Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Date importante
Republica Moldova şi Consiliul Europei: Date importante
Cronologia relaţiilor RM-CoE.

5 mai 1949 Tratatul de la Londra care înfiinţează Consiliul Europei, semnat de zece state: Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Marea Britanie şi Suedia.
5 februarie 1993 Republica Moldova a obţinut statutul de invitat special la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
24 mai 1994 Republica Moldova a aderat la Convenţia Culturală Europeană şi la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale în Europa
Octombrie 1994 Adoptarea primului program de cooperare a RM cu CoE
20 octombrie 1994 Prezentarea raportului cu privire la compatibilitatea legislaţiei şi a sistemului juridic moldovenesc cu principiile Consiliului Europei
  Participarea observatorilor din partea Consiliului Europei la referendumul privind statutul juridic special al Găgăuziei
16 aprilie 1995 Participarea delegaţiei de observatori din partea Congresului Puterilor Lolale şi Rregionale din Europa la alegerile locale
13 iulie 1995 Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei
1 septembrie 1995 Inaugurarea reprezetanţei Permanente  a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei
1996 Numirea primului judecător la CEDO din partea Moldovei, Tudor Panţîru
25 iunie 2006 Moldova devine membru al Comisiei europene pentru democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia)
Septembrie 1996 Prima vizită de monitorizare a realizării angajamentelor asumate de Republica Moldova faţă de Consiliul Europei
24 iulie 1997 Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
30 iunie 1997 Inaugurarea la Chişinău a Biroului de Informare al Consiliului Europei
2 octombrie 1997 Parlamentul RM a ratificat Carta europeană a autonomiei locale
5 decembrie 1997 Desemnarea Primului Reprezentant Guvernamental la CEDO
08 ianuarie 1998 Aderarea Moldovei la Acordul privind dezastrele majore
1 februarie 1998 Intră în vigoare pentru Republica Moldova Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale
04 mai 1998 Aderarea la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
30 noiembrie1999 Parlamentul RM a ratificat Convenţia-cadru privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale
16-20 octombrie 2000 Vizita Comisarului CoE pentru Drepturile Omului, Alvaro Gil-Robles, în Moldova
28 iunie 2001 Moldova a devenit membru al Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO)
8 noiembrie 2001 Parlamentul Republicii Moldova a ratificat parţial Carta Socială Europeană (revizuită)
27 noiembrie 2001 Moldova obţine statut de observator la European Pharmacopoeia
13 decembrie 2001 Prima hotărârea a CEDO împotriva Moldovei – cauza Biserica Metropolitană a Basarabiei versus Moldova
15 octombrie 2002 Numirea primului Reprezentant Special al Secretarului General al Consiliului Europei la Chişinău
mai-noiembrie 2003 Preşedinţia Moldovei la Comitetul Miniştrilor
1 martie 2004 Intră în vigoare pentru Republica Moldova Convenţia europeană cu privire la peisaje
1 mai 2004 Intră în vigoare pentru Republica Moldova Convenţia penală cu privire la corupţie
1 iulie 2004 Intră în vigoare pentru republica Moldova Convenţia civilă cu privire la corupţie
8 iulie 2004 CEDO a adoptat hotărârea în cauza Ilaşcu şi alţii versus Republica Moldova
21 decembrie 2004 Conferinţa Naţională de lansare a Anului European al Cetăţeniei prin Educaţie 2005
2004-2006 Programul Comun Consiliul Europei-Comisia Europeană pentru susţinerea reformelor democratice în Republica Moldova
04 Octombrie 2005 Adoptarea de către APCE a Rezoluţiei 1465 şi Recomandării 1721  “Cu privire la funcţionarea instituţiilor democratice în Moldova”
2 octombrie 2007 Adoptarea de către APCE a Rezoluţiei 1572 şi Recomandrăii 1810 privind “Onorarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de către Republica Moldova
01 iunie 2008 Intrarea în vigoare pentru Republica Moldova a Convenţii Consiliului Europei cu privire la protecţia persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal
10 februarie 2008 Intrarea în vigoare pentru Republica Moldova a Convenţii Consiliului Europei cu privire la combaterea traficului de fiinţe umane
25-28 aprilie 2009 Vizita Comisarului CoE pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, în Moldova
29 aprilie 2009 Adoptarea Rezoluţiei 1666 a APCE privind funcţionarea instituţiilor democratice în Republica Moldova
02 octombrie 2009 Adoptarea Rezoluţiei APCE privind funcţionarea instituţiilor democratice în Republica Moldova
07 iulie 2010-2013 Parteneriatul CoE/UE în domeniul tineretului
21 decembrie 2010 Semnarea Convenţiei CoE privind accesul la documentele oficiale
11 martie 2011 - 2013 Lansarea Programului Comun CoE/UE privind consolidarea sistemului judiciar în Moldova  
01 iunie 2011 Intrarea în vigoare pentru Republica Moldova a Convenţii Consiliului Europei cu privire la valoarea patrimoniului cultural pentru societate
01 iulie 2011 – 2013 Lansarea Programului Comun CoE/UE privind consolidarea luptei împotriva relelor tratamente şi a impunităţii 
19-21 octombrie 2011 Vizita Comisarului CoE pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, în Moldova
01 martie 2012 Intrarea în vigoare pentru Republica Moldova a Convenţii Consiliului Europei cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală
01 ianuarie 2012 Intrarea în vigoare pentru Republica Moldova a Convenţii Consiliului Europei cu privire la coproducţia cinematografică
16-17 ianurie 2012 Vizita Comisarului CoE pentru Drepturile Omului,Thomas Hammarberg, în Moldova
28 martie 2012 Moldova a aderat la Acordul parțial privind mobilitatea tinerilor prin intermediul Cardurilor pentru Tineret
2-5 aprilie 2012 Vizita Preşedintelui APCE, Jean-Claude Mignon, în Moldova
12 iunie 2012 Aderarea Moldovei la Grupul de cooperare pentru combaterea abuzului de droguri şi traficului ilicit de droguri Pompidou
01 iulie 2012 Intrarea în vigoare pentru Republica Moldova a Convenţii Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi abuzului sexual
12 iulie 2012 - 2013 Aprobarea Planului de acţiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova faţă de Consiliul Europei
20 septembrie 2012 Semnarea Convenţiei CoE MEDICRIME
17-20 decembrie 2012 Vizita Preşedintelui APCE, Jean-Claude Mignon, în Moldova
4-7 martie 2013 Vizita Comisarului CoE pentru Drepturile Omului Nils Muižnieks,  în Moldova
17-20 septembrie 2013 Vizita Preşedintelui APCE, Jean-Claude Mignon, în Moldova
02 octombrie 2013 Adoptarea Rezoluţiei 1955 a APCE privind onorarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de către Republica Moldova
15 noiembrie 2013 Adoptarea Planului de acţiune al Consiliului Europei pentru susţinerea reformelor democratice în Republica Moldova pentru 2013-2016
13-14 martie 2014 Vizita Secretarului General adjunct al CoE, Gabriella Battaini-Dragoni, la Chişinău
3 iulie 2014 Adoptarea "Declaraţiei de la Chişinău" de către CPLRE
16-18 iulie 2014 Vizita Preşedintelui APCE, Anne Brasseur, la Chişinău
22 iulie 2014 Vizita de monitorizare a experţilor Băncii de dezvoltare a CoE
23-26 septembrie 2014 Coraportorii APCE Lise Christoffersen și Piotr Wach s-au aflat într-o vizită de documentare în Republica Moldova
8 octombrie 2014 Jose Luis Herrero a fost numit noul Șef al Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova
30 noiembrie 2014 APCE a trimis observatori la alegerile parlamentare din RM
10 decembrie 2014 SG adjunct al CoE, Gabriella Battaini-Dragoni, şi Ambasadorul Danemarcei, Arnold De Fine Skibsted, au semnat un Acord pentru realizarea unui nou proiect « Susţinerea reformei justiţiei penale în Republica Moldova ».
18 decembrie 2014 Secretarul General adjunct al CoE, Gabriella Battaini-Dragoni, şi Directorul Michael Köhler din numele Comisiei Europene.au semnat, la Bruxelles, un nou acord de cooperare în scopul promovării drepturilor omului, democraţiei şi statului de drept în 6 ţări ale  Parteneriatului Estic - cadrul de cooperare programatică CoE-UE
2 februarie 2015 Au fost publicate Concluziile Comitetului European pentru Drepturi Sociale cu privire la Republica Moldova, la capitolul "Drepturile la muncă"
5 februarie 2015 Experţi ai Comisiei de la Veneţia au discutat la Chişinău despre reforma Procuraturii RM
7 februarie 2015 A fost publicat studiul privind Compatbilitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei civile cu privire la corupţie
25 martie 2015 Rep. Moldova a semnat Convenţia CoE împotriva traficului de organe de origine umană
7 aprilie 2015 Grupul statelor împotriva corupţiei (GRECO) a publicat cel de-al Doilea Raport de Conformitate cu privire la Rep. Moldova
11 mai 2015 Vizita de monitorizare a experţilor GRETA în Rep.Moldova
13-15 mai 2015 Coraportorii APCE Lise Christoffersen și Piotr Wach s-au aflat într-o vizită de informare în Republica Moldova
18 mai 2015 La Chişinău a avut loc seminarul regional parlamentar ”Promovarea drepturilor sociale în regiunea Parteneriatului Estic: focalizare pe Carta Socială Europeană”.
19 mai 2015 Parlamentul Rep. Moldova a găzduit ședinţa Comisiei afaceri sociale, sănătate și dezvoltare durabilă a APCE.
9-15 iunie 2015 O misiune de observatori ai CPLRE au urmărit desfăşurarea alegerilor locale
2 iulie 2015 Vizita post-monitorizare a delegaţiei CPLRE în Rep. MOldova
8 iulie 2015 Crearea Rețelei Emerald al ariilor naturale protejate, în baza Convenţiei CoE de la Berna
13 iulie 2015 A fost celebrată cea de-a 20 aniversare de la aderarea RM la CoE
15 iulie 2015 La Chişinău a fost lansat un nou proiect al Consiliului Europei în scopul consolidării protecţiei drepturilor omului şi statului de drept
10 august 2015 Thorbjorn Jagland, SG al CoE, a publicat în New York Times articolul "Aduceţi Moldova înapoi de pe marginea prăpastiei", despre situaţia din RM..
29 octombrie 2015 CoE a prezentat noile sale proiecte pentru Rep. Moldova care vor fi realizate în baza Cadrului de cooperare programatică CoE_UE
4 noiembrie 2015 La Chişinău are loc Conferința internațională „Aducerea drepturilor omului acasă: angajamente, provocări, educație și cooperare”, organizată de Consiliul Europei
5 noiembrie 2015 La Chişinău a avut loc joi lansarea oficială a Programului European pentru Formarea Juriştilor în Domeniul Drepturilor Omului (Programul HELP)
18 decembrie 2015 GRECO a publicat un Supliment la cel de-al Doilea Raport de Conformitate cu privire la Republica Moldova
20-22 decembrie 2015 O delegație a Comisiei de monitorizare a APCE, condusă de Stefan Schennach, s-a aflat la Chişinău
1 ianuarie 2016 A intrat în vigoarea Convenţia Consiliului Europei MEDICRIME care are scopul de a combate contrafacerea produselor medicale şi de a apăra sănătatea publică
12 ianuarie 2016 Corina Călugăru - noul Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei
22-23 februarie 2016 Co-raportorii Comisiei de monitorizare a APCE, Valentina Leskaj și Ögmundur Jonásson, se află într-o vizita de documentare în R.Moldova
22 martie 2016 Aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopei Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964 şi la Protocolul la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopei Europene
4 mai 2016 Coraportorii APCE  Valentina Leskaj şi Ögmundur Jónasson au făcut apel către autorităţile moldoveneşti să adopte şi să implementeze reformele anunţate referitoare la "procuratură, independenţa sistemului judiciar, pluralitatea şi independenţa mass-media, combaterea corupţiei şi consolidarea sistemului bancar".
7 iunie 2016 GRETA a publicat cel de-al Doilea raport de evaluare a Rep. Moldova
21 iunie 2016 Delegaţia Rep. Moldova la APCE şi Reprezentanța Permanentă pe lângă CoE au lansat la Palatul Europei expoziţia foto a fotografului Victor Garştea „Cultură. Tradiţie. Ţară”
27-29 iunie 2016 Co-raportorii APCE, Valentina Leskaj şi Ögmundur Jonásson efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova
30 iunie 2016 Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei (CPT) a publicat Raportul cu privire la Rep. Moldova
3 iulie 2016 Rep. Moldova a semnat Convenţia Consiliului Europei privind siguranţa şi securitatea la meciurile de fotbal şi la alte evenimente sportive
5 iulie 2016 GRECO a publicat Raportul său cu privire la Rep. Moldova
6-8 iulie 2016 în Rep. Moldova s-a aflat în vizită delegația Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, condusă de Președintele Jean-Claude Frecon.
2 septembrie 2016 Rep. Moldova a aderat la cel de-al Treilea Protocol la Acordul General privind Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei
2 septembrie 2016 Rep. Moldova a ratificat Convenţia Consiliului Europei privind accesul la documentele publice
Carta autonomiei locale - la 30 de ani
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida