Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Parteneriatul UE-CoE în domeniul tineretului

În ultimii zece ani, Consiliul Europei şi Comisia Europeană au dezvoltat o cooperare strânsă în domeniul tineretului.
 

Din 1998, acest parteneriat între cele două instituţii a luat forma unor acorduri consecutive concentrându-se într-o primă etapă, pe “formarea lucrătorilor şi responsabililor de tineri din Europa”, completată în 2003 de două noi acorduri, unul privind cooperarea euro-mediteraneană  a tinerilor, şi un altul privind cercetările în domeniul tineretului. Începând cu 2005, partenerii şi-au consolidat cooperarea şi au stabilit un acord de parteneriat unic, cu scopul de a oferi un cadru durabil pentru dezvoltarea în comun a unei strategii coerente în domeniul tineretului.

Parteneriatul UE-Consiliul Europei oferă o valoare adăugată programelor celor două instituţii şi partenerilor instituţionali, favorizând cooperarea, complementaritatea şi sinergiile, şi sporind impactul parteneriatului asupra politicilor şi activităţilor referitoare la tineret din Europa şi din afară.

Actualmente Acordul de parteneriat cuprinde perioada 07/07/2010 - 12/31/2013. 
 

Acordul-cadru de parteneriat între Comisia Europeană şi Consiliul Europei în domeniul tineretului pentru perioada 7/07/2010-12/31/2013 permite o continuare a activităţilor desfăşurate în ultimii ani,  dar şi promovarea, coordonarea şi consolidarea sinergiilor între priorităţile şi strategiile celor doi parteneri.


Priorităţile globale rămân, după cum urmează:

1. Promovarea politicii în domeniul tineretului bazată pe cunoaştere
2. Susţinerea lucrului tinerilor şi  sporirea capacităţii de munca a lucrătorilor de tineret

3. Acordarea unei atenţii deosebite aspectului  geografic al acestor iniţiative, acordând prioritate zonelor  din Europa de Sud-Est, Europa de Est şi Caucazul de Sud şi ţărilor din sudul Mediteranei şi din Africa.

În 2012 vor fi întreprinse acţiuni  în următoarele domenii:

În cadrul pilonului privind promovarea politicii pentru tineret bazată pe cunoaştere este vizată continuitatea într-un accent special pe dezvoltarea în continuare a Centrului european de cunoaştere pentru politica de tineret / European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP) şi pe colectarea şi furnizarea de cunoştinţe ce ţin de problemele legate de tineret, prin organizarea unui seminar tematic cu privire la atitudinea tinerilor faţă de excluziunea socială. Grupul tinerilor cercetători europeni / The Pool of European Youth Researchers oferă o platformă pentru consultare şi un schimb privind noile evoluţii în domeniul cercetării tineretului şi politicii de tineret la nivel european şi naţional.

În cazul în care sunt vizate susţinerea lucrului tinerilor  şi sporirea capacităţii de muncă a lucrătorilor de tineret,  va trebui să fie consolidată strategia pentru o mai bună recunoaştere a activităţii de tineret şi a învăţării non-formale şi urmează să fie continuate  diseminarea şi valorificarea rezultatelor cursului de formare pe termen lung pentru formatori (TALE ), dar şi să fie dezvoltat un nou curs de formare în domeniul politicii participative de tineret şi a celei bazată pe cunoaştere.

 Va fi acordată în contunuare prioritate co-operării geografice speciale din regiunile Euro-Mediterană /  Euro-Mediterranean, Europa de Sud-Est / South-East Europe şi Europa de Est şi Caucazul / Eastern European and Caucasus, precum şi implementării co-operării Euro-Africane în domeniul tineretului  / Euro-African youth co-operation de către Centrul Nord-Sud de la Lisabona / North-South Centre in Lisbon.


Portalul Parteneriatului UE-CoE în domeniul tineretului
Portalul include informaţii:
  • Despre parteneriat / About the partnership
  • Centrul European de Cunoaştere a Politicii de Tineret / European Knowledge Centre for Youth Policy
  • Baza de date a experţilor / Expert database
  • Baza de date a bunelor practici / Good Practices database
  • Cooperare geografică (Europa de Est) / Geographical cooperation (Eastern Europe )
  • Publicaţii / Publications
  • Buletin / Newsletter
  • Calendarul Parteneriatului UE-CoE în domeniul tineretului  prezintă evenimentele relevante pentru cooperarea în materie de politici de tineret şi cunoştinţe privind tineretul în Europa. Acesta oferă o privire de ansamblu asupra activităţilor lunare ale actorilor cheie (în special ale Uniunii Europene şi Consiliului Europei) şi îşi propune în acest fel să faciliteze planificarea activităţilor.
     

Informaţii suplimentare
 
UESALTO-YOUTH Eastern Europe and Caucasus Resource Center
Consiliul EuropeiPoliticile de tineret din Europa


Forumul European al Tineretului
este cea mai reprezentativă structură de tineret la nivel european, care consultă Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi Organizaţia Naţiunilor Unite în subiecte ce ţin de problemele şi interesele tinerilor.

http://www.youthforum.org/Moldova

 
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), înregistrat la 18 februarie 1999, este forul de reprezentare al structurilor asociative de tineret din Republica Moldova, în relaţiile cu structurile guvernamentale, forurile, instituţiile naţionale şi internaţionale din domeniul tineret.
Reprezentînd sectorul asociativ de tineret din Moldova, CNTM întruneşte 36 organizaţii neguvernamentale de tineret la nivel naţional şi 2 consilii regionale de tineret din cadrul cărora fac parte peste 50  organizaţii locale de tineret.

Tineri.md –  portal pentru tineri, grupuri de iniţiativă şi organizaţii, dar şi pentru lucrătorii de tineret. Tineri.md oferă informaţii despre oportunităţile în domeniul finanţării proiectelor, voluntariatului, studiilor, formării şi angajării tinerilor. Aici găseşti anunţuri despre evenimente şi oportunităţi, dar şi documente de politici de tineret, publicaţii, informaţii de contact şi alte resurse.

Forumul national legislativ de tineret din RM - este coordonat de Institutul Tineretului Guvernator în parteneriat cu Parlamentul RM, acesta activează pe seama unui regulament propriu de autoguvernare.Membrii deputaţi simulează procedura parlamentară, asistă la ședințele PRM, ședințele comisiilor de specialitate şi fracţiunilor, adoptă rezoluţii şi recomandări pentru PRM, consultă unele grupe de deputați pe diferite subiecte, dezbat proiecte de legi, scriu proiecte care sunt înaintate spre finanţare:Parlamentul Tinerilor este alcătuit din 101 tineri deputați cu drept de vot şi 25 deputați supleanți.

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida