Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Biblioteca virtuală
Funcționarea regimului fără vize între Moldova și UE a fost evaluată pozitiv de către instituțiile UE, precum și guvernele statelor membre intervievate și Moldovei.
Sursa: Expert-Grup
Acest comentariu trasează principalele provocări legate de perioada “post-liberalizare”.  Provocările descrise trebuie privite ca și ipoteze, derivate din  particularitățile de țară și discursurile din spațiul public sau din experiența țărilor din Balcanii de Vest
Ghidul conține informații relevante pentru cetățenii R. Moldova care intenționează să călătorească în spaţiul european fără vize
Acest studiu examinează liberalizarea regimului de vize Schengen în țările Parteneriatului estic, Rusia și Turcia, care sa dovedit a avea un potențial uriaș de transformare a politicilor în domeniul  justiției, libertatii și securitatii în țările unde aceasta a fost implementata.
Regulamentul (UE) nr. 259/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida