Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Uniunea Europeană
Preşedinţia Irlandeză a Consiliuilui UE
Ianuarie-iunie 2013

Prioritatile Irlandei in calitate de Presedinte al Consiliului Uniunii Europene sunt un numar de initiative concentrate pe creşterea economică şi crearea de locuri de muncă", a declarat vicepremierul irlandez.

Cea de-a saptea Președinție a Irlandei coincide cu a patruzecea aniversare de la aderare a Irlandei la Uniunea Europeană. Ca și în trecut, Irlanda se va strădui să ruleze o președinție corecta și deschisa axata pe obținerea de rezultate pentru Europa, iar Lucinda Creighton a dat asigurări că va fi o preşedinţie „lipsită de nimicuri”.
 
În dezvoltarea programul său pentru presedintie  Irlanda și-a ascultat cu atenție partenerii. punctele lor de vedere, instituțiile UE, și cel mai important, cetățenii. Programul irlandez reflectă dorinta întreagii UE să învețe din criza economică și să se concentreze pe consolidarea competitivității, combaterea șomajului și a cauzelor acestuia, precum și înaintarea unei serii de propuneri, care vor duce  la o creștere economică durabilă și ocuparea forței de muncă.Criza a evidențiat în mod clar cât de strâns legate sunt  economiile UE. Problemele comune sunt abordate cel mai bine prin soluții comune.UE obtine  cele mai mari succese atunci când statele membre lucrează împreună pentru a oferi o schimbare pozitivă. Astfel, irlandezii au trasat direcţiile pe care se vor axa în cele şase luni în care vor deţine preşedinţia: 
  • redresarea economiei europene,
  •  creşterea competitivităţii globale a UE 
  •  şi crearea de locuri de muncă,  în special pentru tineri.
Potrivit preşedinţiei irlandeze, zonele care pot genera cele mai multe locuri de muncă, respectiv sectorul digital şi cel al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), în care deja există la nivelul UE 87 de milioane de angajaţi, vor face obiectul unui program legislativ. Întreprinderile Mici și Mijlocii, coloana vertebrală a economiei europene, urmeaza sa se bucure de o serie de  masuri, care vor include ameliorarea accesului la credite, oportunitățile de achiziții publice și de finanțare a cercetării.

"Atenţia trebuie acum îndreptată asupra provocării de a repune economia europeană pe drumul cel bun, prin îmbunătăţirea competitivităţii globale a UE, promovând creşterea economică şi crearea de locuri de muncă”, a subliniat vicepremierul irlandez Eamon Gilmore.

Președinția isi propune sa joace un rol aparte în asigurarea  semnării unui acord privind finanțarea ulterioara a UE si anume  pentru perioada 2014 până în 2020 și să colaboreze cu alte state membre și Parlamentul European pentru lansarea  programelor-cheie care stau la baza creșterii economice, coeziunii sociale în Europa, inclusiv PAC , Orizont 2020 și a programului-cadru de  cercetare si inovare, precum și a fondurilor de coeziune.

O atenție deosebită va fi pus pe potențialul de resurse naturale ale Europei pe terenuri, cât și la mare ("creșterea albastră"), iar pe ordinea de zi va fi si întoarcerea Economiei  verde înapoi pe făgasul  cel bun ca un motor pentru o creștere inteligentă, durabilă.
(VIDEO) Agenda: În 2013...(titrat în română)

Informaţii suplimentare
Căutare
RSS
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida