Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Uniunea Europeană
Vă aflaţi aici: // Home / Uniunea Europeană / UE / Focus / Social / Pensii
Social
Pensii
Comisia Europeană a publicat o carte albă privind pensii adecvate, sigure și viabile. Aceasta examinează modul în care UE și statele membre pot acționa pentru a rezolva principalele probleme cu care se confruntă sistemele noastre de pensii. Documentul prezintă o serie de inițiative pentru a contribui la crearea condițiilor adecvate pentru ca cei care pot să continue să lucreze - conducând la un echilibru mai bun între timpul petrecut la locul de muncă și timpul petrecut la pensie; pentru a garanta că persoanele care se mută într-o altă țară își pot păstra drepturile la pensie; pentru a ajuta oamenii să economisească mai mult și pentru a asigura îndeplinirea promisiunilor legate de pensii și că oamenii obțin ceea ce așteaptă la vârsta pensionării.

Bruxelles, 16 februarie 2012 – Pensiile sunt în prezent principala sursă de venit pentru aproximativ un sfert din populația UE și tinerii europeni vor ajunge și ei să se bazeze pe pensii mai târziu în viața lor. Dacă Europa nu produce rezultate în ceea ce privește oferirea de pensii decente în prezent și în viitor, milioane de oameni se vor confrunta cu sărăcia la bătrânețe. În plus, Europa îmbătrânește pentru că oamenii trăiesc mai mult și au mai puțini copii. Începând de anul viitor, populația activă a UE va începe deja să scadă. Pensiile exercită presiuni financiare tot mai mari asupra bugetelor naționale, în special atunci când la ele se adaugă tensiunea crizei financiare și economice. Pentru a sprijini aceste eforturi,

Comisia Europeană a publicat o carte albă privind pensii adecvate, sigure și viabile. Aceasta examinează modul în care UE și statele membre pot acționa pentru a rezolva principalele probleme cu care se confruntă sistemele noastre de pensii. Documentul prezintă o serie de inițiative pentru a contribui la crearea condițiilor adecvate pentru ca cei care pot să continue să lucreze - conducând la un echilibru mai bun între timpul petrecut la locul de muncă și timpul petrecut la pensie; pentru a garanta că persoanele care se mută într-o altă țară își pot păstra drepturile la pensie; pentru a ajuta oamenii să economisească mai mult și pentru a asigura îndeplinirea promisiunilor legate de pensii și că oamenii obțin ceea ce așteaptă la vârsta pensionării.

Prezentând cartea albă presei la Bruxelles, comisarul László Andor, comisar UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Asigurarea unor pensii adecvate pentru viitor este posibilă dacă ne vom îndeplini angajamentele de reformă. Suferim deja impactul îmbătrânirii – generația baby-boom iese la pensie și pe piața muncii intră mai puțini tineri. Dar nu este prea târziu să găsim soluții la aceste probleme”. Comisarul a adăugat că este important să se ridice vârstele de pensionare, afirmând că un sondaj Eurobarometru recent arată că numeroși europeni ar rămâne pe piața muncii chiar dincolo de vârsta de pensionare în cazul în care condițiile sunt favorabile.

Coincizând cu Anul european al îmbătrânirii active 2012, cartea albă se bazează pe rezultatele unei consultări ample, lansate în iulie 2010. Aceasta cuprinde diferite domenii de politici și este pe deplin conformă cu analiza anuală a creșterii pentru 2012 realizată de Comisie. Măsurile la nivel european vor sprijini și completa reformele naționale ale sistemelor de pensii. În mod special, cartea albă propune:
  • crearea de oportunități mai bune pentru lucrătorii în vârstă prin solicitarea partenerilor sociali să adapteze practicile la locul de muncă și pe piața forței de muncă și prin utilizarea Fondului social european pentru a integra lucrătorii mai în vârstă în câmpul muncii. Oferirea posibilității de a lucra mai mult timp reprezintă un obiectiv major al Anului european al îmbătrânirii active 2012;
  • dezvoltarea unor sisteme suplimentare de pensii private prin încurajarea partenerilor sociali să elaboreze astfel de sisteme și prin încurajarea statelor membre să optimizeze stimulentele fiscale și de altă natură;
  • îmbunătățirea siguranței sistemelor suplimentare de pensii, inclusiv printr-o revizuire a directivei privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IFPO) și o mai bună informare a consumatorilor;
  • compatibilizarea pensiilor suplimentare cu mobilitatea, prin intermediul unei legislații care protejează drepturile la pensie ale lucrătorilor mobili și prin promovarea instituirii de servicii de urmărire a pensiilor pe teritoriul UE. Aceasta poate oferi cetățenilor informații despre drepturile la pensie și estimări privind veniturile lor după pensionare;
  • încurajarea statelor membre să promoveze prelungirea vieții profesionale active, prin corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață, restrângerea accesului la pensionare anticipată și eliminarea decalajelor în materie de pensii între bărbați și femei;
  • continuarea monitorizării gradului de adecvare, viabilității și siguranței pensiilor și sprijinirea reformelor sistemelor de pensii în statele membre.
Context:

Pensionarii reprezintă o parte importantă și în creștere rapidă a populației UE (120 de milioane sau 24 %), în special în condițiile în care cohortele baby-boom ating vârsta de pensionare și scade numărul celor aflați în plină vârstă activă. În 2008 raportul dintre persoanele de vârstă activă (15-64 de ani) și cetățenii UE în vârstă de 65 de ani și peste era de patru la unu. Până în 2060, acest raport va scădea la doi la unu. Impactul îmbătrânirii demografice este agravat de criza economică. Pensiile reprezintă deja o cotă importantă a cheltuielilor publice: în medie, 10 % din PIB în prezent, cu o creștere posibilă la 12,5 % în 2060. Cu toate acestea, cheltuielile cu pensiile de stat variază, în prezent, de la 6 % din PIB în Irlanda la 15 % în Italia, arătând că statele se află în situații diferite, deși se confruntă cu probleme demografice similare. În timp ce criza afectează sistemele de pensii bazate pe principiul repartiției printr-o scădere a nivelului de ocupare a forței de muncă și, prin urmare, prin scăderea contribuțiilor la sistemul de pensii, sistemele finanțate sunt afectate prin scăderea valorii activelor și prin randament redus.

În timp ce sistemele de pensii țin în mare măsură de competența statelor membre, UE poate contribui cu legislație în domeniile care afectează funcționarea pieței interne, cu sprijin financiar pentru a ajuta lucrătorii vârstnici să rămână pe piața forței de muncă, prin coordonare de politici și învățare reciprocă. Reformele sistemelor de pensii sunt evaluate în cadrul strategiei Europa 2020. În 2011, 16 state membre au primit o recomandare specifică la nivel de țară referitoare la pensii și alte 5 s-au angajat la reforme ale sistemului de pensii în cadrul memorandumurilor lor de înțelegere (pentru mai multe detalii, a se consulta anexa 3 a cărții albe).

Pentru mai multe informații:

Cartea albă privind pensiile:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en
Eurobarometru privind îmbătrânirea activă
IP/12/16 + Mémo/12/10 privind îmbătrânirea activă
Site-ul internet al Comisiei Europene privind pensiile – afaceri sociale:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en
Site-ul internet al Comisiei Europene privind pensiile – piața internă:
http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm
Site-ul internet al Comisiei Europene privind pensiile – afaceri economice și financiare:
http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

A se vedea și:
VNR: Reducerea decalajului în materie de pensii din Europa
Animație video despre pensii
Documente aferente


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida