Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
10.05.2016
Inaugurarea Platformei societăţii civile UE-Moldova
Pe 10 mai 2016 la Bruxelles a avut loc prima Reuniune a Platformei societății civile UE-Moldova, la care autoritățile RM au fost îndemnate să urgenteze reformele.
 
traducere infoeuropa.md

 Reuniunea inaugurală a Platformei societății civile UE-Moldova a avut loc pe 10 mai 2016 la Comitetul Economic și Social European din Bruxelles, organismul european care reprezintă vocea societății civile în UE. Platforma completează organismele politice existente în cadrul Acordului de Asociere UE-Moldova și permite organizațiilor societății civile din ambele părți să monitorizeze procesul de implementare și pregătire a recomandărilor pentru autorităților relevante, atât din Republica Moldova, cât și din Uniunea Europeană.
 
Co-președinții Platformei sunt Dumitru Fornea și Alexei Buzu. La Reuniune au participat fostul șef al Delegației UE la Chișinău, Dirk Schuebel, în prezent șeful Unității pentru Parteneriatul Estic din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă al UE, și Eugen Caras, șeful Misiunii Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 
Discuțiile au vizat metodele și principiile de lucru în cadrul Platformei, adoptarea normelor de procedură, precum și planificarea viitoarei activități a noii structuri.
 
Participanții la prima reuniune a Platformei societății civile UE-Moldova au adoptat o Declarație comună în care este evaluată situația actuală în ceea ce privește implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova și analizat statul de drept și buna guvernare. De asemenea, Guvernul Republicii Moldova este încurajat să promoveze capacitățile societății civile și să consolideze dialogul civic.
 
În Declarație, Platforma societății civile UE-Moldova a recunoscut eforturile depuse pentru implementarea angajamentelor care decurg din Acordul de Asociere și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Cu toate acestea, membrii Platformei și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la ritmul lent de punere în aplicare și lipsa de progrese în multe domenii de reformă, în special în sistemul judiciar, administrația publică, lupta împotriva corupției, gestionarea finanțelor publice, libertatea presei etc.

În deschiderea reuniunii, Dirk Schuebel a subliniat faptul că în Moldova ”nu a fost nevoie de cuvinte, ci de fapte”, accentuând că implementarea reformelor a fost cheia. De asemenea, el a menționat că a fost necesar un consens larg pentru a putea continua Agenda de Asociere și a solicitat Guvernului moldovean să consolideze angajamentul față de societatea civilă.

În cadrul prezentării raportului privind statul de drept și buna guvernare, Dumitru Fornea a menționat că ”fără justiție și bună guvernare, integrarea europeană a Moldovei este sub semnul întrebării. Justiția este esențială pentru cetățeni, dar și pentru că se reflectă în dezvoltarea economică și socială a societății”.

Eugen Caras, șeful Misiunii Republicii Moldova la UE, a subliniat faptul că societatea civilă reprezintă un aspect important în orice democrație. ”Există necesitatea evidentă de a continua reformele”, a spus el, menționând că societatea civilă din Moldova a fost un partener constant în procesul de reformă al Guvernului.

”Vrem să jucăm rolul unui câine de pază, să identificăm problemele și neregularitățile în procesul de punere în aplicare a Acordului de Asociere”, a subliniat Alexei Buzu, exprimându-și speranța că activitatea viitoare a Platformei ar fi una eficientă și favorabilă incluziunii.
 
Informații suplimentare
 
Platforma societății civile UE-Moldova este constituită în baza art. 442 al Acordului de Asociere RM-UE și este formată din nouă membri din ambele părți, reprezentanți ai Comitetului Economic și Social European și ai rețelelor europene ale societății civile, pe de o parte, și organizații ale societății civile din Republica Moldova, pe de altă parte.
 
Platforma societăţii civile urmează să asigure un dialog cu privire la aspectele legate de dezvoltarea durabilă ale Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi UE pentru realizarea obiectivului european, și monitorizarea implementării de către autorități a angajamentelor asumate în baza Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, urmând să  interacţioneze şi  cu alte entităţi create în baza Acordului de Asociere, precum: (1) Consiliul de Asociere, creat din reprezentanți ai Comisiei şi Consiliului European şi reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova, cu rolul de a supraveghea modul de realizare a prevederilor Acordului de Asociere. (2) Comitetul de Asociere care are rolul de a asista Consiliul de Asociere. Comitetul de Asociere este format din funcţionari publici de nivel înalt al Uniunii Europene şi a Republicii Moldova. Comitetul de Asociere este asistat în activitatea sa de subcomitete tematice. (3) Comitetul Parlamentar de Asociere menit să faciliteze cooperarea dintre membrii Parlamentului European şi cel al Republicii Moldova.


Informaţii suplimentare
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida