Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Cooperare Europeană
Organisme europene: a nu se confunda
Consiliul Europei este o organizatie internationala al carei sediu este la Strasbourg si care reuneste 47 de state democratice ale Europei. Uniunea Europeană este un parteneriat economic şi politic unic în lume, care reuneşte 28 de ţări.
Scopul primordial al Consiliului Europei constă în crearea unui spaţiu democratic şi legal comun pe întreg continental european, asigurînd respectarea valorilor fundamentale: drepturile omului, democraţia şi statul de drept. Aceste valori constituie temelia unei societăţi tolerante şi civilizate şi sunt indispensabile stabilităţii europene, creşterii economice şi coeziunii sociale.  Consiliul European are un rol dublu - stabilirea priorităţilor şi direcţiei politice generale şi abordarea problemelor complexe sau sensibile care nu pot fi rezolvate prin cooperare interguvernamentală la un alt nivel. Deşi poate influenţa stabilirea agendei politice a UE, nu are puterea de a adopta acte legislative.
 
Bazîndu-se pe aceşti piloni importanţi, Consiliul Europei şi-a propus identificarea soluţiilor comune pentru problemele majore cu care se confruntă societatea, cum ar fi terorismul, criminalitatea organizată şi corupţia, crimele cibernetice, bioetica şi clonarea, violenţa împotriva copiilor şi femeilor, traficul de fiinţe umane.
 
Reuniunile Consiliului European sunt întâlniri la nivel înalt în cadrul cărora liderii UE iau decizii privind priorităţile politice generale şi iniţiativele majore. În mod normal, se organizează 4 astfel de reuniuni pe an, prezidate de un preşedinte permanent.. Dacă este nevoie, preşedintele poate convoca o reuniune specială. De cele mai multe ori, reuniunile au loc la Bruxelles.
Obiectivele Consiliului Europei
  • protecţia drepturilor omului, a democraţiei pluraliste şi supremaţiei legii
  • promovarea conştientizării şi încurajarea dezvoltării identităţii şi diversităţii culturale europene
  • identificarea soluţiilor comune pentru provocările cu care se confruntă familia europeană
  • consolidarea stabilităţii democratice în Europa prin susţinerea reformelor politice, legislative şi constituţionale.

 
Consiliul Uniunii Europene, reprezintă forul în care se reunesc miniştrii din statele membre pentru a adopta acte legislative şi pentru a coordona politicile europene.
  1. Adoptă legislaţia europeană.
  2. Coordonează politicile economice generale ale statelor membre.
  3. Semnează acorduri între UE şi alte ţări.
  4. Aprobă bugetul anual al UE.
  5. Elaborează politicile externă şi de apărare ale UE.
  6. Coordonează cooperarea dintre instanţele judecătoreşti şi forţele de poliţie din ţările membre.
Adunarea Parlamentara
Organ deliberativ al Consiliului Europei. Se compune din 318 reprezentanti si din 318 supleanti desemnati de parlamentele nationale ale statelor membre.
Parlamentul European
Organ parlamentar al Uniunii Europene care reuneste pe cei 785 deputati europeni ai celor 27 tari membre, alesi prin vot universal de locuitorii Uniunii Europene.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Are sediul la Strasbourg. Este singurul organism juridic autentic, creat de Conventia europeana a drepturilor omului si compus din 46 de judecatori*. Ea asigura in ultima instanta respectarea de catre statele parti a obligatiilor rezultand din Conventie.
Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene

Are sediul la Luxemburg si asigura respectarea dreptului comunitar, interpretarea si aplicarea tratatelor Uniunii Europene.
Conventia europeana a drepturilor omului
Tratat prin care statele membre ale Consiliului Europei s-au angajat sa respecte libertatile si drepturile fundamentale ale omului.
Declaratia universala a drepturilor omului
Adoptata de Organizatia Natiunilor Unite in 1948 pentru a intari, pe plan international, protectia drepturilor omului.
Carta sociala europeana revizuita
Tratat al Consiliului Europei  perechea Conventiei europene a drepturilor omului, care garanteaza drepturile sociale si economice
Carta adoptata de Uniunea Europeana in decembrie 2000 cu ocazia Consiliului European de la Nisa.
A nu se confunda
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida