Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Preşedinţia Lituaniană a Consiliului Uniunii Europene

PREȘEDINȚIA LITUANIANĂ  A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE  01.07.2013-31.12.2013

PREȘEDINȚIA LITUANIANĂ  A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

Lituania va deține președinția Consiliului Uniunii Europene în a doua jumătate a anului 2013 (01.07.2013-12.31.2013). Lituania va fi prima din cele trei state baltice , care va  deține președinția de la aderarea la Uniunea Europeană în primăvara anului 2004. Lituania face parte din Trio statelor care detin Președinția  in perioada 2012-2013 și  se află a doua pe linie intre președinția precedentă irlandeză (01.01.2013-30.06.2013) și cea succesivă, a Greciei (01.01.2014-30.06.2014).

Una din priorităţile Preşedinţiei Lituaniei la UE o va constitui promovarea politicii de susţinere a statelor din cadrul Parteneriatului Estic

Președinția lituaniană se va concentra pe cele trei obiective ale unei Europe credibile, în creștere și deschisă.

O EUROPĂ CREDIBILĂ

Președinția lituaniană va depune eforturi pentru a progresa către finanțe publice mai solide în UE și pentru a consolida terenul  pentru stabilitate financiară, care este necesara în vederea  restabilirii deplinei  credibilități economice a UE. Eforturile Președinției vor fi direcționate spre dezvoltarea în continuare a unui cadru al uniunii bancare, și de a înainta alte propuneri legislative în domeniul reformelor de pe piața financiară. Sarcina principală a acesteia  va constitui punerea în aplicare și consolidarea reformelor stabilite incluzând guvernanța economică, precum și aprofundarea Uniunii Economice și Monetare.

O EUROPĂ ÎN CREȘTERE

Președinția lituaniană se va baza pe agenda Europa 2020 și Semestrul European, consolidată  fiind prin o politică mai puternică privind piața unică, precum și prin implementarea efectivă a Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă. Aceasta se va concentra pe aprofundarea și integrarea pieței unice ca principala forță motrice pentru creșterea economică și oportunități mai bune de angajare. Președinția va lucra pentru a finaliza inițiativele Actul privind piața unică I, și va înainta noi inițiative în Actul privind piața unică II, precum și facilitarea guvernanței pieței unice.

O EUROPĂ DESCHISĂ

Președinția lituaniană va face pași de consolidare a UE ca un model  global de deschidere și de securitate. Președinția se va concentra asupra  unei  integrări mai bune  a UE și partenerilor săi estici, dar și asupra găzduirii Summit-ul Parteneriatului Estic din noiembrie 2013. Se va urmări continuarea procesului de extindere, un control mai  inteligent al granițelor  externe ale UE, și o mai bună coordonare în cadrul dimensiunii externe a politicii energetice a UE. Președinția va promova comerțul liber cu partenerii strategici, cum ar fi SUA, Japonia, Canada și altii. Se va încerca, de asemenea, impulsionarea  politicii de  securitate și de apărare comună, prin o  cooperare mai strânsă cu partenerii, precum și răspunsuri adecvate noilor provocări de securitate.

infoeuropa.md
Informaţii suplimentare


 

RSS
Summitul Parteneriatului Estic
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/EAP_Riga_EEAS_leaflet_pdf/

21-22.05.2015 Cel de-al IV summit

28-29.11.2013 - Cel de-al III Summit PEAcțiuni  în contextul Summitului

28.11.2013 Forumul de afaceri al Parteneriatuuil estic22-25.10.2013 Forumul Tinerilor Parteneriatului Estic


3.09.2013 - Reuniunea anuală a Conferinţei Autorităţilor Locale şi Regionale din Parteneriatul Estic (CORLEAP)


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida