Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Observatorul european al audiovizualului


Instituit în 1992, Observatorul european al audiovizualului este unc entru unic de colectare şi distribuire a informaţiei privind industria audiovizualului în Europa. organizaţie europeană a serviciului public , Observatorul numără în prezent 39 de State membre. Uniunea Europeană este, de asemenea, membră fiind reprezentată de Comisia Europeană. Infiinţatăsub auspiciile Eureka Audiovisuel el se înscrie în cadrul juridic al unui Acord Parţial lărgit al Consiliului Europei.
 

sarcini şi obiective
Sarcina observatorului european al audiovizualului este de a asigura o transparenţă mai mare în sectorul audiovizual al Europei atât pentru profesionişti, cât şi pentru persoanele care iau deciziile în acest sector .

Observatorul european al audiovizualului gestionează o reţea informaţională care reprezintă diferite surse de informaţii: parteneri, organizaţii de profil, corespondenţi, etc.)

Datorită aceste reţele, Observatorul poate oferi informaţii relevante şi recente privind pieţele şi finanţarea audiovizualului, precum şi întrebări juridice privind audiovizualul.

El prezintă această informaţie în formă de publicaţii, produse on-line şi servicii, baze de date cu acces liber şi contribuţii la conferinţe.

gestionarea bazelor de date
MAVISE – Baza de date despre canalele de televiziune şi întreprinderile de televiziune din Uniunea europeană.Această bază de date furnizează date privind totalitatea canalelor de televiziune accesibile în Uniunea europeană  şi în cele două ţări candidate (Croaţia şi Turcia). NAVISE conţin informaţii esenţiale privind circa 5 100 societăţi, circa 7 400 canale de televiziune şi listele de programare a canalelor a peste 300 de distribuitori sau întreprinderi de transmitere.

LUMIERE – Baza de date cu privire la admiterea filmelor realizate în cinematografele europeme după 1996. Ea este rezultatul colaborării Observatorului european al audiovizualului cu diverse surse naţionale specializate, precum şi cu programul MEDIA al Uniunii Europeme.

IRIS MerlinBaza de date cu privire la informaţiile juridice relative la sectorul audiovizual în Europa.Baza de date IRIS Merlin oferă acces la peste 4 409 de articole care tratează probleme de drept, şi în special dreptul audiovizualului. Aceste articole relatează legi, hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, decizii administrative, precum şi documente ce ţin de dezvoltarea politicilor relative la domeniile de interes, prezentând informaţii din peste 50 de ţări. De asemenea, ea cuprinde instrumente juridice, rezoluţii şi documente de ordin politic ce emană de la principalele instituţii europene şi internaţionale.

KORDABaza de date cu privire la ajutoarele publice oferite sectorului cinematografic şi audiovizual din Europa. Baza de date KORDA furnizează informaţii privind ajutoarele publice acordate lucrărilor cinematografice şi audiovizuale din Europa şi propune profiluri ale fundaţiilor naţionale, rgionale şi paneuropene

PERSKYRepertoriul canalelor de televiziune din Europa.Obiectivul aceste baze de date este de a oferi într-o modalitate detaliată şi organizată linkuri către paginile de internet al cananlelor de televiziune din cele 35 de State membre ale Observatorului european al audiovizualului. PERSKY de asemenea oferă linkuri către organiismele pertinente în materie de informare cu privire la pieţele televizate naţionale.


Informaţii suplimentare

 


 


Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida