Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Preşedinţia Bulgară a Consiliului Uniunii Europene

1 ianuarie - 30 iunie 2018

Prioritățile președinției bulgare sunt determinate de mottoul său: „Puterea stă în unire”, care este și mottoul de pe stema Republicii Bulgaria. Președinția va coopera cu partenerii săi pentru unitatea dintre statele membre și cu instituțiile UE pentru a oferi soluții concrete în vederea construirii unei Europe mai puternice, mai sigure și mai solidare.

Pe parcursul următoarelor 6 luni, Președinția se va axa pe patru domenii-cheie: viitorul Europei și tinerii, Balcanii de Vest, securitate și stabilitate și economia digitală.
 

Apreciind că UE se află în pragul unor reforme-cheie ce au drept scop a o face mai puternică, mai unită și mai democratică, președinția bulgară a Consiliului UE și-a stabilit patru domenii prioritare de acțiune, care reflectă de fapt aceste reforme:
 
- coeziunea economică și socială, centrată pe cadrul financiar plurianual al UE, pe viitoarele politici de coeziune și politică agricolă comună, precum și pe aprofundarea Uniunii economice și monetare;
- stabilitatea și securitatea în Europa: decizii comune pentru o mai mare securitate a frontierelor exterioare ale Uniunii, o gestionare mai eficace a migrației, punerea bazelor unei Uniuni de apărare, inclusiv instituirea unei cooperări structurate permanente în cadrul UE;
- perspectiva europeană și Balcanii occidentali: intenția Bulgariei de a profita de expertiza regională, fără a crea false așteptări, pentru susținerea reformelor în țările Balcanilor occidentali legate de aderarea la UE și a le plasa în prim plan pe ordinea de zi, în scopul păcii și stabilității în regiune. Paralel, președinția bulgară a Consiliului UE va depune eforturi pentru a acordă un mai mare sprijin geopolitic și economic Balcanilor occidentali, prin îmbunătățirea conexiunilor lor cu UE în domeniile feroviar, aerian, digital, educativ și energetic;
- economia digitală și competențele pentru viitor: concentrarea asupra desăvârșirii pieței digitale unice a UE și dezvoltarea economiei și capacităților digitale. Acest dosar conține un pachet de cybersecuritate, o directivă referitoare la drepturile de autor, fluxul liber de date cu caracter nepersonal, un cod al comunicațiilor electronice, protejarea vieții private în comunicațiile electronice etc.

Una dintre prioritățile principale ale Președinției bulgare este democrația, stabilitatea, prosperitatea și sustenabilitatea țărilor din Vecinătatea Europeană. Domeniul de aplicare și profunzimea actualului parteneriat  va depinde de ambiția și nevoile UE, de statele partenere, precum și de viteza și calitatea reformelor pe care le pun în aplicare. O atenție deosebită va fi acordată măsurilor actuale de sustenabilitate prin sprijinirea proiectelor de conectivitate, dezvoltare economică și comerț, contacte între oameni și cooperare generală în domeniul educației și cercetării. Vor continua lucrările cu privire la punerea în aplicare a rezultatelor obținute în cadrul celui de-al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic și al documentului aprobat "20 rezultate pentru 2020", care reprezintă un instrument de lucru pentru consolidarea cooperării dintre UE și țările partenere. Cooperarea multilaterală în cadrul Parteneriatului estic va contribui la realizarea rezultatelor prin asigurarea unei responsabilități comune și a unui angajament reciproc din partea UE și a țărilor din Parteneriatul estic.

tradaptare infoeuropa.md


Informaţii suplimentare

 
 
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida