Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Monitorizare
Până în 1993, nu exista nicio procedură de monitorizare a implementării recomandărilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. În 1993, Adunarea Parlamentară a creat primul mecanism de control al respectării angajamentelor asumate la momentul aderării la Consiliul Europei de către Statele recent admise.

Menţionând importanţa îndeplinirii acestor angajamente, Comitetul de Miniştri a decis în 1994 să-şi creeze, la rândul său, propriul sistem de monitorizare. dacă sistemul instituit de Adunarea Parlamentară vizează situaţia generală a unui singur stat, cel creat de Comitetul de Miniştri ţine în vizor întreg ansamblul Statelor membre ale Consiliului Europei.

Activitatea de monitorizare a Congresului Puterilor Locale şi Regionale contribuie la stabilirea unui dialog politic constructiv cu autorităţile Republicii Moldova cu privire la situaţia democraţiei locale şi regionale din ţară. De asemenea, CPLRE, monitorizează punerea în aplicare a principiilor Cartei europene a autonomiei locale.

Republica Moldova este monitorizată de toate structurile Consiliului Europei, încheierea monitorizării reprezentând un exerciţiu complex şi presupune întreprinderea demersurilor pe 3 dimensiuni majore: parlamentară (APCE), democraţia locală (CPLRE) şi Comitetul de Miniştri (CM).

Obiectivul de încheiere a procedurii de monitorizare a Republicii Moldova de către Consiliul Europei (CoE) este inclus în Programul de activitate a Guvernului pentru 2011-2014 "Integrarea europeană: libertate, democraţie, bunăstare".
 
Pentru onorarea angajamentelor Republicii Moldova a fost elaborat acest Plan de Acţiuni, care încorporează un amplu program de activităţi în cele mai diverse domenii, dar în primul rând cele vizate de rezoluţiile şi recomandările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Comitetului de Miniştri (CM) şi Congresului Puterilor Locale şi Regionale (CPLRE).

Adoptarea şi realizarea Planului de acţiuni constituie un mesaj consolidar asupra determinării autorităţilor RM pentru realizarea reformelor sistemice şi trecerii la etapa de post-monitorizare în cadrul Consiliului Europei, precum şi avansării dialogului pe linia UE.


Informaţii suplimentare
Planul de acţiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova faţă de Consiliul Europei, adoptat la 12 iulie 2012.

Prezentare generală a mecanismelor de monitorizare ale Consiliului Europei / Committee of Ministers / CM/Inf(2008)37revE / 12 September 2008
Overview of the monitoring mechanisms in the Council of Europe

Adunarea parlamentară: Comitetul pentru onorarea obligaţiilor şi angajamentelor de către Statele membre ale Consiliului Europei
Comitetul de Miniştri: Procedura de monitorizare


 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida