Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Protecţia drepturilor omului
Mecanismul de aplicare
Vechiul mecanism de control cuprindea două instituţii: Comisia europeană a drepturilor omului, creată în 1954, care avea în special un rol de filtru al plângerilor adresate Consiliului Europei, şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, înfiinţată în 1959, care se pronunţa asupra cazurilor transmise de Comisie sau de guverne. Comitetul de Miniştri, forul de decizie al Consiliului uropei, controla aplicarea deciziilor Curţii şi se pronunţa în cazurile declarate admisibile de către Comisie, dar care nu erau transmise Curţii.

Ca urmare a multiplicării numărului de plângeri adresate Consiliului Europei şi în special a creşterii rapide a componeneţei acestei Organizaţii după 1989, a devenit necesară o reformă a mecanismului de control. Astfel, prin Protocolul nr. 11 la Convenţia europeană a drepturilor omului, intrat în vigoare la 1 noiembrie 1998, a fost înfiinţată o Curte unică permanentă, înlocuind cele două instituţii anterioare.

Această reformă a vizat creşterea eficienţei mijloacelor de protecţie, reducerea duratei procedurilor de examinare a plângerilor, sporirea accesibilităţii persoanelor la sistemul de control şi consolidarea protecţiei drepturilor omului.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a devenit direct accesibilă persoanelor prejudiciate în drepturile lor garantate de Convenţie, iar jurisdicţia sa este obligatorie pentru toate statele membre ale Consiliului Europei. Ea funcţionează pe o bază permanentă, ocupându-se de întregul proces de examinare şi soluţionare a tuturor cazurilor care îi sunt adresate.

Informaţii suplimentare


admisibilitatea cererilor la CEDO
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida