Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Societatea civilă - element important al procesului decizional
Principii de participare

Pentru a favoriza o relaţie constructivă, ONG-urile si autorităţile publice de la diferite niveluri ar trebui să acţioneze în baza următoarelor principii comune:


Participare

ONG-urile strâng şi canalizează punctele de vedere ale membrilor acestora, ale grupurilor de utilizatori şi ale cetăţenilor în cauză.

Aceste informaţii oferă o valoare esenţială procesului politic de luare a deciziilor, îmbunătăţind calitatea, înţelegerea şi aplicabilitatea pe termen lung a iniţiativei strategice. O condiţie prealabilă pentru acest principiu este că procesele de participare sunt deschise şi accesibile, bazate pe parametri conveniţi pentru participare.


Încredere

O societate deschisă şi democratică se bazează pe interacţiunea onestă între actori şi sectoare. Deşi ONG-urile şi autorităţile publice au de jucat roluri diferite, obiectivul comun de a îmbunătăţi vieţile oamenilor poate fi atins în mod satisfăcător doar dacă acestea se bazează pe încredere, ceea ce implică transparenţă, respect şi încredere reciprocă.


Responsabilitate si transparenţă

Acţionarea în interesul public necesită deschidere, responsabilizare, claritate şi responsabilitate atât din partea ONG-urilor, cât şi din partea autorităţilor publice, în condiţii de transparenţă în toate etapele.


Independenţă

ONG-urile trebuie să fie recunoscute drept organisme libere şi independente în ceea ce priveşte obiectivele, deciziile şi activităţile acestora. Ele au dreptul să acţioneze independent şi să pledeze pentru poziţii diferite faţă de autorităţile cu care de altfel pot colabora.

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida