Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
16.03.2015
Prima reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană
The first Association Council meeting between the European Union and the Republic of Moldova
UE și Moldova au reconfirmat voința comună de a implementa angajamentele lor în ceea ce privește asocierea politică și integrarea economică a Moldovei cu UE.

Şedinţa plenară a Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană a fost prezidată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Federica Mogherini; Comisarul European pentru Politica de Vecinătate şi Negocierile de Extindere, Johannes Hahn şi Prim-ministrul Republicii Moldova Chiril Gaburici.La reuniune a participat şi ministrul Afacerilor Externe al Letoniei, Edgars Rinkevics, reprezentând Președinția rotativă a Uniunii Europene

 Agenda întrunirii a vizat evaluarea progreselor înregistrate în procesul de punere în aplicare a Acordului de Asociere şi desemnarea sarcinilor pentru perioada următoare. Prioritare în parcursul european al Republicii Moldova rămân a fi reforma justiţiei, combaterea corupţiei şi stabilitatea sectorului bancar. Partenerii europeni au remarcat succesele obţinute de ţara noastră până în prezent. Relevant în acest sens este faptul că, în 2014, exporturile moldoveneşti pe piaţa UE au crescut cu aproximativ 10%, iar importurile cu 4%. De asemenea, s-au înregistrat progrese în armonizarea legislaţiei naţionale la standardele europene şi promovarea proiectelor ce ţin de asigurarea securităţii energetice.

Partenerii de dialog au stabilit la cel mai înalt nivel politic priorităţile pentru următoarea perioadă. Astfel, s-a convenit asupra domeniilor care necesită eforturi conjugate pentru realizarea reformelor în conformitate cu Memorandumul de înţelegere, semnat în 2014, care prevede o asistenţă financiară de 410 de milioane de euro în următorii trei ani. Oficialii europeni au reiterat disponibilitatea de a ne acorda în continuare consilierea şi asistenţa necesară.

Delegaţia Republicii Moldova a fost reprezentată de viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Natalia Gherman, viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Stephane Bride, vicepremierul pentru Reintegrare, Victor Osipov, ministrul Finanţelor, Anatol Arapu, şi ministrul Justiţiei, Vladimir Grosu.

Comunicat comun de presă în urma primei reuniuni a Consiliului de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova

Uniunea Europeană și Republica Moldova (în continuare - Moldova) au desfăşurat astăzi prima reuniune a Consiliului de Asociere în temeiul noului Acord de Asociere. UE și Moldova au reconfirmat voința comună de a implementa angajamentele lor în ceea ce privește asocierea politică și integrarea economică a Moldovei cu UE. Ambele părți au subliniat determinarea lor de a lucra spre un summit de succes al Parteneriatului estic, ce se va desfăşura la Riga în luna mai.

Consiliul de Asociere a salutat aplicarea provizorie a Acordului de Asociere UE-Moldova, inclusiv a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, începînd cu 1 septembrie și a subliniat importanța ratificării în timp util a acestui Acord de către toate statele membre ale UE în conformitate cu procedurile naționale. Acordul de Asociere va fi temelia pe care Moldova îşi va continua agenda de reforme și modernizare economică în anii următori. Consiliul de Asociere a lansat cadrul instituțional de cooperare consolidată prin adoptarea unor norme de procedură.

Ambele părți au reconfirmat obiectivul lor comun de a construi o Moldovă democratică, stabilă și prosperă. Consiliul de Asociere a recunoscut importanța de a da un nou impuls atît de necesar reformelor politice și economice în Moldova. În special, UE a subliniat necesitatea de a intensifica eforturile de prevenire și combatere a corupției și de reformare a sectorului justiției, precum și de a remedia de urgență punctele slabe din sectorul financiar.


Textul integral al Comunicatului  în engleză, în română


(VIDEO)Conferința de presă în urma primei reuniuni a Consiliului de Asociere dintre UE și Moldova


l
 

Informaţii suplimentare

VIDEO


AA

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
GENDA de Asociere
GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
AA - Mituri şi fapte NEGOCIERILE
PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)
RATIFICAREA
Aplicarea cu titlu provizoriu
(1.09.2014)
IMPLEMENTAREA 2014-2016
Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 



©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida