Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Premii

Premiul constituie o recompensă pentru eforturile depuse în vederea implicării cetăţenilor în viaţa publică şi procesul democratic.  Consiliul Europei a decernat, la sesiunea de închidere a Forumului mondial pentru Democraţie, Premiul pentru Inovaţie democratică proiectului « Generaţia democraţie”. Acest premiu constituie o recompensă pentru eforturile depuse în vederea implicării cetăţenilor în viaţa publică şi procesul democratic.   

Obiectivul Proiectului « Generaţia democraţie » este de a încuraja educaţia pentru cetăţenie democratică şi pentru drepturile omului în sistemului de învăţământ din Turcia. Proiecte-pilot au fost implementate în 22 de şcoli din 10 provincii din Turcia pentru a găsi un răspuns la întrebarea « Ce ar face cultura şcolară mai democratică ? ».

Printre treizeci de iniţiative prezentate la Forum, pentru votul final au fost selectate şapte :

  • Barza Heinar, o parodie a ideologiei naziste (Germania) - lab 5
  • Chabab 2012, cercul tinerilor democraţi marocani - lab 16
  • Parlamentul tinerilor din Alsacia - lab 13
  • Mişcarea „Panglica Albastră” (India), un program de dezvoltare a liderismului - lab 1
  • Generaţia Democraţie - lab 8
  • « Youth Create Change », un program de dezvoltare a guvernanţei locale şi a societăţii civile în unsprezece municipalităţi din Cisjordanie şi Fâşia Gaza - lab 10
  • Tinerii Creatori ai Democraţiei(Franţa) - lab 21

Premiul a fost înmânat de către Secretarul General al Consiliului Europei,  Thørbjorn Jagland, şi Secretarul General adjunct, Gabriella Battaini-Dragoni, în prezenţa dnei Goretti Zavagu Amuriat din cadrul Reţelei femeilor ugandeze, laureatul premiului 2013.
 

Informaţii suplimentare

 

Premiul pentru Drepturile Omului Václav Havel  recompensează acţiunile excepţionale ale societăţii civile de apărare a drepturilor omului în Europa şi în afara continentului.


Decernat în fiecare an de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), în parteneriat cu Biblioteca Václav Havel şi  Fundaţia Carta 77, Premiul ia în considerare candidaturile oricărei persoane, organizaţii neguvernamentale sau instituţii care acţionează întru apărarea drepturilor omului. El va consta dintr-o sumă de 60 000 euro.

Juriul este compus din preşedintele APCE şi şase persoane independente, recunoscute pentru calităţile lor morale înalte şi experienţa în domeniul drepturilor omului. Premiul este înmânat în cadrul unei ceremonii în timpul sesiunii plenare de toamnă a APCE, care va avea loc la Strasbourg în octombrie. Biblioteca Václav Havel organizează apoi la Praga o conferinţă internaţională în onoarea laureatului) pentru a omagia contribuţia acestuia la promovarea drepturilor omului.
 
Premiul este acordat în memoria lui Václav Havel, dramaturg, luptător împotriva totalitarismului, arhitect al Revoluţiei de catifea din 1989, Preşedinte al Cehoslovaciei şi Republicii Cehe şi simbol durabil al opoziţiei faţă de despotism.


Informaţii suplimentare 

Începând cu 2014, Premiul Raoul Wallenberg al Consiliului Europei este decernat la fiecare doi ani persoanelor, organizațiilor sau comunităților care s-au remarcat prin realizări umanitare extraordinare.

Acest premiu care reprezintă o sumă de 10 000 €, este acordat la o ceremonie care se desfăşoară la Consiliul Europei, la data de 17 ianuarie – dată la care Raoul Wallenberg a fost arestat la Budapesta, în 1945.

La Budapesta, în 1944, diplomatul suedez Raoul Wallenberg a salvat zeci de mii de evrei în timpul Holocaustului. Acțiunile sale au demonstrat cum curajul şi capacităţile unei persoane pot  face într-adevăr o diferență, devenind o sursă de inspirație pentru toți acei care pledează şi acţionează împotriva persecutărilor, xenofobiei și antisemitismului.

Secretarul General al Consiliului Europei a lansat un apel pentru candidații la Premiu prin trimiterea unei scrisori Comitetului de Miniștri.

Juriul este format din șapte persoane independente, cu verticalitate morală recunoscută în domeniul drepturilor omului și muncii umanitare, aceștia fiind numiți de către: Secretarul General al Consiliului Europei, Ministerul suedez al Afacerilor Externe, municipalitatea din Budapesta, Institutul Raoul Wallenberg din Lund, Comitetul Internațional al Crucii Roșii, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și familia Raoul Wallenberg.

Termenul limită de depunere a candidaturilor pentru Premiul "Raoul Wallenberg" este 30 septembriedin fiecare an impar.

Formularul de aplicare / Application form

Secretarul General încurajează Delegații să promoveze aceste informații cu privire la Premiul "Raoul Wallenberg" în țările memebre ale Consiliului Europei..

Informaţii suplimentare

Începând cu anul 1995, premiul Nord-Sud este atribuit anual candidaţilor care s-au remarcat prin angajamentul lor excepţional pentru promovarea solidarităţii între Nord şi Sud.

 

Candidaţii, ca regulă, un bărbat şi o femeie, trebuie să se fi distins în următoarele domenii de acţiune: protecţia drepturilor omului, apărarea democraţiei pluraliste, sensibilizarea opiniei publice asupra întrebărilor de interdependenţă şi solidaritate mondiale, consolidarea parteneriatului Nord-Sud.

Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei, cu sediul la Lisabona din 1990, al cărui obiectiv principal este promovarea cetăţeniei globale, bazată pe drepturile omului şi responsabilitatea cetăţenilor prin intermediul dialogului şi cooperării între Europa, ţările mediternane din Sud şi Africa, a instituit acest Premiu onorific în 1995.

Printre personalităţile care s-au învrednicit de acest premiu pot fi menţionaţi Kofi Annan, Regina Rania din Jordan, Mary Robinson, Mário Soares, Bob Geldof, Lula da Silva, Graca Machel, Souhayr Belhassen, Stéphane Hessel.


Linii directoare pentru Juriul Premiului Nord-Sud (eng)

Prezentarea Laureaţilor Premiului Nord-Sud

Informaţii suplimentare

Premiul instituit de Consiliul Europei  este decernat pentru practici inovatoare şi eficiente aplicabile în domeniul justiţiei, atât civile, cât şi penale.Începând cu anul 2005, Consiliul Europei și Comisia Europeană organizează împreună un concurs pentru a descoperi și a pune în evidență practicile inovatoare și eficiente folosite în instanțele europene pentru organizarea judecătorească sau pentru desfășurarea proceselor de judecată (de exemplu, inițiative elaborate de către un președinte de instanță, grefier, barou) și care merită să fie aduse în atenția factorilor de decizie politică și comunităţii judiciare, pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului public de justiție.


În trecut, premiul era acordat fie în domeniul justiției penale (2009) sau civile (2005, 2006 și 2008). Pentru prima dată în 2010, Premiul „Balanţa de Cristal a Justiţiei” a acoperit, în același timp, domeniul justiției penale și civile. Ediție a 6-a a Premiului a acoperit, în 2012, din nou domeniul justiției civile, și în special a  fost atribuit pentru practici inovatoare în domeniul justiției civile, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și buna funcționare a sistemului judiciar, procedurile și organizarea instanțelor. În 2013, nu a fost organizat concursul pentru atribuirea Premiului.
 

Premiul european Balanţa de Cristal 2015 a fost decernat Institutului Judiciar din Scoţia, la 23 octombrie 2015, cu ocazia evenimentului principal de celebrare a Zilei Europene a Justiţiei.

Proiectul câştigător « HUB judiciar » propune un mediu virtual dedicat instruirii şi comunicării pentru actorii din sistemul judiciar din Scoţia, respectând regulile securităţii informatice.

De asemenea, au fost decernate trei menţiuni speciale cu valoare egală pentru alte trei proiecte :

 

Balanţa de Cristal a Justiţiei - 2014

 În 2014, ceremonia de decernare a premiului şi de prezentare a iniţiativelor laureate s-a desfăşurat la 16 octombrie, la Aveiro (Portugal), cu ocazia Zilei Europene a Justiţiei Civile.

Juriul a selectat patru proiecte pentru etapa finală, dintre care doar unul  a obţinu Premiul, iar celelalte au fost premiate cu menţiuni speciale din partea juriului. Proiectul câştigător este "Asistenţa legală online: soluţii mai bune pentru drepturile persoanelor / Online legal aid: Better solutions for people’s rights., General Council of Spanish Bars, Spania". Acesta prevede crearea unui punct de acces online care permite să solicite asistenţă judiciară cu privire la costurile de judecată şi desemnarea unui avocat.

Celelalte 3 proiecte finaliste au primit menţiuni speciale.

 
 
Obiectivul acestui concurs de pledoarii constă în acordarea unei experienţe practice cu privire la Convenţia europeană a drepturilor omului şi aplicării acesteia, studenţilor în drept european care reprezintă viitorii judecători, avocaţi sau jurişti.

Concursul este organizat de către Asociaţia europeană a studenţilor în drept (ELSA – European Law Students Association), cu susţinerea Consiliului Europei. Competiţia simulează procedura de soluţionare a unei plângeri înaintate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Numeroase echipe din mai multe ţări europene concurează într-o cauză fictivă şi prezentează pledoarii din partea ambelor părţi. Cele mai bune 16 echipe se prezintă la etapa finală  la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.
 
de ce este necesar
Concursul european de pledoarii reprezintă o contribuţie unică la programul universitar ajutând studenţii să înţeleagă principiile şi implementarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Totodată, participând la acest concurs, studenţii obţin o experienţă practică  care ar putea să-i ajute la pregătirea apărării propriilor cauze reale la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
 
ELSA are o experienţă vastă de organizare a concursurilor de pledoarii la nivel naţional şi internaţional. Prin organizarea concursului de pledoarii în baza Convenţiei europene a drepturilor omului, ELSA îşi propune să extindă tradiţiile concursurilor de pledoarii şi să acopere necesitatea unui concurs de pledoarii în limba engleză privind drepturile omului la care să se alăture studenţii din întreaga Europă.
 
Premiul pentru echipa învingătoare a concursului “Premiul Consiliului Europei” este un stagiere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru o perioadă de 1 lună.

ce reprezintă
Ce reprezintă concursul de pledoarii? Un concurs de pledoarii reprezintă o simulare a unui process de judecată. Deseori el este divizat în două etape: etapa scrisă şi etapa orală. La etapa scrisă studenţii elaborează prezentări şi memorii din numele reclamantului şi pârâtului. După etapa scrisă urmează etapa orală care reprezintă o simulare a audierilor la care studenţii reprezintă reclamantul sau pârâtul. Participarea la un concurs de pledoarii necesită timp şi dedicaţie, dar cu siguranţă merită aceste eforturi.

cine sunt participanţii
“Pentru studenţi de către studenţi”. La concurs pot participa studenţi de la facultăţile de drept din statele membre ale ELSA sau din statele membre ale Consiliului Europei. Lista acestor ţări şi informaţii suplimentare despre concurs pot fi consultate la compartimentul “Participare”.

Informaţii suplimentare

Premiul European pentru prevenirea consumului de droguri a fost pentru prima dată lansat în anul 2004. Acest Premiu este acordat la fiecare doi ani pentru trei proiecte de prevenire a consumului de droguri, în care sunt neapărat implicaţi tineri, fie în dezvoltarea şi implementarea activităţilor, fie în procesul de luare a deciziilor, managementul proiectului sau/şi evaluarea acestuia.

Grupul Pompidou acordă acest Premiu pentru a scoate la lumină proiecte bune care s-au dovedit a fi de succes în ce priveşte prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor. De asemenea, un scop important este încurajarea şi promovarea activităţii legate de prevenire a consumului de droguri, la care tinerii contribuie şi participă activ.

Proiectele sunt evaluate de un juriu alcătuit din şapte tineri consultaţi de experţi în domeniu. Fiecare dintre câştigătorii premiului primesc un trofeu, o diplomă şi un premiu-bănesc de 5.000 de Euro.
 

Informaţii suplimentare

 

Instituit de către APCE în 1955, Premiul Europei este cea mai înaltă distincţie care poate fi decernată unui oraş european pentru acţiunile sale în domeniul european.El este constituit dintr-un trofeu itinerant, o medalie, o diplomă, şi o bursă pentru o călătorie de studiu la instituţiile europene, care este oferită tinerilor din oraşul laureat.

Premiul este o recompensă pentru oraşele care asigură într-o modalitate deosebit de activă promovarea ideii europene (evenimente europene, înfrăţiri, vizite de studiu şi experienţă, sărbătorirea Zilei Europei, etc.).
 

sistemul de atribuire a premiului

Sistemul de atribuire a diferitor niveluri ale Premiului este unul progresiv. După ce au aplicat pentru Diploma europeană, care este primul nivel, municipalităţile cadidate trebuie succesiv să aplice pentru Drapelul de onoare, apoi pentru Placheta de onoare, pentru a putea atinge cel mai înalt nivel - Premiul Europei.

Pentru obţinerea Premiului Europei pot aplica toate municipalităţile din cele 47 de State membre ale Consiliului Europei. Există o singură metodă pentru înaintarea candidaturii - formularul online, care este disponibil pe pagina de internet a Premiului Europei. Chestionarele trebuie să fie îndeplinite şi expediate până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

Pentru fiecare dintre cele 4 distincţii, de fiecare dată trebuie îndeplinit formularul online. Secretarul solicită un raport pentru ultimul an, însoţit de articole de presă.

Subcomisia pentru Premiul Europei (alcătuită din membrii Adunării Parlamentare)  examinează candidaturile pentru cele 4 distincţii la sfârşitul lunii aprilie şi comunică alegerea sa Comisiei pentru probleme sociale, sănătate şi dezvoltare durabilă spre aprobare. Municipalităţile selectate sunt ulterior informate printr-o scrisoare expediată prin poştă sau e-mail. Ulterior se va fi adresată o scrisoare de confirmare în care vor fi menţionate propunerile pentru organizarea ceremoniei.
 

premiul europei - la 60 de ani

În anul aniversar 2015, de Premiul Europei s-au învrednicit două oraşe : Dresda din Germania şi Vara din Suedia.

Capitala Saxoniei, Dresda menține relații de înfrățire cu 13 orașe, dintre care 10 sunt din Europa, şi câte un oraş din Africa, Statele Unite şi China. În 1959, Dresda a stabilit prima înfrăţire cu oraşul Coventry (Regatul Unit) care este primul oraş deţinător al Premiului Europei în 1955 (ambele oraşe fiind distruse ăn timpul celui de-al Doilea Război Mondial). Dresda este foarte activă în mişcarea „Niciodată” pentru a lupta împotriva antisemitismului, rasismului şi xenofobiei, precum şi pentru a promova pacea şi reconcilierea. Oraşul acordă o atenţie deosebită schimburilor şcolare şi cooperării internaţionale. De asemenea el este activ în organizarea schimburilor artistice, sportive şi profesionale. De asemenea, cetăţenii Dresdei sunt foarte implicaţi în activităţile de înfrăţire.
 
Situat în provincia Västergötland, Vara este înfrăţit cu şase oraşe europene şi a semnat, în 2012, un acord de stabilire a relaţiilor de prietenie cu oraşul chinez Huangshan. Cooperarea cu aceste oraşe înfrăţite se manifestă prin schimburi în domeniul comerţului, mediului, culturii, educaţiei, asigurării sociale, sănătăţii publice, administrării şi resurselor umane. Şcolile din or. Vara menţin legături cu alte şcoli din 11 ţări diferite. În 2014, oraşul a sărbătorit cea de-a 13-a ediţie a Zilei Europei şi a primit premiul „Oraşul prieteniei pentru schimb şi cooperare cu China”.

 

Alte trei oraşe, Amilly (Franţa), Ivano-Frankivsk (Ucraina) şi Lublin (Polonia), de asemenea au fost preselectate şi comisia le-a felicitat pentru realizări.
 
De asemenea, în 2015 comisia a decernat opt Plachete de onoare, nouă Drapele de onoare şi 12 Diplome europene, distincţii care toate fac parte din Premiul Europei.
 

Informaţii suplimentare

 

 

Premiul Muzeului este  atribuit de Consiliul Europei în fiecare an, începând din 1977, unui muzeu care aduce o contribuţie semnificativă la cunoaşterea patrimoniului cultural european.Muzeul câştigător primeşte o statuetă de bronz "La Femme aux beaux Seins" de Joan Miró, pe care o va păstra timp de un an, precum şi o diplomă.

Premiul este acordat de către Comisia pentru cultură, ştiinţă, educaţie şi mass-media a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), pe baza unei liste alcătuită de juriul Forumului European al Muzeului şi face parte din Premiul European pentru Muzeul Anului.
 

Laureaţii trofeului


2015 - Muzeul Civilizaţiilor europene şi mediteraneene
 

Potrivit raportorului cu privire la Premiul Muzeului, Vesna Marjanović (Serbie, SOC), acest muzeu are la bază “un concept original şi inovator, este situat într-un loc uimitor şi înzestrat cu o arhitectură de excepţie”; el îndeplineşte perfect toate criteriile Premiului Muzeului al Consiliului Europei.”

MUCEM studiază zona Mediteraneană,  leagănul civilizaţiilor, la intersecţia culturilor europeană şi arabă. Dna Marjanović a apreciat înalt muzeul pentru că acesta se vrea o “agora contemporană”  atrăgând un vast public datorită unui program impresionant (vizite de studiu, dezbateri cu participarea artiştilor şi scriitorilor, seminare, festivaluri şi concerte).
 

2014 - Muzeul Baksi din Turcia
 

Acest muzeu este un exemplu al viziunii personale a fondatorului său, Hüsamettin Koçan, dar şi a altor 160 de artişti contemporani care îl susţin şi care doresc să difuzeze arta şi desenul de nivel înalt în zonele rurale slab dezvoltate din regiunea de nord a Anatoliei. Muzeul are drept scop de a reduce decalajul dintre centru și periferie, ajutând populația locală să rămână cultural și economic înrădăcinată în teritoriul său și să-şi păstreze memoria culturală  prin revitalizarea industriei textile şi țesutului tradițional.

Potrivit raportorului privind Premiul Muzeului, Vesna Marjanovic: "Acest muzeu, administraţia și activitățile sale, oferă un model foarte inspirat a modului în care principiile Convenției Consiliului Europei de la Faro cu privire la valoarea patrimoniului cultural pentru societate pot fi adaptate pentru a răspunde necesităţilor la nivel local. "

 


2013 - Muzeul din Liverpool

Muzeul urmăreşte istoria socială, economică şi politică a unui oraş din Marea Britanie, care reprezintă cea mai mare diversitate socială. Potrivit Comisiei, muzeul are o capacitate extraordinară de a implica oameni de toate vârstele, din toate mediile şi toate talentele şi promovează insistent şi convingător valorile fundamentale ale Consiliului Europei şi importanţa  "de a trăi împreună" cu demnitate ".

Muzeul din Liverpool este un exemplu de recunoaştere a drepturilor omului în practica de muzeu. Interacţiunea cu comunitatea locală este excelentă, fiind organizate numeroase activităţi care implică copii, tineri, familii şi vârstnici. Este promovat respectul reciproc între diferite categorii sociale şi etnice. Drepturile omului sunt abordate prin intermediul dezbaterilor şi a dialogului şi este menţinută o politică deschisă şi incluzivă menită să acopere toate diversităţile culturale.

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida