Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Societatea civilă - element important al procesului decizional
Nivelurile de participare

Implicarea ONG-urilor în diferitele etape ale procesului politic de luare a deciziilor variază în funcţie de intensitatea participării. Există patru niveluri progresive de participare, de la cel mai mic, la cel mai participativ. Acestea sunt: informare; consultare; dialog; şi parteneriat.

Acestea pot fi aplicate la orice pas în procesul de luare a deciziilor, dar sunt de multe ori deosebit de relevante în anumite puncte din proces.


Informarea

Accesul la informaţii stă la baza tuturor măsurilor ulterioare în implicarea ONG-urilor în procesul politic de luare a deciziilor. Acesta este un nivel relativ scăzut de participare, care de obicei constă din furnizare de informaŃii într-un singur sens de la autorităŃile publice şi nu este necesară sau de asteptat nicio interacţiune sau implicare din partea ONG-urilor. Informaţiile sunt relevante pentru toate etapele procesului decizional.


Consultarea

Aceasta este o formă de iniţiativă în care autorităţile publice solicită opinia ONG-urilor cu privire la anumite programe de dezvoltare. Consultarea include, de obicei, informarea ONGurilor de către autorităţi cu privire la evoluţiile politice actuale şi solicită comentarii, opinii şi reacţii. Iniţiativa şi temele vin din partea autorităţilor publice, nu a ONG-urilor. Consultarea este relevantă pentru toate etapele procesului decizional, în special pentru
elaborare, monitorizare şi reformulare.


Dialogul

Iniţiativa pentru dialog poate fi luată de oricare dintre cele două părţi şi poate fi fie generală, fie de colaborare.

Un dialog larg este o comunicare în ambele sensuri, construită pe interese comune şi obiective potenţial împărtăsite pentru a asigura un schimb periodic de opinii. Acesta variază de la audieri publice deschise la reuniuni de specialitate între ONG-uri si autorităţile publice.

Discuţia rămâne generală şi nu este în mod explicit legată de un proces de elaborare a politicilor actuale.

Un dialog de colaborare este construit pe interese comune pentru dezvoltarea unei anumite politici. Dialogul de colaborare are de obicei drept rezultat o recomandare, o strategie sau o legislaţie comună. Dialogul de colaborare are o capacitate mai mare decât dialogul larg întrucât constă în reuniuni comune, adesea frecvente şi periodice pentru dezvoltarea de strategii cheie de politici şi duce adesea la acorduri între părţi. Dialogul este extrem de apreciat în toate etapele ciclului politic de luare a deciziilor, dar este crucial în stabilirea, redactarea şi reformularea agendei de lucru.


Parteneriatul

Un parteneriat presupune împărţirea responsabilităţilor în fiecare etapă a procesului politic de luare a deciziilor de la stabilirea agendei de lucru, redactare, decizie şi punerea în aplicare a iniţiativelor politice. Este cea mai înaltă formă de participare.

La acest nivel, ONG-urile şi autorităţile publice se reunesc pentru o cooperare strânsă, asigurându-se în acelasi timp că ONG-urile continuă să fie independente şi că au dreptul de a se angaja şi de a acţiona indiferent de situaţia de parteneriat. Parteneriatul poate include activităţi cum ar fi trasarea unei sarcini specifice către un ONG, de exemplu furnizarea de servicii, precum şi forumuri participative şi stabilirea de co-organisme de luare a deciziilor, inclusiv pentru alocarea resurselor.

Parteneriatul poate avea loc în toate etapele procesului politic de luare a deciziilor şi este în special relevant la stabilirea agendei de lucru sau pentru etapele de implementare.

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida