Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
31.03.2017
Cea de-a treia reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, 31 martie 2017
Cuvinte cheie: acord de asociere, ,
Acces: On-line
Consiliul de asociere va lua act de progresele înregistrate în punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova după Consiliul de asociere anterior din 14 martie 2016.


Consiliul de asociere a luat act de progresele înregistrate în punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova după Consiliul de asociere anterior din 14 martie 2016.

Consiliul  a fost prezidat de prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip. Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini,  a consus delegația UE.

Consiliul a examinat procesul de reformă din Republica Moldova ca parte a dialogului politic și a cooperării. De asemenea, Consiliul a examinat convergența dintre UE și Republica Moldova în domeniul politicii externe și de securitate.

Consiliul a discutat despre modalitățile de intensificare a cooperării în domeniul justiției, libertății și securității. Aceasta include reforma sistemului judiciar, combaterea corupției, a criminalității organizate, a traficului de persoane, a terorismului, a migrației neregulamentare și a spălării de bani.

Consiliul a abordat progresele realizate în cadrul zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA), precum și cooperarea economică și sectorială dintre UE și Republica Moldova.

Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini, și prim-ministrul Pavel Filip  au discutat, de asemenea, despre Strategia globală a UE, Parteneriatul estic și soluționarea conflictului transnistrean.

În cadrul conferinței de presă susținută (VIDEO )după reuniune, Prim-ministrul Pavel Filip a remarcat că Raportul UE privind implementarea Acordului, pe lângă datele privind acțiunile realizate și restanțele existente, constată că 2016 a fost un an al noilor începuturi în Republica Moldova. Totodată, șeful Cabinetului de miniștri a dat asigurări că autoritățile rămân a fi preocupate de implementarea reformelor privind dezvoltarea țării și crearea condițiilor decente de trai pentru cetățeni.

„Scopul nostru este ca anul 2017 să fie anul când aceste începuturi în sfera reformelor să înceapă să dea primele roade vizibile pentru cetățeni. Pentru noi 2016 a fost anul stabilizării, anul 2017 e anul creșterii și investițiilor, la care aș adăuga - al implementării. În acest proces ne vom ghida de Agenda de Asociere pe care o vom aproba în timpul apropiat, dar și de Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE. Asocierea politică și integrarea economică a Republicii Moldova în Uniunea Europeană treptat prinde contur şi sporeşte în intensitate”, a subliniat Pavel Filip.

Comisarul european pentru politica de vecinătate şi negocieri de extindere, Johannes Hahn, a spus că cea de-a treia reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE a fost o bună oportunitate pentru a reafirma angajamentul privind implementarea pe deplin a Acordului de Asociere și a importanței parteneriatului Uniunea Europeană – Republica Moldova.

„Am discutat despre conexiunea dintre Acordul de Asociere și Agenda națională de reforme a Guvernului din Republica Moldova, precum și despre reformele din anumite sectoare cheie. Asistența Uniunii Europene este semnificativă și are ca scop susținerea obiectivelor strategice ale Acordului de Asociere. Aceasta vine să îmbunătățească condițiile de trai ale cetățenilor într-o manieră vizibilă și tangibilă. Uniunea Europeană este determinată să acorde în continuare suport Moldovei în parcursul său privind asigurarea stabilității politice, implementarea reformelor democratice și dezvoltarea economică”, a  menţionat oficialul european.

În același timp, Johannes Hahn a spus că procesul de implementare a reformelor trebuie să continue, în special în domeniul justiţiei și luptei împotriva corupției şi UE va oferi suport în acest sens.

La finalul declarațiilor de presă, Prim-ministrul a mulțumit autorităților de la Bruxelles pentru suportul continuu acordat țării noastre, accentuând că Republica Moldova rămâne ferm determinată să avanseze pe calea apropierii de UE și va fi un partener de încredere în cadrul politicii Uniunii Europene pentru vecinătatea sa estică. Totodată, Pavel Filip a remarcat că eforturile depuse de Guvern dau rezultate şi popularitatea Uniunii Europene în rândul cetățenilor Republicii Moldova creşte.

Informaţii suplimentare
Joint statement following the third Association Council meeting between the European Union and the Republic of Moldova

Remarks by Commissioner Johannes Hahn following the Association Council: European Union - Republic of Moldova


VIDEO


Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere


UE: Primele rezultate ale aplicării Acordului de asociere UE-RM sunt deja vizibile


actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida