezentat primul Raport de implementare a condiţionalităţilor fazei II a Planului de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize

La 28 ianuarie 2013, la Bruxelles a avut loc Reuniunea Înalţilor Oficiali RM-UE privind liberalizarea regimului de vize.

În cadrul întrevederii, ambele părţi au trecut în revistă ultimele evoluţii ale Dialogului RM-UE privind liberalizarea regimului de vize. În acest sens, au fost menţionate principalele recomandări ale celui de-al III-lea Raport al Comisiei Europene cu referire la implementarea Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize şi a Studiului privind evaluarea impactului asupra nivelului de migraţie şi securitate asupra UE în cazul liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii RM, trecerea oficială a RM la cea de-a II-a fază a dialogului, precum şi examinarea în detaliu a rezultatelor prezentate în cadrul primului Raport de Progres al RM privind implementarea celei de-a II-a faze.

UE  detașează primele misiuni de evaluare a nivelului de implementare a fazei a II-a a Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, începînd cu luna februarie a anului 2013.

În perioada 18 februarie - 15 martie 2013 , în RM a avut loc evaluarea implementării fazei II a Planului. Această evaluare a cuprins mai multe misiuni, la care au participat experţi atît din partea Comisiei Europene, cît şi din partea instituţiilor UE, dar şi a ţărilor-membre. Au fost expertizate 3 blocuri tematice şi această evaluare a fost una pozitivă. În luna aprilie, experţii urmează să prezinte raportul, fundamentat în baza acestei evaluări pentru ca, ulterior, să fie prezentată această evaluare Comisiei Europene. Finalizarea acestei evaluări trebuie să aibă loc la data întrunirii Consiliul de Cooperare UE-RM, în luna iulie

La 25 iunie 2013 a fost publicat cel de-al patrulea raport privind progresele realizate în punerea în aplicare de către RM a planului de acţiune pe liberalizarea vizelor.   În acest Raport Comisia consideră că Republica Moldova a atins progrese foarte bune în implementarea eficientă și durabilă a valorilor de referință prevazute pentru a doua  faza a Liberalizarii Regimului de Vize. Îndeplinirea acțiunilor necesare prevăzute  în prezentul raport ar aduce Republica Moldova la finalizarea punerii în aplicare a tuturor valorilor de referință  prevazute pentru a doua  faza a Liberalizarii Regimului de Vize.

La  15 noiembrie 2013, Comisia Europeană a publicat cel de-al 5-lea Raport de Progres al Comisiei Europene privind implementarea Planului de Acțiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize, prin care a constatat îndeplinirea tuturor condițiilor abolirii regimului de vize pentru
călătoriile de scurtă durată în spațiul Schengen.
 
Drept rezultat, la 27 noiembrie 2013 ,Comisia Europeanăa a propus liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii RM prin modificarea Regulamentului 539/2001 privind abolirea obligaţiei de viză pentru călătoriile de scurtă durată pentru cetăţenii RM posesori ai paşaportului biometric în spaţiul Schengen

La 20 decembrie 2013, la Bruxelles, urmare a propunerii Preşedinţiei Lituaniene a UE, ambasadorii statelor membre ale UE au susţinut propunerea Comisiei Europene de modificare a Regulamentului UE 539/2001 privind liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova, pentru călătoriile de scurtă şedere în spaţiul Schengen.

În conformitate cu procedurile UE, propunerea data a fost  examinată în Parlamentul European şi a fost votată în cadrul Comisiei specializate pentru Libertate, Securitate şi Justiţie (12 februarie 2014) și ulterior, la 27 februarie 2014  -  în Plenul Parlamentului.
 

În cadrul şedinţei din 14 martie 2014, a Consiliului Uniunii Europene, reunite în formatul miniştrilor pentru Transport, statele membre ale UE au susţinut propunerea Comisiei Europene de anulare a vizelor pentru călătoriile de scurtă durată (pentru o perioadă de şedere de până la 90 de zile pe parcursul a 6 luni) în spaţiul Schengen, pentru cetăţenii R. Moldova, posesori ai paşaportului biometric.Adoptarea propunerii respective de către statele membre ale UE încheie faza deliberativă a procedurii decizonale a UE privind liberalizarea regimului de vize.

La  3 aprilie 2014 președintele Parlamentului European, Martin Schulz, și reprezentantul Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, ministrul adjunct de externe al Greciei, Dimitris Kourkoulas au semnat modificarea Regulamentului 539/2001, pentru a permite transferul Republicii Moldova în lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligativitatea vizei. Semnarea de astăzi este pasul oficial FINAL ÎN cadrul procedurii.

Publicarea deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (8.04.2014),  marchează ultima etapă procedurală înaintea intrării efective în vigoare a acesteia, la 28 aprilie 2014.

Informaţii suplimentare
Documente
UE
  • 19.11.2012 -  Concluziile Consiliului UE privind Planul de Acţiuni pentru liberalizarea Regimului de vize pentru Republica Moldova
  • 03.08.2012 - Raportul privind posibilele impacte migratoare şi de securitate ale viitoarei liberalizări a vizelor pentru RM asupra UE=Possible Migratory and Security Impacts of Future Visa Liberalisation for the Republic of Moldova on the European Union Preliminary Assessment
  • 26.06.2012 - Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind punerea în aplicare de către Republica Moldova a Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize= Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Implementation by the Republic of Moldova of the Action Plan on Visa Liberalisation
  • 16.09.2011  First progress report of the implementation by the Republic of Moldova of the Action Plan on Visa Liberalisation

25.06.2013 -Cel de-al patrulea raport privind progresele realizate în punerea în aplicare de către RM a planului de acţiune pe liberalizarea vizelor
15.11.2013 - Cel de-al cincilea raport privind progresele realizate în punerea în aplicare de către RM a planului de acţiune pe liberalizarea vizelor

DRAFT REPORT
on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement


RM
 
  • DECRET Nr. 395 din  04.12.2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor
  • LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor., 12.10.2012
  • HOTĂRÎRE Nr. 567 din  03.08.2012 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor, semnat la Bruxelles  la 27 iunie 2012
  • Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, 04.03.2011
 
Căutare
Audiovizual
 
13.12.2012 Prezentarea  primului Raport de implementare a condiţionalităţilor fazei II a PALRV
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize 
24.01.2011 Moldova a primit Planul de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize cu UE

 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida