Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
MoREEFF


Programul MoREEFF oferă împrumuturi pentru implementarea tehnologiilor energo-eficiente în locuințe

Pentru a-i ajuta pe locatarii și proprietarii spațiilor locative din Moldova să reducă consumul și facturile de energie, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a elaborat Facilitatea de Finanțare a Eficienței Energetice în Sectorul Rezidențial din Moldova (MoREEFF). Această Facilitate de Finanțare prevede acordarea liniilor de credit băncilor moldovenești notorii cu scopul de a oferi proprietarilor și locatarilor spațiilor locative, Asociațiilor proprietarilor de apartamente, Companiilor de administrare a fondului locativ, Companiilor de servicii energetice și altor companii eligibile, împrumuturi pentru realizarea proiectelor de eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Proiectele pot viza instalarea vitrajelor duble;  izolarea pereților, podelelor și acoperișurilor; cazane eficiente pe biomasă; sisteme solare de încălzire a apei; cazane pe gaz eficiente; sisteme de pompe termice, sisteme fotovoltaice, inclusiv cele integrate arhitectural, stații cu schimbătoare de căldură și sisteme inginerești.

Solicitanții creditelor beneficiază de stimulente investiționale

Pentru a stimula implementarea proiectelor de eficiență energetică, linia de creditare MoREEFF are și o componentă de grant finanțată din Programul Investițional de Vecinătate al Uniunii Europene și de către Agenţia suedeză pentru cooperare internațională și dezvoltare (SIDA). Grantul este prevăzut drept un suport pentru implementarea proiectelor și este oferit solicitanților MoREEFF după ce fiecare proiect de eficiență energetică a fost finisat și verificat. În conformitate cu termenii și condițiile programului MoREEFF solicitanții împrumuturilor pot beneficia de un grant de până la 35% din costurile proiectului.

Fondurile Programului MoREEFF sunt limitate

Împrumuturile și granturile MoREEFF sunt disponibile până la 30 iunie 2017. Se presupune că în cadrul programului MoREEFF vor fi finanțate aproximativ 8 000 proiecte de implementare a măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în spațiile locative.

Date de contact
 

Informatii suplimentare

 

  • Pagina web
  • Granturi
  • New EBRD financing facility for residential energy efficiency projects in Moldova:Moldovan households will improve energy efficiency through banks’ loans and grants: Comunicat de presa al BERD
  • €5 million to Moldindconbank for residential energy efficiency in Moldova: EBRD to finance a credit line for private individuals and condominiums: Comunicat de presa al BERD
  • Discursul ministrului Marcel Răducan în cadrul  evenimentul de lansare a Liniei de Credit MoREEFF

*  *  *

Программа MоREEFF предусматривает кредитование собственников индивидуального жилья и лиц, законно представляющих таковых, а также Кондоминиумов/Ассоциаций домовладельцев, Компаний жилищного управления, Энергосервисных компаний (“ESCOs”) и других допустимых сервисных компаний, находящихся на территории Молдовы. Целью кредитования является обеспечение энергосбережения и уменьшение затрат на потребляемую энергию путем установки нового или замещения существующего энергетически не эффективного оборудования и приборов энергоэффективными и соответствующими условиям Программы MоREEFF в существующих и должным образом зарегистрированных квартирах, частных и многоэтажных домах. Технологии, финансируемые Программой MоREEFF должны быть новыми, не бывшими в употреблении, а также не восстановленными или обновленными.
 
*  *  *

The MoREEFF Programme is designed to provide loans to householders, Condominiums/Associations of Apartment Owners , Housing Management Companies, Energy Service Companies (“ESCOs”) or any other eligible service companies across Moldova to save energy and reduce their energy bills by installing new or replacing existing inefficient equipment and appliances with more energy efficient kit meeting the eligibility criteria of the MoREEFF Programme at existing dwelling and residential buildings, duly registered with the competent authority. The eligible technologies financed by the MoREEFF Facility must be new, not recycled or refurbished.
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida