Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
27.03.2014
Politica de vecinătate la răscruce - bilanţul unui an al provocărilor
Neighbourhood at the crossroads – taking stock of a year of challenges
A fost prezentat raportul anual al UE cu privire la implementarea politicii de vecinătare.
 tradaptare infoeuropa.md

Deşi pentru unii partenri anul 2013 a fost marcat de criză, fapt ce demonstrează existenţa instabilităţii politice şi a condiţiilor socio-economice complicate, UE şi-a continuat eforturile de consolidare a guvernării democratice, de creştere a securităţii şi de încurajare a dezvoltării durabile şi solidare.

« Pachetul anual privind PEV » prezentat de Dna Catherine Ashton,Înaltului Reprezentant al UE, şi Dl Štefan Füle,Comisarul european pentru extindere şi politică de vecinătate,, subliniază că succesul acestei politici depinde de capacitatea şi voinţa guvernelor de realizare a  reformelor

« Angajamentul nostru faţă de vecini reprezintă o prioritate asbolută pentru UE. Politicia europeană de vecinătate ne permite să reacţionăm la provocările cu care se confruntă partenerii noştri, totodată respectând interesele Uniunii. El vizează prevenirea şi rezolvarea conflictelor şi încurajarea vecinilor noştri de a se angaja pe calea reformelor politice şi economice », a declarat Dna Ashton.

 Comisarul european Štefan Füle a adăugat: „Evenimentele din ultimele luni au demonstrat că vecinătatea noastră rămâne o regiune asupra căreia UE trebuie să își concentreze atenția și resursele. Aspirațiile cetățenilor din țările vecine la o viață mai bună și posibilitatea de a se bucura de drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt în continuare puternice. Și, cu toate că dorința de reformă nu poate fi impusă din exterior, UE are o responsabilitate specială față de țările partenere care s-au angajat în procesul dificil și solicitant al tranziției spre democrație și spre o societate mai favorabilă incluziunii. Prin dialogul direct cu cetățenii, prin crearea de oportunități de călătorie și de studiu pentru aceștia și prin promovarea constituirii de rețele între diferite comunități (în domenii precum afacerile, cercetarea, arta și cultura ori în mediul universitar), în plus față de sprijinul acordat societății civile, politica UE poate juca un rol catalizator în acest proces.”
"Pachetul de vecinătate" anual  2014 contine o  comunicare comună ("Vecinătatea la răscruce") și un set de rapoarte specifice de țară și regionale. Raportul cu privire la Republica Moldova subliniază evoluțiile  principale și eforturile depuse pentru reformă în 2013 și formulează recomandări pentru anul următor.

Rapoartele demonstrează că dificultăţile pe care le întâmpină ţările-partenre sunt tot mai variate. Ar trebui deci ca PEV să răspundă mai bine aşteptărilor şi nevoilor actuale ale fiecărui partener şi totodată să le propună o perspectivă pe termen lung în ceea ce priveşte integrarea lor economică şi asocierea lor politică la UE. În cadrul parteneriatului său cu societatea din ţările PEV, Uniunea şi-a consolidat implicarea şi susţinerea pentru societatea civilă, care şi-a păstrat rolul său important.

În 2013, asistenţa acordată ţărilor-partenere din PEV a ajuns la cea mai înaltă cifră din ultimii şapte ani – 2,65 miliarde de euro. După doi ani de negocieri s-a ajuns la un acord privind cadrul financiar pentru perioada 2014-2020 şi instrumentele conexe, inclusiv noul instrument european de vecinătate (IEV). În pofida crizei financiare, susţinerea financiară prevăzută pentru PEV se ridică la 15,4 miliarde de euro, fapt ce confirmă angajamentul UE şi prioritatea pe care o acordă ţărilor din vecinătate.

31.03.2014 - (VIDEO) Conferință de presă susținută de Pirkka Tapiola cu tema „Raportul de Progres al Republicii Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, 2013”


Informaţii suplimentare


Evoluţiile Moldovei în implementarea Politicii europene de vecinătate (2012)
PEV: Rapoarte de progres
MOLDOVA
Politica Europeană de Vecinătate (PEV)

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
RSS
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 Vizita Preşedintelui RM, Nicolae Timofti la Bruxelles
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida