Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
26.06.2014
Cea de-a XVI-ea Reuniune a Consiliului de Cooperare UE - Republica Moldova
EU - Republic of Moldova Cooperation Council Sixteenth meeting - Brussels, 26 June 2014
Consiliul de Cooperare a discutat așteptările partenerilor  europeni ai Republicii Moldova  cu privire la ancorarea valorilor comune și punerea în aplicare a reformelor.

UE
- Republica Moldova
CONSILIUL DE COOPERARE
CEA DE-A  XVI-A REUNIUNE

 

traducere neoficială infoeuropa.md

Cea de-a XVI-ea Reuniune a Consiliului de Cooperare UE - Republica Moldova
Bruxelles, 26 iunie 2014

Consiliul anual de cooperare între Uniunea Europeană și Republica Moldova (denumită în continuare "Moldova") a fost convocat la Bruxelles în această dimineață. Consiliul a aprobat Agenda de asociere UE-Republica Moldova - un document de bază care indică prioritățile cooperării între cele două părți, în următorii trei ani, înlocuind astfel Planul de Acțiuni Republica Moldova privind Politica europeana de vecinătate din 22 februarie 2005.

Ambele părți raman in asteptarea semnarii Acordului de asociere UE-Republica Moldova, care prevede implementarea graduală a Liberului Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), la 27 iunie. Consiliul de Cooperare a reamintit că prezentul acord va aprofunda în mod semnificativ relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova și va aduce beneficii tuturor partenerilor politici și celor de comerț internațional.

Luând act de poziția Republicii Moldova precum că încheierea Acordului de asociere nu a fost scopul final în cooperarea acestora, dar și de dinamica pozitivă în relațiile bilaterale de la ultima reuniune din iunie 2013, Consiliul de Cooperare a discutat așteptările partenerilor  europeni ai Republicii Moldova  cu privire la ancorarea valorilor comune și punerea în aplicare a reformelor. În special, UE a subliniat importanța de a intensifica eforturilor de prevenire și combatere a corupției în toate formele sale și la toate nivelurile, de a efectua reforma sectorului justiției, de a consolida sectorul financiar, de a  asigura transparența mass-media, și de a continua îmbunătățirea climatului investițional și de afaceri. UE și-a reafirmat disponibilitatea deplină de a continua să sprijine Republica Moldova în realizarea acestor obiective.

Consiliul de Cooperare a salutat călduros liberalizarea vizelor din 28 aprilie 2014 ca o realizare concretă majoră pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Acesta a luat act și de progresele substanțiale care ar putea fi realizate în domenii precum educația și cultura, în cercetare și inovare, salutând semnarea viitoare a Acordului privind participarea Republicii Moldova în cadrul Programului-cadru Orizont 2020. Consiliul de Cooperare a discutat de asemenea aspecte legate de comerț și punerea în aplicare a ZLSAC (DCFTA), agricultura, transport și energie, subliniind importanța proiectelor de interconectare pe teritoriul Republicii Moldova la rețelele transeuropene.

În ceea ce privește problema transnistreană, Consiliul de Cooperare reaminteste, că scopul negocierilor în desfășurare în formatul '5 +2' a fost de a găsi o soluție politică pentru solutionarea conflictului respectand pe deplin suveranitatea și integritatea teritoriala a Republicii Moldova, cu un statut special pentru Transnistria. Acesta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația dificilă a școlilor cu grafie latină din regiune, și a încurajat părțile conflictului să rămână angajate implicandu-se în mod constructiv în soluționarea diferendului și să își intensifice eforturile cu privire la toate măsurile de consolidare a încrederii. UE a subliniat că ZLSAC (DCFTA) a fost de asemenea o oferta si pentru comunitatea de afaceri din Transnistria, și faptul că UE este gata pentru a facilita punerea în aplicare a acesteia în regiunea transnistreană.

UE a fost reprezentată de dl Dimitris Kourkoulas, ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Greciei și șeful delegației UE, care a prezidat ședința Consiliului de cooperare, și domnul Stefan Füle, Comisarul European pentru Extindere și Politica Europeană de Vecinătate. Prim-ministrul Iurie Leancă a condus delegația din Republica Moldova.VIDEO

 

Informaţii suplimentare
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida