Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Demnitatea umană
Persoanele vârstnice

În prezent Europa se confruntă cu schimbări demografice semnificative datorate creşterii speranţei de viaţă şi reducerii ratei natalităţii. Această evoluţie demografică, a cărei consecinţă este numărul tot mai mare de persoane vârstice în societate, reprezintă provocări mari pentru drepturile omului ale acestor persoane.

Potrivit unui raport elaborat de către Organizația Mondială a Sănătăţii (European report on preventing elder maltreatment, 2011), cel puțin 4 milioane de persoane în vârstă din Europa sunt victime ale relelor tratamente și 2500 decedează în fiecare an din cauza unui astfel de tratament. Mai mult decât atât, persoanele în vârstă de cele mai multe ori suferă de sărăcie, violență, lipsă de îngrijire adecvată, discriminare din cauza vârstei, și izolare.

Fiind tot mai conștienți de dificultățile cu care se pot confrunta persoanele în vârstă, statele și organizațiile internaționale au început să se ocupe de protecția lor din perspectiva drepturilor omului. În cadrul Consiliului Europei, a fost înființat grupul de lucru CDDH - AGE în vederea elaborării unui instrument fără caracter obligatoriu cu privire la promovarea drepturilor omului ale persoanelor în vârstă. Grupul a organizat patru reuniuni în perioada 2012-2013, cu participarea experților din statele membre și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, societatea civilă, instituțiile naționale pentru drepturile omului și alte comitete interguvernamentale ale Consiliului Europei .

La reuniunea din 23-25 septembrie 2013, CDDH - AGE a finalizat proiectul de recomandare privind promovarea drepturilor omului ale persoanelor în vârstă, care conține principii ce sunt consolidate în șapte teme și ilustrate în continuare cu exemple de bune practici la nivel național, și proiectul expunerii de motive (draft explanatory memorandum) . Ambele documente au fost examinate și aprobate de către CDDH în cadrul reuniunii sale din 26- 29 noiembrie 2013. Ultimul pas a fost  adoptarea lor de către Comitetul de Miniștri, la 19 februarie 2014 .
 

PRIMUL INSTRUMENT EUROPEAN DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI PENTRU PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ

La 19 februarie 2014, Consiliul Europei a adoptat primul instrument european care se ocupă în mod special de drepturile omului ale persoanelor în vârstă și care recomandă acțiuni împotriva discriminării în bază de vârstă, în mai multe domenii.

Recomandarea CM/Rec(2014)2 cu privire la promovarea drepturilor omului ale persoanelor în vârstă, stabilește o serie de principii care trebuie urmate și oferă exemple de bune practici care pot ajuta guvernele să adopte măsuri corespunzătoare în scopul promovării respectului pentru demnitatea inerentă a persoanelor în vârstă. Textul adoptat subliniază importanța de a se asigura că persoanele în vârstă se bucură de drepturile și libertățile lor, fără discriminare pe orice motiv, inclusiv de varsta. "Ei au dreptul de a-şi dirija viața lor în mod independent, într-o modalitate autodeterminată și autonomă", se arată în textul trimis guvernelor, subliniind că aceasta include dreptul de a lua decizii independente cu privire la toate problemele care îi vizează, cum ar fi cele referitoare la proprietatea lor, veniturile și finanțele, locul de trai sau la toate problemele legate de sănătate. Orice limitări ale acestora ar trebui să fie proporționale cu fiecare situație specifică și prevăzute cu măsuri de protecție eficiente pentru a preveni abuzul şi discriminarea.

Recomandarea este o bază excelentă pentru promovarea drepturilor persoanelor în vârstă și pentru a crește gradul de conștientizare a societăţii cu privire la necesitatea abordării drepturilor omului atunci când sunt elaborate politici, de exemplu, pentru a evita deficiențele cu care se confruntă societatea în acest moment ca urmare a măsurilor de criză și de austeritate, deoarece ea recunoaște persoanele mai in varsta ca titularii de drepturi egale, dar nu simpli beneficiari de ajutor social.

Recomandarea Consiliului Europei este un important instrument de politică și de promovare care ar contribui la plasarea fermă a drepturilor persoanelor în vârstă pe agenda internațională şi europeană. În scopul abordării eficiente a schimbărilor demografice și implementării universale a drepturile omului în practică, statele europene ar trebui să-şi ia angajamentul de a proteja și de a promova drepturile persoanelor mai în vârstă, astfel încât ele să fie inviolabile

Informaţii suplimentare


 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida