Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Social Policy
Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Societatea europeană este în schimbare, fiind influenţată de diverşi factori, cum ar fi: progresul tehnologic, globalizarea comerţului şi îmbătrânirea populaţiei. Politicile europene în materie de ocupare a forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor, având drept obiectiv o creştere durabilă şi o mai mare coeziune socială. Uniunea Europeană (UE) deţine un rol de stimulare în domeniul social. Aceasta a introdus un cadru juridic menit să protejeze cetăţenii europeni. UE încurajează cooperarea între statele membre, coordonarea şi armonizarea politicilor naţionale, precum şi participarea autorităţilor locale, a sindicatelor, a organizaţiilor patronale şi a tuturor părţilor implicate.

Obiectivele prioritare ale acestei politici sunt creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, îmbunătăţirea mobilităţii lucrătorilor, a calităţii locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă, informarea şi consilierea lucrătorilor, combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale, promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi modernizarea sistemelor de protecţie socială.


Instituţiile şi Organismele UE

Legislaţie

 

Texte integrale

Eur lex- 05 Libera circulaţie a lucrătorilor şi politica socială

 

Publicaţii şi comunicate de presă
Situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa 2012
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida