Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Pedeapsa cu moartea
Pedeapsa cu moartea

Abolirea universală a pedepsei cu moartea este unul dintre obiectivele primordiale ale politicii europene în domeniul drepturilor omului.

 

Pedeapsa cu moartea constituie o încălcare a drepturile fundamentale ale omului: dreptul la viaţă şi dreptul de a nu fi supus la tratament crud, inuman şi degradant. Ea subminează relaţiile civile în societate şi demnitatea membrilor societăţii.
 
Pedeapsa capitală nu previne criminalitatea mai eficient decât alte pedepse. Uneori ea este aplicată în mod disproporţionat împotriva populaţiei nevoiaşe, minorităţilor ţi oponenţilor politici. De asemnea, este imposibil de a garanta ca o persoană inocentă să nu fie executată: după anul 1976, 123 de persoane au fost absolvite de pedeapsa cu moartea în Statele Unite după recunoaşterea inocenţei lor.

Consiliul Europei a declarat abolirea pedepsei cu moartea ca fiind una din priorităţile sale majore, luptând timp de 30 de ani pentru proscrierea pedepsei cu moartea în întrega Europă şi pentru acceptarea abolirii ca fiind o valoare universală. Drept rezultat, nici o execuţie nu a avut loc în statele membre ale Consiliului Europei începând cu 1997. 

Multe state, inclusiv Japonia şi Statele Unite, continuă să aplice pedeapsa cu moartea. Consiliul Europei s-a angajat să continue lupta împotriva acestei pedepse crude şi inumane până la abolirea ei definitivă atât în Europa cât şi în întreaga lume.

Informaţii suplimentare

Pedeapsa cu moartea: Fişe de informare
P
edepsa cu moartea: în afara legii


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida