Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
18.03.2013
Semnarea Acordului de finanţare privind Programul Pilot de Dezvoltare Regională (PPDR)
Urmare a acestui document, Moldova urmează să primească de la UE 7 milioane de Euro, în cadrul Planului Naţional de Acţiuni 2012, pentru Programul Pilot de Dezvoltare Regională (PPDR). Acesta are ca obiectiv general oferirea suportului în avansarea coeziunii economice, sociale și teritoriale cu accent pe dezvoltarea politicilor, cadrului legislativ și instituțional pentru o dezvoltare eficientă a regiunilor din Republica Moldova
Conferință de presă privind semnarea Acordului de finanţare privind Programul Pilot de Dezvoltare Regională (PPDR)Vlad FILAT a declarat în debutul conferinței că dezvoltarea regională este una din priorităţile asumate prin Programul de guvernare, acest domeniu aflîndu-se permanent în atenţia autorităților şi a partenerilor de dezvoltare, iar documentul semnat astăzi este o dovadă în acest sens.

"Urmare a acestui document, Republica Moldova urmează să primească de la Uniunea Europeană 7 milioane de Euro, în cadrul Planului Naţional de Acţiuni 2012, pentru Programul Pilot de Dezvoltare Regională (PPDR). Acesta are ca obiectiv general oferirea suportului în avansarea coeziunii economice, sociale și teritoriale cu accent pe dezvoltarea politicilor, cadrului legislativ și instituțional pentru o dezvoltare eficientă a regiunilor din Republica Moldova", a spus Prim-ministrul în exercițiu.

Vlad FILAT a vorbit despre acţiunile întreprinse de autorități în vederea dezvoltării regionale, printre acestea adoptarea deciziei de principiu de constituire a şase regiuni de dezvoltare: Nord, Centru, Sud, Chişinău, Găgăuzia şi Transnistria.

Prim-ministrul în exercițiu a subliniat că prin intermediul acestui Program pilot se urmărește scopul de a obține progrese la cinci capitole:  1. Statistică regională îmbunătățită, aliniată la standardele Eurostat; 2. Planuri regionale detaliate care să acopere cinci domenii tematice esențiale pentru dezvoltarea regională (apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, drumuri locale de importanță cheie și drumuri regionale, infrastructură și suport pentru antreprenori, eficiență energetică în clădiri publice); 3. Planuri regionale operaționale actualizate pentru fiecare regiune, unde instituțiile de dezvoltare regională să fie funcționale; 4. O listă de proiecte gata pentru a fi finanțate în cele cinci domenii tematice; 5.  Capacități consolidate a instituțiilor responsabile (ADR uri, APC, APL, societate civilă).  

Vlad FILAT i-a mulțumit Ambasadorului Dirk SCHUEBEL pentru atitudinea sa și sprijinul constant oferit Republicii Moldova atît în procesul de dezvoltare regională, cît și în cel de dezvoltare la scară națională.  

La rîndul său, Dirk SCHUEBEL a menționat că evenimentul de astăzi este încă o dovadă a suportului oferit de către Uniunea Europeană Republicii Moldova.

"Este un exemplu practic al faptului că Uniunea Europeană nu a înghețat suportul oferit pentru Republica Moldova. Toate părțile implicate în programul respectiv au recunoscut faptul că Republica Moldova a obținut progrese semnificative în ceea ce privește lansarea procesului de dezvoltare regională, multe din principiile identificare în ghidurile acestuia fiind deja aplicate", a subliniat Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău.

Dirk SCHUEBEL a mai afirmat că Programul Pilot de Dezvoltare Regională a fost elaborat special pentru Republica Moldova şi şi-a exprimat speranţa că ţara noastră va continua să obţină succes şi în acest domeniu.

Programul Pilot de Dezvoltare Regională este compus din două părţi. Componenta I, pentru implementarea căreia sunt oferite 2 milioane euro, se bazează pe îmbunătățirea statisticii regionale. Cea de-a doua Componentă, pentru care sunt oferite 5 milioane euro prevede acțiuni în vederea dezvoltării planificării regionale și elaborarea unei liste de proiecte investiționale gata pentru finanțare, inclusiv documentație tehnică, studii de fezabilitate. PPDR vine ca urmare a Comunicatului UE din 2008 privind Parteneriatul Estic în care se face referință la lansarea unui dialog politic regional de cooperare în vederea dezvoltării regionale după modelul politicii de coeziune a Uniunii Europene. Acțiuni similare au fost deja efectuate în Republica Moldova prin intermediul a trei proiecte TACIS și a mai multor donatori bilaterali.

 

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida