Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Biblioteca virtuală
Sursa: WIIW
Publicația examinează implicațiile cheie ale analizei, luând în considerare evoluțiile recente, și propune o serie de recomandări de politică care vor facilita o implementare mai ușoară a zonei de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare
Sursa: Expert-Grup
Impactul pozitiv al ZLSAC asupra fluxurilor comerciale înregistrate de către Republica Moldova în raport cu UE, demonstrează viabilitatea supozițiilor ce vizau oportunitatea negocierii unui astfel de document.
Sursa: GET Moldova
German Economic Team  a analizat impactul ZLSAC în primii doi ani de funcționare
Autorii analizează beneficiile și costurile care s-au materializat deja sau încă urmează să se manifeste în sectorul public și privat.
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida