Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Structuri Europene
Vă aflaţi aici: // Home / Structuri Europene / OSCE
OSCE

Forul internaţional respectiv a fost creat în 1975 sub numele de Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE). Crearea CSCE a avut drept scop depăşirea divizării Europei după cel de-al Doilea război mondial şi asigurarea securităţii printr-un forum de dialog şi negocieri multilaterale între Est şi Vest.

În prezent, OSCE (www.osce.org) cuprinde 56 de state, care au statut egal, iar regula de bază în adoptarea deciziilor este consensul. Mandatul OSCE include diplomaţia preventivă, prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor, consolidarea respectării drepturilor omului, a democraţiei şi statului de drept şi promovarea tuturor aspectelor societăţii civile.

Locul Republicii Moldova în cadrul OSCE

Republica Moldova a aderat la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa la 30 ianuarie 1992, iar la 26 februarie a aceluiaşi an a semnat Actul Final de la Helsinki. Din momentul aderării Republica Moldova s-a bucurat de o susţinere permanentă din partea OSCE, care este principalul actor internaţional colectiv, implicat plenar în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.

OSCE acordă un cadru larg de discuţii la problematica conflictului transnistrean cu partenerii externi şi dispune de o experienţă vastă de participare la soluţionarea conflictelor în spaţiul acoperit de Organizaţie. OSCE dispune de un corp de experţi în domeniul politico-militar, economic şi a dimensiunii umane, care oferă asistenţă activînd în cadrul Misiunii OSCE din Moldova sau în subdiviziunile Secretariatului OSCE.

Principalele direcţii de cooperare ale Republicii Moldova cu OSCE vizează următoarele aspecte:

  • OSCE, deţinînd rolul de mediator, contribuie esenţial la reglementarea conflictului transnistrean, inclusiv prin organizarea procesului de negocieri, elaborarea proiectelor de documente la subiectele politice, militare ş.a.

  • OSCE informează comunitatea internaţională despre evoluţiile în procesul de reglementare a conflictului transnistrean

  • OSCE asistă la democratizarea societăţii civile moldoveneşti şi dezvoltarea celei din regiunea transnistreană.

Misiunea OSCE în Republica Moldova

În conformitate cu Decizia celei de-a XIX-a Reuniuni a Comitetului Înalţilor Funcţionari (CIF) din 4 februarie 1993, a fost instituită Misiunea OSCE în RM (http://www.osce.org/moldova/), care şi-a început activitatea la 23 aprilie 1993. În prezent Misiunea este condusă de către ambasadorul Philip N. Remler (SUA).

OSCE Mission to Moldova
Mitropolit Dosoftei Str. 108
MD-2012 Chisinau
Moldova
Office: +373 22 22 34 95
Fax: +373 22 22 34 96
moldova@osce.org

Delegaţia Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă OSCE

Şeful misiunii — Ambasador
ADRESA: 1030 Vienna Löwengasse 47/1
TEL.: (+431) 961-10-27, (+431) 961-10-30
FAX: (+431) 961-10-34
E-MAIL:vienna@moldmission.at
osce@moldmission.at

Informaţii suplimentare

 

Ambasadorul Michael Scanlan - noul şef al Misiunii OSCE în Moldova
Vizite

28.01.2014 Vizita Reprezentantului Special al Preşedintelui în Exerciţiu al OSCE pentru reglementarea conflictului transnistrean, Radojko Bogojevic22.01.2013 Vizita Preşedintelui OSCE în Moldova


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida