Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
06.07.2018
Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chişinău
The political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chișinău
Cuvinte cheie: alegeri locale, criza politică, ,
Acces: On-line
Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău
Parlamentul European
2014-2019
TEXTE ADOPTATE
Ediţie provizorie
P8_TA-PROV(2018)0303

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (2018/2783(RSP))

Parlamentul European,
– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Republica Moldova, în special Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de asociere/zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina1 (AA/DCFTA),
– având în vedere raportul privind punerea în aplicare a acordului de asociere cu Republica Moldova din 3 aprilie 2018,
– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 4 iulie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova2,
– având în vedere Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei de stabilire a condițiilor politice prealabile pentru acordarea de asistență macrofinanciară Republicii Moldova, anexată la rezoluția legislativă din 4 iulie 2017,
– având în vedere votul din Parlamentul Republicii Moldova din 20 iulie 2017, de adoptare a unor modificări ale sistemului electoral,
– având în vedere recomandările ODIHR al OSCE și ale Comisiei de la Veneția din 19 iulie 2017,
– având în vedere declarațiile din 21 iunie 2018 făcute de președintele Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European, raportorul său privind Moldova și copreședintele Euronest, precum și declarațiile din partea Serviciului European de Acțiune Externă din 20 iunie 2018 și 27 iunie 2018 privind validarea alegerii primarului orașului Chișinău,
1 JO C 11, 12.1.2018, p. 82.
2 Texte adoptate, P8_TA(2017)0283.
– având în vedere articolul 2 din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, în care se precizează că „[...] respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale [...] stau la baza politicilor interne și externe ale părților și constituie un element esențial al prezentului acord”,
– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,
A. întrucât Andrei Năstase a câștigat alegerile anticipate pentru funcția de primar al Chișinăului, după două tururi de scrutin, desfășurate la 20 mai și la 3 iunie 2018, obținând 52,57 % din voturi și învingându-l pe Ion Ceban, care a obținut 47,43 %;
B. întrucât observatorii internaționali la alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului au recunoscut rezultatele și caracterul concurențial al scrutinului;
C. întrucât la 19 iunie 2018 o instanță din Chișinău a anulat rezultatele alegerilor de primar, pe motivul că ambii candidați s-au adresat alegătorilor pe platformele de comunicare socială în ziua alegerilor, după încheierea legală a campaniei electorale; întrucât niciunul dintre candidați nu a solicitat anularea alegerilor;
D. întrucât la 21 iunie 2018 o instanță de apel la Chișinău a confirmat decizia instanței inferioare, concluzionând că comunicarea cu alegătorii prin intermediul platformelor sociale a afectat ilegal rezultatul alegerilor;
E. întrucât la 25 iunie 2018 Curtea Supremă din Moldova a confirmat decizia instanțelor inferioare de a invalida rezultatele alegerilor de primar din Chișinău;
F. întrucât la 29 iunie 2018 Comisia electorală centrală a Republicii Moldova a confirmat hotărârea Curții Supreme de a invalida alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului;
G. întrucât invitația de „a ieși la vot”, pe care instanțele au considerat-o ca reprezentând o presiune și influență necuvenită asupra alegătorilor, a fost o practică comună la alegerile anterioare din Moldova și nu a dus niciodată la anularea lor;
H. întrucât această turnură a situației riscă să abată această țară de la calea aderării la valorile și principiile europene și să surpe încrederea și așa destul de șubredă a cetățenilor moldoveni în instituțiile statului; întrucât partidele politice din Republica Moldova au declarat că acest caz creează un precedent periculos pentru alegerile viitoare și întrucât mii de persoane au protestat împotriva deciziei instanțelor din Chișinău;
I. întrucât comunitatea internațională, inclusiv Uniunea Europeană și Departamentul de Stat al SUA, a criticat decizia, subliniind că trebuie respectată voința alegătorilor;
J. întrucât UE și Moldova și-au asumat angajamentul comun de a promova asocierea politică și integrarea economică reciprocă, un proces care presupune ca Moldova să adopte și să pună în aplicare reforme structurale și alte reforme substanțiale în conformitate cu dispozițiile AA/DCFTA și ale Programului de asociere, și implică, de asemenea, un angajament din partea Republicii Moldova de a apăra valorile europene, inclusiv respectul pentru valorile și libertățile umane, democrația, egalitatea și statul de drept;
K. întrucât invalidarea alegerilor este un semn îngrijorător și semnificativ al deteriorării continue a aplicării standardelor democratice în Republica Moldova, în special dacă ne reamintim că un sistem judiciar independent și transparent este un pilon esențial al democrației și al statului de drept; întrucât această invalidare demonstrează o tendință tot mai pronunțată spre o guvernare autoritară și arbitrară și scăderea simțitoare a încrederii populației în autoritățile și instituțiile sale;
L. întrucât Parlamentul Republicii Moldova, contrar recomandărilor negative ale OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția, a adoptat o modificare controversată a legii electorale în iulie 2017, care a stârnit îngrijorare față de riscul de exercitare a unor influențe necorespunzătoare asupra candidaților, circumscripțiile cu un singur membru, pragurile excesive de reprezentare parlamentară în cadrul componentei proporționale și riscurile de reprezentare necorespunzătoare a minorităților și a femeilor; întrucât Comisia de la Veneția a subliniat, de asemenea, că polarizarea în jurul acestei inițiative legislative indică faptul că nu a existat o consultare semnificativă și un consens larg între principalele părți interesate;
M. întrucât, potrivit raportorului special al ONU privind situația apărătorilor drepturilor omului, în Moldova apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii sunt victime ale unor campanii de stigmatizare și se confruntă cu acuzații penale motivate politic sau sunt amenințați ori de câte ori sar în apărarea vocilor disidente, în timp ce accesul jurnaliștilor la informații este restricționat;
N. întrucât, în octombrie 2017, din cauza progreselor insuficiente înregistrate în reformarea sistemului judiciar din Moldova și a neîndeplinirii condițiilor impuse de UE, UE a luat decizia de a bloca o plată de 28 de milioane EUR în cadrul programului UE de reformă a justiției;
1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la decizia luată de Curtea Supremă din Moldova de a anula rezultatele alegerilor pentru funcția de primar al orașului Chișinău, din motive dubioase și în mod netransparent, care a subminat în mod semnificativ integritatea procesului electoral;
2. reamintește că alegerile credibile, transparente, echitabile și deschise unei participări largi reprezintă piatra de temelie a oricărui sistem democratic, menținând imparțialitatea și independența sistemului judiciar împotriva oricărui tip de influență politică, fiind, în același timp, piatra de temelie a încrederii în sistemul politic al țării, și că intervențiile politice în sistemul judiciar și în desfășurarea alegerilor contravin standardelor europene la care Moldova a aderat, în special în cadrul Acordului de asociere UE-Moldova;
3. își exprimă solidaritatea fermă cu acțiunile și cererile miilor de oameni care protestează pe străzile din Chișinău și cer ca autoritățile moldovene să ia măsuri adecvate pentru ca rezultatele alegerilor de primar al Chișinăului, recunoscute, de asemenea, de observatori naționali și internaționali și care reflectă voința votanților, să fie respectate; le cere autorităților să garanteze dreptul la proteste pașnice;
4. îndeamnă autoritățile moldovene să garanteze funcționarea mecanismelor democratice, insistă asupra faptului că atât puterea executivă, cât și puterea judiciară trebuie să respecte separarea puterilor, să susțină neabătut principiile democratice și să se supună principiilor statului de drept;
5. își exprimă profunda îngrijorare față de deteriorarea și mai gravă a standardelor democratice în Moldova; recunoaște că decizia instanțelor, despre care s-a afirmat de mai multe ori că este influențată și dirijată politic, este un exemplu al acaparării statului și denotă o criză foarte profundă a instituțiilor din Moldova; regretă că, în ciuda numeroaselor apeluri făcute de comunitatea internațională, autoritățile continuă să submineze încrederea cetățenilor în corectitudinea și imparțialitatea instituțiilor statului;
6. consideră că, în urma deciziei de a invalida alegerile pentru funcția de primar la Chișinău, condițiile politice pentru asistență macrofinanciară (AMF) nu au fost îndeplinite, reamintind că „o condiție prealabilă pentru acordarea AMF este ca țara beneficiară să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului.”
7. îndeamnă Comisia să suspende orice plăți prevăzute de AMF pentru Moldova; consideră că orice decizie privind plățile viitoare ar trebui să aibă loc numai după alegerile parlamentare planificate și cu condiția ca acestea să aibă loc în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional și să fie evaluate de către organisme internaționale specializate, și să fi fost îndeplinite condițiile AMF;
8. solicită Comisiei să suspende sprijinul bugetar pentru Moldova, utilizând precedentul din iulie 2015, când o astfel de suspendare a avut loc în urma crizei bancare; consideră că mecanismul de suspendare a sprijinului bugetar al UE ar trebui să fie aplicat ca o reacție la invalidare alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului și că acesta ar trebui să includă o listă de condiții care trebuie să fie îndeplinite de către autoritățile moldovene, printre care să se numere validarea alegerilor din Chișinău și derularea de investigații orientate spre rezultate concrete și complet transparente, precum și recuperarea activelor și urmărirea penală a făptașilor, în caz de fraudă;
9. invită autoritățile să urmeze integral recomandările OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția cu privire la reforma electorală;
10. își reiterează îngrijorarea cu privire la concentrarea puterii politice și economice în mâinile unui grup restrâns de persoane, deteriorarea statului de drept, a standardelor democratice și a respectării drepturilor omului, politizarea excesivă a instituțiilor statului, corupția sistemică, anchetarea insuficientă a fraudei bancare din 2014, și pluralismul limitat al mijloacelor de informare în masă; își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de independență a sistemului judiciar, și în special față de cazurile de justiție selectivă folosite ca instrument pentru a exercita presiune asupra opozanților politici; invită autoritățile moldovene să reformeze sistemul judiciar, inclusiv numirea noilor judecători, astfel încât să împiedice sistemul judiciar să intervină în procesul politic și electoral sau să submineze în orice alt mod voința poporului din Moldova exprimată în mod democratic;
11. este preocupat de faptul că opozanții politici și avocații lor sunt persecutați de autoritățile moldovene prin acuzații și procedurile penale inventate și atrage atenția că, procedând astfel, autoritățile încalcă statul de drept și drepturile oponenților politici și avocaților;
12. regretă faptul că, după frauda bancară din 2014, în care au fost furați în total aproximativ 1 miliarde USD din sistemul financiar din Republica Moldova, autoritățile
au făcut foarte puține progrese în anchetarea amănunțită și imparțială a cazului; îndeamnă la eforturi susținute pentru a recupera fondurile furate și a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției, indiferent de apartenența lor politică; consideră că acest lucru este indispensabil pentru a restabili încrederea cetățenilor în instituțiile din Moldova și a restabili credibilitatea autorităților;
13. solicită autorităților moldovene să respecte principiile internaționale și cele mai bune practici și să garanteze un mediu propice pentru societatea civilă; își exprimă îngrijorarea, în special, față de includerea în actualul proiect de lege privind ONG-urile, aflat în prezent în curs de dezbatere în parlament, a unor dispoziții care ar putea limita finanțarea din străinătate a ONG-urilor din Republica Moldova;
14. invită Parlamentul Republicii Moldova să consulte societatea civilă și mass-media independentă înainte de adoptarea finală a noii Legi a audiovizualului și să respingă „reformarea sa cu dublă destinație”; își exprimă îngrijorarea cu privire la capacitatea mediei independente, locale și de opoziție din Moldova, care, printre altele, nu dispun de resurse suficiente, de a aplica cerințele din noua lege privind conținutul local obligatoriu;
15. invită SEAE și Comisia să monitorizeze îndeaproape evoluțiile în toate aceste domenii și să informeze în mod corespunzător Parlamentul;
16. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului, Comisiei și statelor membre, Președintelui, prim-ministrului și Președintelui Parlamentului Republicii Moldova. OSCE/ODHIR și Comisiei de la Veneția.

 
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
RSS
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 Vizita Preşedintelui RM, Nicolae Timofti la Bruxelles
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida