Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Cultură, educatie
Patrimoniu cultural
Tratatul de la Maastricht (1993) i-a permis Uniunii Europene (UE), orientată în mod tradiţional spre economie şi comerţ, să deruleze acţiuni în domeniul culturii, pentru a proteja, disemina şi dezvolta cultura în Europa. Totuşi, rolul UE se limitează la promovarea cooperării între operatorii culturali din diferitele state membre sau la completarea iniţiativelor lor, pentru a contribui la dezvoltarea culturilor ţărilor UE, în paralel cu respectarea diversităţii lor naţionale şi regionale, cu scopul de a pune în valoare patrimoniul cultural comun. În acest sens, UE creează instrumente de sprijinire a activităţilor culturale, cum ar fi programul Cultura sau iniţiativa Capitala europeană a culturii.

Mai mult


Instituţiile şi Organismele UE

Comisia Europeană
Parlamentul European
Consiliul Uniunii Europene

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA)


DECIZIA COMISIEI din 20 aprilie 2009 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (2009/336/CE)
 
RSS
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida