Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Parteneriatul Estic: Glosar
Eastern Partnership Glossary
Organizatia: ENPI Info Centre
Locul: Bruxelles
Anul publicarii: 2010
Pagini: 7
Cuvinte cheie: glosar, parteneriatul estic, ,
Acces: PDF , On-line
Limba: Engleza, Româna, Rusa,
Scopul acestei publicaţii unice este de a ajuta oamenii să înţeleagă termenii şi expresiile folosite atunci când se referă la Parteneriatul Estic - o politică care urmăreşte să aducă mai aproape de UE şase state vecine din Est - Armenia, Azerbaidjan, Bielarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina.

Publicaţia, prevăzută în format de la A la Z uşor de imprimat, cuprinde o varietate de termeni şi expresii, de la „apropierea de acquis-ul UE” şi „monitorizare bilaterală” până la „condiţionalitate”, „cooperare consolidată”, „iniţiative pilot” şi "grupe pentru a sprijini activitatea de platforme tematice" etc. De asemenea, glosarul explică politicile Parteneriatului Estic, inclusiv în ceia ce priveşte Sinergia Mării Negre, programele de cooperare TRACECA şi INOGATE, precum şi instrumentele financiare disponibile pentru statele partenere, cum ar fi SIGMA şi TAIEX.

„Glosarul Parteneriatului Estic” este disponibil numai în versiune electronică şi poate fi găsit pe site-ul Centrul de Informaţii IEVP

El vine să completeze un alt glosar care cuprinde termeni generali cu privire la Politica Europeană de Vecinătate (PEV) şi mecanismului său financiar, Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP), pregătit la fel de către Centru de Informaţii IEVP 

*  *   *
Eastern Partnership Glossary

The glossary of words commonly used in the EU’s relations with its Eastern Partners and Russia, put together by the EU Neighbourhood Info Centre, has now been revised, updated and enriched, is available online in pdf format.

The<span style="font-size:9.0pt;Times New Roman" ;"="">Eastern Partnership and Russia glossaryincludes over 40 references and exists in English and Russian. It covers political, technical and other words and terms one may come across when writing about or dealing with the Eastern Partnership and the EU’s relations with Russia.
 
The references and definitions have hyperlinks leading back to an official EU or other source from which more information is available, including material produced by the EU Neighbourhood Info Centre, such as interviews.
 
The EU Neighbourhood Info Centre recently updated its general Neighbourhood Glossary, covering both South and East. It is available online in English, French, Arabic and Russian.

*  *  *

Глоссарий Восточного партнерства

Глоссарий терминов, обычно используемых в отношениях ЕС с его восточными партнерами и Россией, составленный Инфоцентром Европейского соседства, пересмотренный, обновленный и дополненный, теперь можно найти в интернете в формате PDF.

Глоссарий Восточного партнерства и России содержит более 40 статей и существует на английском и русском языках. Он охватывает политические, технические и другие термины и понятия, которые могут пригодиться при работе с материалами о Восточном партнерстве и отношениях ЕС с Россией.

Статьи и определения снабжены гиперссылками на официальные документы ЕС или другие источники, которые содержат более подробную информацию, в том числе на материалы, подготовленные Инфоцентром Европейского соседства, такие как интервью.

 

Informaţii suplimentare
Căutare
Summitul Parteneriatului Estic
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/EAP_Riga_EEAS_leaflet_pdf/

21-22.05.2015 Cel de-al IV summit

28-29.11.2013 - Cel de-al III Summit PEAcțiuni  în contextul Summitului

28.11.2013 Forumul de afaceri al Parteneriatuuil estic22-25.10.2013 Forumul Tinerilor Parteneriatului Estic


3.09.2013 - Reuniunea anuală a Conferinţei Autorităţilor Locale şi Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP)


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida