Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM)

Misiunea: ‘Să aducă o contribuţie substanţială la dezvoltarea procedurilor de gestionare a frontierei care să corespundă standardelor Uniunii Europene şi să servească necesităţilor legitime ale cetăţenilor moldoveni şi ucraineni, călătorilor şi comerţului, fapt care, la rîndul său, va contribui la consolidarea securităţii regionale şi susţinerea dezvoltării economice'


Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) a fost lansată la 30 noiembrie 2005 la solicitarea comună a Preşedinţilor Republicii Moldova şi Ucrainei, adresată Comisiei Europene. O serie de activităţi ilegale transfrontaliere, inclusiv traficul de fiinţe umane, contrabanda şi alte activităţi comerciale ilicite, se desfăşurau de-a lungul celor 1222 km ai frontierei moldo-ucrainene, un fenomen agravat de existenţa regiunii secesioniste transnistrene a Moldovei (adiacentă la porţiunea de 454 km a frontierei moldo-ucrainene), care nu este controlată de guvernul Republicii Moldova. Drept rezultat, ambele guverne pierdeau venituri importante din cauza acestor activităţi criminale.

Misiunea EUBAM este finanţată în întregime de Uniunea Europeană în contextul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat, iar Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) este partenerul său de implementare. EUBAM reprezintă un organ consultativ, tehnic, mandatat să consolideze capacităţile de gestionare a frontierei a partenerilor săi – serviciile vamale şi grăniceri, organele de ocrotire a legii şi agenţiile de stat din Moldova şi Ucraina.

Oferind susţinere cuprinzătoare partenerilor săi în domeniul celor mai bune practici europene, prin intermediul oficiului central din Odessa şi a celor şase oficii teritoriale situate la frontiera moldo-ucraineană, Misiunea EUBAM prevede ca procedurile vamale şi de frontieră aplicate în MD/UA vor reflecta standardele predominante în Uniunea Europeană.

Într-un context mai larg, în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, EUBAM reprezintă un instrument unic prin intermediul căruia UE tinde, pe de o parte, să încurajeze comerţul şi călătoriile legitime, iar, pe de altă parte, să garanteze securitatea cetăţenilor săi prin combaterea criminalităţii.

EUBAM are un buget anual de 21 milioane de euro (2011-13) şi aproximativ 100 angajaţi delegaţi şi contractaţi din statele-membre ale UE, şi 126 angajaţi locali din Moldova şi Ucraina. Memorandumul de Înţelegere semnat de Comisia Europeană, Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei la sfîrşitul anului 2005, reprezintă baza legală a activităţii Misiunii EUBAM, iar Consiliul Coordonator – care se întruneşte de două ori pe an – este organul executiv al Misiunii. Cele şase valori de bază ale Misiunii sunt neutralitate, parteneriat, încredere, rezultate, serviciu şi transparenţă. Mandatul Misiunii a fost extins deja de trei ori (în 2007, 2009 şi 2011), iar mandatul curent expiră la 30 noiembrie 2015.

Mai mult:
LINKURI UTILE
Noul şef al Misiunii EUBAM
Dl Francesco Bastagli a fost numit în calitate de Șef al Misiunii UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina la 29 martie, 2014.

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida