Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
13.10.2017
Republica Moldova: progrese importante în abordarea violenţei domestice, dar mai multe progrese necesare în reforma justiţiei
Republic of Moldova: important advances on addressing domestic violence, but more progress needed in justice reform
Comunicatul de presa emis de Oficiul Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei Nils Muižnieks, la sfârșitul vizitei sale de cinci zile la Republica Moldova.

traducere neoficială infoeuropa.md

 Chișinău, 13 octombrie 2017 - "În pofida reformelor întreprinse până în prezent, sunt necesare eforturi susținute în continuare pentru a aborda deficiențele din sectorul justiției, a consolida eficiența și imparțialitatea sistemului judiciar și pentru a restabili încrederea publică. În schimb, am fost încurajat să aflu despre progresele înregistrate în ceea ce privește cadrul legal și sensibilizarea față de violența domestică și egalitatea de gen ", a declarat Nils Muižnieks, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, la sfârșitul vizitei sale de cinci zile la Republica Moldova.

 Recunoscând eforturile de reformare a serviciului de urmărire penală, inclusiv prin adoptarea unei noi legislații, comisarul s-a arătat îngrijorat de rapoartele persistente privind părtinirea procurorului în procedurile judiciare și de cazurile de intimidare și hărțuire a avocaților. "Dreptul la un proces echitabil este un drept fundamental al omului, iar principiul egalității armelor trebuie respectat. Persoanele acuzate de infracțiuni ar trebui să beneficieze de prezumția de nevinovăție și de apărarea juridică de calitate ". Mai mulți interlocutori, inclusiv oficiali cu care s-a întâlnit comisarul, au recunoscut că mai multe aspecte de lungă durată legate de sistemul judiciar trebuie încă să fie abordate în mod eficient, inclusiv utilizarea excesivă a detenției în stare de arest preventiv, care a fost identificată ca o problemă-cheie în ceea ce privește Moldova în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.


Condițiile de detenție în anumite unități de poliție au fost îmbunătățite semnificativ. Cu toate acestea, supraaglomerarea rămâne problematică în multe locuri de privare de libertate, iar decesul recent a unei persoane cu dizabilități mintale aflate în custodia penitenciarului relevă o serie de deficiențe grave în ceea ce privește protecția drepturilor deținuților, siguranța și integritatea lor fizică. "Moartea lui Andrei Braguța expune esecuri sistemice majore în sistemul de justiție, nu în ultimul rând în ceea ce privește obligația de îngrijire față de persoanele aflate în custodie. Este imperativ ca măsurile de protecție împotriva maltratării să fie eficiente ", a declarat comisarul

 Sunt necesare măsuri ferme pentru a elimina practicile care protejează sistemul de control și contribuie la impresia că justiția se desfășoară în mod selectiv. Acestea ar trebui să includă asigurarea accesului public la audierile de la instanțele judecătorești, inclusiv în cazul unor cazuri de răsunet și cele legate de corupție - cu excepția cazului în care există motive bine întemeiate pentru a închide o parte din astfel de audieri - și pentru a face publice toate ședințel de judecată. Alte măsuri ar trebui să includă modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii prin desființarea participării ex officio a Procurorului General și a Ministrului Justiției. „Am recomandat mai devreme că inițiala perioadă de probă de cinci ani a judecătorilor să fie revocată, și rămân convinși că este necesar să se facă acest lucru, în interesul independenței judecătorilor“, a declarat comisarul. El a recomandat, de asemenea, reformarea ulterioară a sistemului de proceduri disciplinare împotriva judecătorilor, în vederea asigurării integrității sistemului, precum și a promovării independenței sistemului judiciar în ansamblu și a judecătorilor individuali. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a consolida competența profesională a sistemului judiciar și pentru a îmbunătăți raționamentul deciziilor luate de instanțe, inclusiv în cazurile legate de detenția preventivă. În cursul vizitei, comisarul a luat notă de decizia de a nu exclude numele partidelor în rapoartele procedurilor judiciare, ca un pas pozitiv în vederea asigurării transparenței globale a sistemului judiciar.

Lipsa încrederii publice în sistemul judiciar poate fi extrem de dăunătoare pentru o democrație“, a spus comisarul. „Prin urmare, autoritățile ar trebui să continue să depună eforturi susținute și decisive pentru a îmbunătăți credibilitatea și să se asigure că cetățennii beneficiază de un sistem eficient și echitabil“.

"Cazurile de violență în familie se numără printre cele mai frecvente crime din Moldova, ca și în multe alte țări, iar acest lucru a fost recunoscut de autoritățile de aplicare a legii", a declarat comisarul. "Am fost încântat să aud că legislația în vigoare în prezent este în mare măsură în conformitate cu standardele internaționale și europene. În plus, poliția este tot mai conștientă de rolul instrumental pe care îl joacă în prevenirea unor astfel de cazuri, precum și în asigurarea protecției supraviețuitorilor de violență și a răspunderii față de făptuitori ". Comisarul a salutat decizia de a semna Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violența domestică (Convenția de la Istanbul) și a cerut interlocutorilor săi în Parlament să o ratifice fără întârziere.

 

De asemenea, comisarul a călătorit la Tiraspol, unde s-a întâlnit cu reprezentanții societății civile și cu conducerea regiunii. Problemele discutate au inclus situația în instituțiile penitenciare și condițiile de detenție; combaterea violenței domestice; situația persoanelor cu dizabilități, inclusiv a copiilor; și cooperarea cu structurile și mecanismele privind drepturile omului. În special, el a recomandat crearea unui sistem eficient de prevenire a violenței domestice, precum și asigurarea urmăririi efective a infractorilor și asigurarea unui sprijin adecvat și reabilitarea victimelor violenței. El a discutat, de asemenea, despre necesitatea de a asigura o educație incluzivă, încurajând includerea copiilor cu dizabilități în învățământul principal; precum și despre necesitatea de a sprijini funcționarea eficientă a școlilor cu grafie latină din regiune. În cele din urmă, el a cerut interlocutorilor săi să se angajeze în cooperarea cu diferite instituții și mecanisme locale și internaționale în domeniul drepturilor omului și, în special, să reia cooperarea cu Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei prin extinderea posibilității pentru delegațiile CPT să efectueze vizite în deplină conformitate cu mandatul lor
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
RSS
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 Vizita Preşedintelui RM, Nicolae Timofti la Bruxelles
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida