Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
19.10.2016
Comitetul de Asociere RM-UE discută evoluţiile şi progresele înregistrate de Moldova
În perioada 17-20 octombrie la Bruxelles se desfășoară Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
 La 17 octombrie la Bruxelles s-a desfășurat cea de a 2-a reuniune a Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.
 
Delegaţia Moldovei a fost condusă de Viceministrul afacerilor externe Daniela Morari, iar cea a UE de Luc Devigne, Director pentru Parteneriatul Estic, Rusia, Asia Centrală şi OSCE în cadrul Servicului European pentru Acţiune Externă.

Discuţiile au vizat examinarea progreselor în implementarea Acordului de Asociere pe mai multe sectoare, inclusiv dialog politic şi reforme; libertate, securitate şi justiţie; cooperare economică şi sectorială, dar şi reglementarea conflictului transnistrean.
 
În cadrul secţiunii dedicate dialogului politic şi reformelor un subiect discutat aparte a vizat organizarea alegerilor prezidenţiale, în special modul în care sunt respectate recomandările organizaţiilor internaţionale de referinţă. De asemnea, au fost examinate măsurile întreprinse în vederea respectării angajamentelor aferente funcţionării unui stat de drept, inclusiv reforma Curţii Constituţionale, combaterii corupţiei, reformei administraţiei publice şi cooperarea cu societatea civilă. Partea UE a reiterat disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova în implementarea acestor reforme, menţionănd cu titlu aparte programul de asistenţă destinat reformei administraţiei publice. La acest capitol autorităţile moldoveneşti au fost încurajate să asigure o continuitate procesului prin includerea în procesul de reformare şi autorităţile locale, asigurînd promovarea principiului de descentralizare.
 
În examinarea capitolelor privind reforma justiţiei şi combaterea corupţiei au fost prezentate detalii privind noile pachete de legi adoptate în cadrul Foii de Parcurs de reforme prioritare de legislativul de la Chişinău, dar şi informaţii privind aplicarea acestora. Domeniul economic a fost marcat de dialogul Republicii Moldova cu FMI, inclusiv nivelul de implementare a recomandărilor relevante sectorului bancar. În cooperarea sectorială spectrul discuţiilor a fost extrem de vast, acoperind domeniul transporturilor, energeticii, mediului, agriculturii şi dezvoltării rurale, culturii, ştiinţei, cercetării, sănătăţii, statisticii, cooperării regionale, ş.a.
 
Discuţiile privind cooperarea în domeniul comercial şi respectiv implementarea componentei Acordului de Asociere privind Zona de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător cu UE vor continua pe 19 octombrie în cadrul Comitetului de Asociere RM – UE în configuraţie comerţ.

În cadrul celei de-a II reuniuni a  Comitetului de Asociere Republica Moldova-UE în Configurația Comerț, care s-a d la Bruxelles, au fost evaluate capacitățile instituționale ale Republicii Moldova în materie de realizare a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere, dar și examinate necesitățile de asistență/proiecte în domeniile de acoperire ale componentei economice a documentului. În context, delegația Republicii Moldova, condusă de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a prezentat raportul de progres privind acțiunile întreprinse pe principalele domenii prevăzute la Titlul V al Acordului de Asociere. 

În cadrul reuniunii, vicepremierul Octavian Calmîc, a prezentat evoluțiile înregistrate pe componentele pilon ce stau la baza creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător: dinamica comerțului exterior al Republicii Moldova, cu accente pe evoluția schimburilor comerciale cu partenerii europeni, inclusiv valorificarea cotelor la export/import, armonizarea legislației naționale la acquis-ul comunitar în domeniile dreptului de proprietate intelectuală, achiziții publice, comerțul cu servicii, infrastructura calității și supravegherea pieței, etc.
 
În context, ministrul Economiei a accentuat că Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar  cca 1250 de companii naționale (în creștere cu 20% comparativ cu anul 2013) au înregistrat exporturi în statele comunității europene pentru 673 poziții tarifare, ceea ce reprezintă cumulativ peste 67 % din numărul total al exportatorilor țării noastre. ”Autoritățile Republicii Moldova s-au angajat să continue reformele în domeniul sanitar și fitosanitar întru realizarea recomandărilor Comisiei Europene, pentru a obține dreptul de a exporta produse de origine animalieră, care vor influența asupra majorării exportului în UE cu 16%”, a punctat vicepremierul.
 
Potrivit ministrului Economiei, pe parcursul implementării DCFTA, în vederea armonizării sistemului național de standardizare la cel al UE, au fost adoptate circa 8500 standarde europene/internaționale. ”O realizare extrem de importantă pentru exportatorii moldoveni, este punerea în aplicare a Sistemului de Operator Economic Autorizat și aprobarea la nivel național a "Nomenclaturii combinate a mărfurilor, în baza clasificării UE" (HS2012)”, a spus Calmîc.
 
În raportul său viceprim-ministrul s-a mai referit atât la mai importante realizări la comerțul cu servicii, sectorul energetic, domeniul achizițiilor publice, dreptului de proprietate intelectuală, domeniul concurenței, etc, cât și la problemele cu care se confruntă autoritățile naționale la implementarea unor obiective asumate în cadrul Acordului de Asociere.
 
La rândul său, Petros Sourmelis, șeful de Unitate pe aspecte de Comerț privind politica de vecinătate UE, a apreciat eforturile Guvernului Republicii Moldova de a ajusta legislația națională la cea comunitară, precum și de a realiza implementarea angajamentelor asumate de țara noastră în cadrul Acordului de Asociere și celui de implementare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. În mod special, oficialii UE au salutat progresele autorităților naționale în preluarea și implementarea standardelor comunitare, infrastructurii calității, aprobării strategiei achizițiilor publice, fortificării capacităților în sectorul financiar-bancar, etc.
 
În cadrul reuniunii au fost semnate mai multe decizii importante privind actualizarea unor anexe parte componentă a Acordului de Asociere Republica Moldova-UE, inclusiv Anexa XVI privind înlocuirea Directivelor abrogate cu noile Directive UE; precum și actualizarea Anexei XXIX la Acord în domeniul achizițiilor publice.

 
 La Bruxelles ministrul Economiei are întrevederi de lucru cu Cecilia Malmstrom, Comisar  European pentru Comerț, Luc Devigne, Director pentru Parteneriatul Estic, Rusia, Asia Centrală şi OSCE în cadrul Serviciului European pentru Acțiune Externă, alți oficiali din cadrul UE.
Notă

Reuniunile Comitetului de Asociere şi Comitetului de Asociere în configuraţie comerţ sunt evenimente care se desfăşoară anual şi au rolul discutării celor mai importante progrese, dar şi provocările în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida