Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
22.01.2016
DECLARAŢIE Condamnăm modul nedemocratic în care a fost învestit Guvernul FILIP
Organizatiile semnatare condamnă graba cu care a fost învestit, peste noapte, noul Guvern, considerând metodele de învestire a Cabinetului de Miniștri contrare normelor democratice
DECLARAȚIE Condamnăm modul nedemocratic în care a fost învestit Guvernul FILIP

 
22 ianuarie 2016
 
Semnatarii prezentei declarații condamnă distorsionarea procesului democratic în Republica Moldova prin modul de formare, votare și învestire a Guvernului FILIP. Aceasta afectează grav încrederea în acest Guvern. Chemăm factorii de decizie la respectarea principiilor unui stat de drept, a legislației și restaurarea prin acțiuni rapide și ferme a încrederii pierdute în instituțiile statului.
 
La 15 decembrie 2015, Președintele Republicii Moldova, dl Nicolae TIMOFTI, a declarat că asupra sa sunt exercitate presiuni din partea Partidului Democrat din Moldova (PDM) pentru a-l convinge să-l desemneze pentru funcția de Prim-ministru pe dl Vladimir PLAHOTNIUC.
 
La 21 decembrie 2015, în urma eșecului de a forma o majoritate parlamentară pentru propunerea unui candidat la funcția de Prim-ministru, Președintele Republici Moldova l-a desemnat în calitate de candidat pe dl Ion STURZA. La 3 ianuarie 2016, dl Sturza și membrii Cabinetului de Miniștri propuși de acesta au semnat în mod public o declarație de integritate propusă de societatea civilă. La 4 ianuarie 2016, dl Ion Sturza urma să ceară votul de încredere al Parlamentului. Din lipsă de cvorum, ședința Parlamentului nu a avut loc, iar Președintele Parlamentului a calificat acest fapt drept o tentativă eșuată de a acorda vot de încredere Guvernului. Mai multe organizații ale societății civile au susținut printr-un apel public că lipsa cvorumului pentru o ședință parlamentară nu reprezintă un vot de neîncredere acordat Cabinetului de Miniștri, iar Parlamentul urmează să se expună asupra programului de activitate și a listei Guvernului în ședință plenară. Cu toate acestea, Președintele Timofti a continuat consultările cu fracțiunile parlamentare în vederea identificării unui alt candidat la funcția de Prim-ministru.
 
Prin Hotărârea nr. 32 din 29 decembrie 2015, Curtea Constituțională a statuat că Președintele țării este obligat să desemneze în calitate de Prim-ministru candidatul propus de o majoritate absolută parlamentară (50+1 deputați). La 13 ianuarie 2016, Președintelui Republicii Moldova i-a fost propusă de o majoritate de 56 de deputați pentru funcția de Prim-ministru, candidatura dlui Vladimir PLAHOTNIUC. Președintele Timofti a respins candidatura dlui Plahotniuc, pe motiv că ultimul nu întrunește criteriile de integritate necesare pentru funcția de Prim-ministru.
 
După refuzul Președintelui Timofti, printr-un comunicat a fost reconfirmată susținerea majorității parlamentare pentru candidatura dlui Plahotniuc. Ulterior, mai mulți deputați care au semnat inițial pentru candidatura dlui Plahotniuc au declarat, în mod public, că-și retrag susținerea acordată acestuia. Preşedintele Republicii Moldova a cerut reconfirmarea semnăturilor pentru susținerea unui candidat la funcția de Prim-ministru. Mai mulți deputați (dl Valeriu Streleț, dna Elena Bodnarenco, dl Igor Dodon) au susținut că majoritatea parlamentară care a propus candidatura dlui Plahotniuc a fost creată pe bază de șantaj, intimidări, corupere și că este controlată de un singur partid. În lipsa confirmării semnăturilor, la 14 ianuarie 2016, Președintele țării l-a desemnat pentru funcția de Prim-ministru pe dl Ion PĂDURARU.
 
La 15 ianuarie 2016, dl Păduraru a renunțat la calitatea de candidat pentru funcția de Prim-ministru în favoarea unui candidat de compromis. În aceeași zi, Președintele țării l-a desemnat în calitate de candidat pentru această funcție pe dl Pavel FILIP, propus de 55 din cei 56 de deputați care inițial au susținut candidatura dlui Plahotniuc.
 
În cadrul discuțiilor dintre dl Filip și reprezentanții societății civile, primul și-a exprimat disponibilitatea de a semna, împreună cu noul Cabinet de miniștri, Declarația de integritate elaborată de societatea civilă. O astfel de declarație a fost expediată echipei dlui Filip. Ulterior, echipa candidatului a propus o nouă redacție a Declarației de integritate, mult mai vagă și care permitea interpretări duplicitare. Societatea civilă a calificat această propunere drept o eschivare de la semnarea Declarației de integritate. Din spusele reprezentanţilor dlui Pavel FILIP, la 20 ianuarie 2016, cu câteva minute înaintea votării în Parlament, candidatul la funcţia de Prim-ministru şi candidaţii la funcţiile de miniştri au semnat, totuşi, Declaraţiile de integritate, în lipsa reprezentanţilor societăţii civile. Organizaţiile semnatare consideră că noul Cabinet de Miniștri desemnat trebuia să anunțe din timp când și unde intenționează să semneze Declarațiile de integritate, astfel încât societatea civilă să aibă suficient timp pentru a evalua candidaturile și, în ședința comuna de semnare a acestor Declarații, să aibă oportunitatea de a adresa întrebări candidaților asupra cărora planează suspiciuni. Având în vedere lipsa de transparență în procesul de semnare a declarației de integritate, organizaţiile semnatare nu consideră aceste declarații valabile. Este inacceptabil modul în care politicienii încearcă să mimeze consultările cu societatea civilă, chiar până la preluarea mandatului.
 
La 20 ianuarie 2016, în jurul orei 12.00, a fost publicată ordinea de zi a ședinței Parlamentului care viza acordarea votului de încredere Guvernului. La acea oră nu fost făcut public nici proiectul programului de activitate al Guvernului și nici lista membrilor Guvernului propus. La ora 16:40 Parlamentul a acordat vot de încredere candidatului Pavel FILIP și Cabinetului acestuia. Guvernul a fost votat într-o ședință ce a durat circa 30 de minute, în care Prim-ministrul desemnat a citit discursul său timp de 8 minute, iar în alte 2 minute a prezentat lista Cabinetului de Miniștri. În mod arbitrar, a fost omisă sesiunea de întrebări și răspunsuri. Programul de activitate și lista Guvernului nu au fost dezbătute, contrar art. 98 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova. Organizațiile semnatare condamnă graba cu care a fost învestit noul Guvern, considerând metodele de învestire a Cabinetului de Miniștri contrare normelor democratice si prevederilor Constituției.
 
Mai mult, procedura de depunere a jurământului de către membrii Guvernului, a avut loc tot pe 20 ianuarie 2016, pe ascuns, la miezul nopții, după ce anterior publicul a fost anunțat oficial că depunerea jurământului va avea loc în altă zi. Nici măcar purtătorul de cuvânt al Președintelui Republicii Moldova nu a cunoscut până în ultima clipă despre momentul depunerii jurământului.
 
Având în vedere presiunile exercitate asupra Președintelui pentru desemnarea unui candidat la funcția de Prim-ministru promovat cu insistență doar de un partid politic, insistenţa ulterioară de a desemna același candidat de către o majoritate parlamentare asupra căreia planează suspiciuni că s-a format pe bază de corupție, șantaj și intimidări, boicotarea de către deputați a candidatului desemnat inițial de către Președintele țării cu respectarea normelor Constituției, retragerea subită a celui de al doilea candidat desemnat de Președinte, eschivarea Guvernului Filip de la semnarea declarației de integritate propusă de societatea civilă, votarea acestuia în cadrul unor proceduri parlamentare rapide și netransparente, precum și depunerea jurământului de către Guvernul Filip pe ascuns,
 
Semnatarii declară că circumstanțele de mai sus nu ne permit să avem încredere în Guvernul votat la 20 ianuarie 2016 până când acest Guvern nu va demonstra prin acțiuni concrete contrariul.
 
Semnatarii condamnă orice acțiuni violente în adresa protestatarilor, politicienilor, si polițiștilor, considerând protestele pașnice drept cea mai democratică metodă de a demonstra nemulțumirea față de acțiunile autorităților.
 
Totodata, atenţionăm că guvernarea trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru tensionarea situaţiei, urmare a atitudinii neconstructive faţă de cerinţele protestatarilor şi a lipsei dialogului efectiv cu aceştia.
 
 
 
Semnatari:

 
Centrul de Resurse ”DIALOG-Pro”
Asociația Presei Independente (API)
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
AO Centrul de Informații GENDERDOC-M
Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”
IDIS Viitorul
Tinerii Europeni Federalişti
Business Consulting Institute (BCI)
TERRA-1530
Institutul Policiti Publice
Centrul de Drept al Femeilor
Alanţa CCAII
AO Gutta-Club
AO BIOS
Asociaţia Micului Business (AMB)
Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)
Centrul Expert-Grup
ADEPT
Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă (AFPMDD)
Asociația pentru Politică Externă (APE)


 

DECLARATION
The Undersigned Organizations Condemn the Undemocratic Manner
the Government led by Pavel FILIP was Sworn In
 
Chișinău, 22 January 2016
 
The signatories to this Declaration condemn the distortion of the democratic process in the Republic of Moldova based on the manner FILIPS’s Government was established, voted and sworn in. This has a severe impact on the confidence in this government. We call on policymakers to respect the principles of the rule of law and legislation as well as to rebuild lost confidence in state institutions through immediate and resolute actions.
 
On 15 December 2015 the President of the Republic of Moldova, Mr. Nicolae TIMOFTI declared that the Democratic Party of Moldova (DPM) puts pressure (in Romanian only) on him in order to persuade him to nominate Mr. Vladimir PLAHOTNIUC as a candidate for Prime Minister.
 
On 21 December 2015 following the failure to create a parliamentary majority to propose a candidate for the position of Prime Minister, the President of the Republic of Moldova nominated the candidacy of Mr. Ion STURZA. On 3 January 2016 Mr. STURZA and the Cabinet members nominated by him publicly signed an Integrity Statement (in Romanian only) proposed by the civil society. On 4 January 2016 Mr. Ion STURZA was to seek a confidence vote in the Parliament. For lack of quorum, the Parliament session did not take place, and the President of the Parliament qualified it as a failed attempt to give a vote of confidence to STURZA Government. Several civil society organizations sustained in a public appeal  (in Romanian only) that the lack of quorum for a parliamentary meeting does not represent a vote of no confidence for the Cabinet of Ministers, and the Parliament has to convene and debate the Government program and the list of candidates in a parliamentary session. However, the President TIMOFTI continued consultations with parliamentary factions to identify another candidate for the position of Prime Minister.
 
In its decision no. 32 of 29 December 2015 (in Romanian only) the Constitutional Court ruled that the President is obliged to appoint as Prime Minister, the candidate proposed by the absolute parliamentary majority (50 + 1 members). On 13 January 2016, a majority of 56 MPs proposed to the President of Moldova the candidacy of Mr. Vladimir PLAHOTNIUC for Prime Minister position. President TIMOFTI rejected the candidacy of Mr. PLAHOTNIUC (in Romanian only), implying that the latter did not meet the integrity criteria required for the position of Prime Minister.
 
After the President TIMOFTI’s refusal, the parliamentary majority support for the candidacy of Mr. PLAHOTNIUC was reiterated in a press-release. Subsequently, several deputies who initially signed for the candidacy of Mr. PLAHOTNIUC publicly declared that they withdraw their support to it (in Romanian only). Mr. TIMOFTI asked for reconfirmation of signatures in support of the nominated candidate for Prime Minister. Several members (Mr. Valeriu STRELEȚ, Mrs. Elena BODNARENCO, Mr. Igor DODON) declared that the parliamentary majority that nominated Mr. PLAHOTNIUC was created based on blackmail, intimidation, corruption, and that it is controlled by a single party. In the absence of confirmation of the signatures, on 14 January 2016 the President appointed Mr. Ion PADURARU for the position of Prime Minister (in Romanian only).
 
On 15 January 2016, Mr. PADURARU withdrew his candidacy for Prime Minister in favour of a candidate to be chosen by the parliamentary majority. The same day, the President nominated Mr. Pavel FILIP as a candidate for this position, proposed by 55 out of 56 MPs who initially supported the nomination of Mr. PLAHOTNIUC.
 
As part of discussions held between Mr. FILIP and civil society representatives, the first expressed his willingness to sign, along with the new Cabinet, the Integrity Statement drafted by the civil society. This statement was sent to Mr. FILIP’s team. Subsequently, Mr. Pavel FILIP’s team proposed a new wording of the integrity statement, allowing more vague and deceitful interpretations. The civil society qualified his proposal as evading the signing of the Integrity Statement (in Romanian only). Based upon the declarations of Mr. Pavel FILIP’s representatives, on 20 January 2016 a few minutes before the vote in the Parliament, the candidate for Prime Minister and candidates for the Cabinet of Ministers still signed the Integrity Statements in the absence of civil society representatives. The signatories believe that the newly appointed Cabinet of Ministers should have announced in advance the time and the place they intended to sign the Integrity Statements. This would allow the civil society to assess the nominees during a joint meeting and to have the opportunity to question the candidates. Given the lack of transparency in the process of signing the Integrity Statements, the signatory organizations consider these statements invalid. It is unacceptable how politicians try to imitate consultations with the civil society, even before taking office.
 
On 20 January 2016, at around 12.00 pm, the agenda of the Parliament session (in Romanian only) organised to vote the new Government was made published. At that time neither the Government program, nor the list of proposed Government members were made public. At 4.40 pm, the Parliament gave a vote of confidence to Mr. Pavel FILIP candidacy and his Cabinet (in Romanian only). The Government was voted in a session that lasted about 30 minutes, during which the nominated Prime Minister read his speech in 8 minutes and presented the Cabinet list in 2 minutes. The questions and answers session was arbitrarily omitted. The Government program and the list of candidates were not discussed, contrary to art. 98 para. (3) of the Constitution of the Republic of Moldova. The undersigned organizations condemn the haste at which the new Government was voted, considering the methods used for voting the Cabinet contrary to the Constitution and democratic norms.
 
Furthermore, the swearing ceremony of the Government members was also carried out on 20 January 2016, secretly at midnight, although earlier the public was officially announced that the new Government members will take the oath during another day. Even the Presidential spokesperson did not know (in Romanian only), until the last moment, when the oath is to be taken.
 
Given the pressures on the President to appoint a candidate for Prime Minister persistently promoted only by one political party; the subsequent insistence to appoint the same candidate by a parliamentary majority suspected to be formed based on corruption, extortion and intimidation; the boycott by deputies of the candidate initially designated by the President in line with the provisions of the Constitution; the unexpected withdrawal of the second candidate nominated by the President; the evasion of FILIP Government members from signing the Integrity Statement proposed by the civil society; its hasty and non-transparent voting; and the covertly sworn in Filip’s Government;
 
The signatories declare that the above circumstances do not allow us to trust the Government voted on 20 January 2016, until this Government demonstrates the opposite through concrete actions.
 
The signatories condemn any violent actions against protesters, politicians and police, considering peaceful protests as one of the most democratic ways to show dissatisfaction with the actions of the authorities.
 
At the same time, we emphasize that the Government must take responsibility for the tensions in the society appeared because of the lack of a constructive attitude towards the protesters demands and the lack of an effective dialogue with them.
 
 
Signatories:
 
ADEPT
Association of Independent Press (API)
BIOS Association
Business Consulting Institute (BCI)
CCAII Alliance
Centre for Independent Journalism (CJI)
Expert-Grup Center
Foreign Policy Association (APE)
Gutta-Club
IDIS Viitorul
Information Centre GENDERDOC-M S.A.
Legal Resources Centre from Moldova (LRCM)
Moldovan Institute for Human Rights (IDOM)
Public Policy Institute (IPP)
REC Moldova
Rehabilitation Centre for Torture Victims ”Memoria” (RCTV ”Memoria”)
Resource Centre ”DIALOG-Pro”
Small business Association (AMB)
TERRA-1530
Transparency International – Moldova
Women’s Law Center
Women’s Association for the Environment Protection and Sustainable Development (AFPMDD)
Young European Federalists

 

The list of signatures remains open

 
 
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Mesajele europene în afişele Platformei
Obiectiv European
“Pentru Europa” - Platforma Societatii Civile
Acest compartiment din Digest European  este realizat cu sustinerea financiară
a Programului de asistență oficială pentru dezvoltare a Republicii Slovace  -  SlovakAid
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida