Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
22.09.2015
Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova: Prima reuniune
 În perioada 21-22 septembrie curent, la Bruxelles, are loc prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova (CPA UE-RM).
Delegația Parlamentului Republicii Moldova a fost condusă de deputatul Vlad Filat, Co-preşedinte al CPA UE-RM, iar delegația Uniunii Europene – de europarlamentarul Andi Cristea, Co-președinte al CPA UE-RM. Din componența delegației Parlamentului Republicii Moldova au mai făcut parte deputații Corneliu Padnevici, vicepreședinte al Comitetului, Maria Ciobanu, Victor Mîndru, Andrei Neguța, Alina Zotea.

Potrivit programului, membrii Comitetului s-au întrunit în două sesiuni de lucru. În cadrul primei sesiuni a avut loc un schimb de opinii cu privire la relațiile dintre UE și Republica Moldova, evoluțiile politice recente din țara noastră, reforma justiției și măsurile anticorupție, respectarea drepturilor omului, situația din regiunea transnistreană și progresele negocierilor în formatul „5+2”, cooperarea regională a Republicii Moldova.

Pe ordinea de zi a celei de-a doua sesiuni a Comitetului au figurat dezbateri cu privire la implementarea Acordului de Asociere și al celui de Liber Schimb, inclusiv în regiunea transnistreană, agenda de reforme a Republicii Moldova în domeniile social și economic, precum și chestiuni privind mobilitatea și managementului frontierei, cooperarea sectorială în domeniul energetic.

În cuvântul său de salut, Vlad Filat a declarat că printre domeniile vizate în Agenda de Asociere, în care au fost înregistrate progrese, se numără ordinea publică şi securitatea internă, gestionarea frontierelor, consolidarea mecanismelor de protecţie a drepturilor omului etc.

„Lupta împotriva corupţiei a avansat prin adoptarea cadrului legal referitor la integritatea profesională şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor. Cu susţinerea UE este implementată reforma justiţiei. Sunt sigur că aceste şi alte eforturi vor crea în Republica Moldova un mediu cultural, o cutumă şi un cadru legal de respectare a drepturilor omului şi de asumare a angajamentului de a edifica un stat de drept”, a declarat copreşedintele CPA UE-RM, precizând că ”adoptarea Declaraţiei şi Recomandărilor finale reprezentă o expresie directă a poziţiei comune a Parlamentului moldovean şi Parlamentului European faţă de aspiraţia Republicii Moldova de a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene în viitor”.

Europarlamentarul Andi Cristea, Co-președinte al CPA UE-RM, a dat asigurări că deputații europeni vor acorda susținerea necesară omologilor săi moldoveni în procesul de reformă. ”De asemenea, ne vom uita atent la asistența oferită Moldovei atât de Uniunea Europeană, cât și de statele membre, pentru a asigura coerența și a maximiza eficacitatea acesteia. În acest sens, felicit recenta decizie a Guvernului României de a acorda 150 mil. € Republicii Moldova”, a declarat Andi Cristea.

În finalul primei reuniuni, Comitetul Parlamentar de Asociere a adoptat o Declarație finală și o serie de recomandări adresate autorităților Republicii Moldova, în care se spune că ”după un an de la punerea în aplicare cu titlu provizoriu a Acordului de Asociere UE-RM, rămân mult mai multe lucruri de făcut pentru a rezolva problemele sectorului bancar și financiar din RM, pentru a lupta împotriva corupției, a reforma sistemul judiciar și a transperentiza procesul de guvernare”.
 
În document se mai arată că, potrivit art. 49 al Tratatului Uniunii Europene, țara noastră are perspectivă europeană și poate depune cerere de aderare la UE, cu condiția ralierii la principiile democrației, respectării libertăților fundamentale și a drepturilor minorităților, garantării statului de drept.
 
Rezoluția Comitetului mai conține o serie de recomandări cu privire la consolidarea cooperării energetice a Republicii Moldova. Membrii forului parlamentar solicită Legislativului de la Chișinău să adopte fără întârziere legislația raliată la cel de-al treilea Pachet Energetic și să-și intensifice eforturile în scopul obținerii unor progrese rapide în realizarea gazoductului Iași-Ungheni.
 
Forul parlamentar de asociere își exprimă îngrijorarea în privința sectorului financiar-bancar din Republica Moldova și solicită autorităților să ia măsuri în privința situației create, să asigure transparența deplină a anchetelor, recuperarea activelor și deferirea persoanelor responsabile justiției.
 
În document se mai arată că în funcție de realizările obținute de Republica Moldova în implementarea Acordului de Asociere, țara noastră ar putea beneficia de finanțare suplimentară din partea Uniunii Europene, pe lângă cele aproximativ 410 milioane de euro prevăzute în perioada 2014-2017. Totodată, Comitetul salută sprijinul acordat țării noastre de către statele membre UE și îndeamnă toți donatorii să-și coordoneze programele de asistență.
 
În Declarația finală, europarlamentarii fac apel la Belgia, Grecia, Italia și Țările de Jos să finalizeze ”fără întârziere” procesul de ratificare a Acordului de Asociere UE-Moldova.
 
Următoarea ședință a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova este preconizată pentru primăvara anului 2016.

CPA exercită controlul parlamentar asupra punerii în aplicare a Acordului de asociere și constituie un forum deschis de dezbatere a diverselor aspecte legate de relațiile dintre UE și Moldova și a diferitelor chestiuni de interes reciproc. Această comisie are obiectivul ambițios de a da un impuls semnificativ în vederea unor reforme de succes concentrate asupra democrației și a pieței în Moldova, precum și în vederea unei integrări mai strânse a acesteia în cadrul UE.
 
Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova este compusă dintr-un număr egal de deputați din Parlamentul European și din Parlamentul Republicii Moldova. CPA poate face recomandări Consiliului de asociere.


Informaţii suplimentare

Declaraţia finală şi recomandările primei reuniuni a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

Comitetul Parlamentar de Asociere UE-RM

Uniunea Europeană şi Moldova / Cadru instituţional al RM
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida