Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Cooperare Europeană
CoE & Parteneriatul Estic
 

 
Consiliul Europei (CoE) și Uniunea Europeană (UE) sunt organizații separate, cu roluri diferite, dar complementare.

■ Consiliul Europei cooperează cu cele 47 de state membre ale sale pentru a consolida drepturile omului și democrația pe întregul continent și dincolo de acesta.

■ UE aproprie atât economic, cât și politic, cele 28 de state membre ale sale, prin armonizarea legislației și a practicilor în anumite domenii de politici.

■ UE a creat Parteneriatul Estic în scopul cooperării mai strânse cu vecinii săi din Europa de Est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

■ Cele două organizații conlucrează strâns, în domeniile de interes comun, în special în materia de promovare a drepturilor omului și a democrației în Europa și în regiunile învecinate.

■ Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei permite fiecărei organizații să beneficieze de competenţele specifice ale celeilalte, astfel susținându-se reciproc în activitatea lor.


cadrul de cooperare programatică
În aprilie 2014, Uniunea Europeană (UE) și Consiliul Europei (CoE) au convenit printr-o declarație de intenție, care viza implementarea activităților de cooperare cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus - țările Parteneriatului Estic al UE - în baza unui „Cadru de cooperare programatică” (PCF).

Aceste activități de cooperare vor consolida capacitatea țărilor Parteneriatului Estic, care sunt şi ţări membre ale Consiliului Europei, cu excepția Belarus, de a implementa reformele interne, pentru a le aduce mai aproape de standardele Consiliului Europei și ale Uniunii Europene în domeniile drepturilor omului, democrației și statului de drept
.

PCF a fost semnat în decembrie 2014 și va fi implementat în două etape: 2015-2017 și 2018-2020. O evaluare intermediară va avea loc în 2017 iar una finală în 2020.

Bugetul pentru prima etapă de implementare (2015-2017) este de 33,8 milioane €.. PCF este finanțat în proporție de 90% de Uniunea Europeană, iar 10% de Consiliul Europei şi implementat de Consiliul Europei.

domeniile de cooperare
Au fost identificate cinci domenii prioritare (sau „tematici”) de cooperare cu Uniunea Europeană pentru PCF. În cadrul acestor cinci tematici, există 15 sub-tematici care definesc 50 de acțiuni specifice naţionale și regionale.

Tema I: Protecția și promovarea drepturilor omului
 • consolidarea implementării standardelor europene în domeniul drepturilor omului la nivel regional și național;
 • protecția drepturilor minorităților naționale şi etnice;
 • promovarea egalității și demnității umane;
 • promovarea educației în domeniul drepturilor omului și cetățeniei democratice.
Tema II: Asigurarea justiției
 • consolidarea independenței și eficienței justiției;
 • consolidarea justiției constituționale;
 • promovarea reformelor în sistemul penitenciar (de la o abordare punitivă, la una de reabilitare).
Tema III: Combaterea amenințărilor la adresa statului de drept
 • lupta împotriva corupției și promovarea bunei guvernări/ combaterea spălării banilor;
 • acțiunea justiției penale asupra criminalităţii informatice.
Tema IV: Soluţionarea problemelor impuse de societatea informaţională
 • ameliorarea libertăţii, independenței, pluralismului și diversităţii mass-media;
 • societatea informațională și Guvernanța Internetului;
 • consolidarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal.
Tema V: Promovarea guvernării democratice
 • asistența electorală: reforma legislației și a practicii electorale;
 • consolidarea cadrului instituțional pentru guvernarea locală.

Cum funcţionează PSF
Acțiunile PCF, atât cele specifice țării cât și cele regionale, au fost elaborate în colaborare directă cu actorii cheie la nivel național, în cadrul Planurilor de acțiuni ale Consiliului Europei, specifice fiecărei țări. Planurile de acțiuni sunt elaborate în baza constatărilor și recomandărilor organismelor de monitorizare ale Consiliului Europei și sunt în conformitate cu prevederile agendelor naționale de reformă.

Activitățile PCF vor oferi o expertiză vastă și substanțială privind consolidarea capacității instituțiilor din țările Parteneriatului Estic întru punerea în aplicare a reformelor interne și aducerii lor cât mai aproape de standardele Consiliului Europei în domeniile drepturilor omului, democrației și statului de drept. Acestea vor fi realizate printr-o varietate de acţiuni: conferinţe, seminare, grupuri de lucru, rețele, rapoarte analitice și sesiuni de formare conduse de echipa Consiliului Europei și experți internaționali.

 Actorii implicați sunt factorii naționali care joacă un rol decisiv în implementarea reformelor: parlamentele naţionale, structurile guvernamentale la toate nivelele (ministerele responsabile de justiție, finanțe, afaceri interne, sănătate, educație, muncă și protecție socială, precum și de administrație publică), instituții publice în domeniile relevante, precum combaterea corupției și spălării banilor, procuratura, organele de drept, instituţiile penitenciare, comisiile electorale centrale și locale, instituţia ombudsmanului, mediul juridic, organisme autonome judiciare, profesioniști din domeniul juridic, mass-media, autorități regionale și locale, organizații non-guvernamentale, mediul academic, precum și publicul larg.precum și publicul larg.
 
 

Informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida