Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
26.06.2012
(VIDEO) La Bruxelles au fost semnate două acorduri importante ce vizează cooperarea moldo-comunitară


Acordul privid Spaţiul Aerian Comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre şi Republica Moldova şi Acordul între Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare au fost semnate în cadrul vizitei de lucru a Prim-ministrului Vlad FILAT la Bruxelles.

La ceremonia de semnare a Acordurilor au participat: vicepreşedintele Comisiei Europene, Siim KALLAS, Comisar european pentru mobilitate şi transport, Comisarul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Dacian CIOLOŞ  şi Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcii, Villy SØVNDAL.

Prim-ministrul Vlad FILAT a menţionat că semnarea acordurilor respective marchează finalizarea a două importante procese de negociere pentru Republica Moldova care semnifică începutul cooperării bilaterale cu UE în două domenii importante, avînd potenţialul generării de beneficii pentru cetăţenii ţării noastre.

„Ne bucurăm de semnarea ambelor acorduri şi le mulţumim partenerilor noştri europeni, care, deşi de cealaltă parte a mesei de negocieri, ne-au fost alături în promovarea obiectivelor ambiţioase consacrate prin textele acestora Acorduri", a spus Prim-ministrul.

În mod special Premierul a remarcat eforturile întreprinse de Preşedinţia Daneză a UE pentru susţinerea finalizării, cît mai rapid posibile, a procedurilor juridice necesare pentru semnarea şi, implicit, intrarea în aplicare a Acordului privind Spaţiul Aerian Comun între RM şi UE. 

„Semnarea acestui Acord constituie un element important al integrării RM în piaţa transportului aerian din UE, preluării înaltelor standarde de securitate şi siguranţă aeronautică, precum şi acceptării liberalizării serviciilor, urmînd să se transpună în beneficii nete pentru pasagerii ce călătoresc în şi din RM", a declarat Vlad FILAT.

Premierul a mai precizat că semnarea Acordului privind Spaţiul Aerian Comun dintre UE şi RM este importantă pentru companiile aeriene din Moldova, care operează curse spre UE, întrucît vor fi eliminate restricţiile privind destinaţiile, capacităţile şi numărul de frecvenţe. Astfel, ele vor obţine acces spre o piaţă cu o populaţie de circa 500 milioane de locuitori. Totodată, Vlad FILAT a menţionat că acest Acord este important şi pentru mediul de afaceri.

„Practica arată că, sporirea accesibilităţii transportului aerian duce inevitabil la intensificarea relaţiilor dintre oamenii de afaceri din diferite ţări/regiuni şi la sporirea relaţiilor interumane. Beneficiarul numărul unu al acestui acord rămîne însă cetăţeanul/pasagerul care va avea acces la servicii de transport aerian de o calitate mai bună şi va beneficia de diminuarea tarifelor la bilete de avion", a spus Prim-ministrul.

Referindu-se la Acordul cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare între RM şi UE, Vlad FILAT a opinat că acesta reflectă convergenţa punctelor de vedere ale RM şi UE în privinţa aspectelor legate de calitate, protecţia consumatorilor şi proprietatea intelectuală.

Acest Acord vine să contribuie la promovarea şi protejarea produselor de calitate, lucru care este benefic nu doar sectorului agricol din Republica Moldova şi din UE, dar şi consumatorilor. Semnarea şi implementarea lui va aduce o contribuţie esenţială la realizarea prevederilor viitorului Acord de Asociere şi a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între RM-UE. În contextul aspiraţiilor  şi parcursului european al Republicii Moldova, semnarea Acordului  respectiv este încă o dovada că Republica Moldova este adept al unei politici de calitate la cele mai înalte standarde europene şi că îşi îndeplineşte constant angajamentele asumate.

„Apreciem înalt calitatea şi consistenţa dialogului politic dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, şi exprimăm în continuare angajamentul plenar pentru procesul de implementare a agendei de reforme asumate pentru parcursul european al statului nostru", a declarat Vlad FILAT.

Villy SØVNDAL a menţionat importanţa parteneriatului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi a precizat că semnarea Acordurilor în cauză reprezintă continuarea cooperării  moldo-comunitare în toate domeniile. Totodată, oficialul a apreciat eforturile autorităţilor Republicii Moldova în vederea avansării în dialogul moldo-comunitar, exprimîndu-şi convingerea că cele două Acorduri semnate astăzi vor aduce beneficii cetăţenilor Republicii Moldova şi vor impulsiona relaţiile bilaterale în domeniile vizate.

Ministrul danez de externe a apreciat înalt rezultatele obţinute de autorităţile de la Chişinău în procesul de integrare europeană şi l-a felicitat pe Prim-ministrului Vlad FILAT pentru modul în care Republica Moldova îşi îndeplineşte angajamentele asumate. 

La răndul său, vicepreşedintele Comisiei Europene, Siim KALLAS a menţionat că aderarea Republicii Moldova la spaţiul aerian comun al UE va aduce beneficii substanţiale atît pasagerilor care circulă cu transportul aerian, cît şi mediului de afaceri, precum şi va contribui la dezvoltarea domeniului transportului aerian.

„Aderarea Republicii Moldova la acest Acord înseamnă şi sporirea securităţii zborurilor şi a calităţii de deservire în acest domeniu, dat fiind că presupune alinierea la standardele europene în acest sens", a spus  vicepreşedintele Comisiei Europene. 

Siim KALLAS a mai menţionat că Acordul privind Spaţiul Aerian Comun între Uniunea Europeană şi Republica Moldova este primul acord sectorial bilateral semnat de RM şi UE, fapt de care Comisia Europeană pentru mobilitate şi transport este foarte mulţumită. Oficialul a exprimat speranţa că relaţiile moldo-comunitare se vor dezvolta şi în continuare în acelaşi ritm în toate domeniile de cooperare.

Dacian CIOLOŞ s-a referit în special la cel de-al doilea acord semnat astăzi - Acordul cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare dintre RM şi UE. În calitatea sa de Comisar European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Dacian CIOLOŞ a menţionat că acest acord creează noi oportunităţi pentru Republica Moldova, pentru dezvoltarea  domeniului agriculturii, dar şi are o mare importanţă în procesul de negociere a Acordului de Asociere şi a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între RM-UE, domeniul agriculturii avînd o parte substanţială în procesul de negocieri.

Vezi:

 Reuniunea Consiliului de Cooperare UE-Moldova , 26.06.2012

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida