Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Bună guvernare prin participare
Principiile bunei guvernări
Strategia pentru inovare şi bună guvernare la nivel local, elaborată de Consiliul Europei, este un instrument practic care cuprinde douăsprezece principii care vizează ameliorarea guvernării la nivel local şi astfel calitatea vieţii cetăţenilor.

Strategia a fost lansată în 2007, la Valencia (Spania), de către Miniştrii europeni responsabili de colectivităţile locale şi regionale şi adoptată de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 2008.Principiile de bună guvernare la nivel local:
 1. Alegeri conforme legislaţiei, reprezentare şi participare echitabilă
 2. Receptivitate
 3. Eficienţă şi eficacitate
 4. Deschidere şi transparenţă
 5. Stat de drept
 6. Comportament etic
 7. Competenţe şi capacităţi
 8. Inovare şi deschidere spre schimbare
 9. Durabilitate şi orientare pe termen lung
 10. Bună gestiune financiară
 11. Drepturile omului, diversitate culturală şi coeziune socială
 12. Responsabilitate

Strategia are ca obiectiv o mai bună guvernanță locală pe baza unui angajament comun de către guverne, asociații ale autorităților locale și a autorităților locale individuale. În acest scop, Strategia oferă o definiție cuprinzătoare a bunei guvernari democratice la nivel local, în 12 Principii și instituie un mecanism de punere în aplicare, bazat pe 4 piloni:

 

 1. Angajamentul asumat de autoritățile locale individuale pentru a-şi îmbunătăți în mod continuu performanța în ceea ce privește cele 12 principii (adoptarea și monitorizarea regulată)
 2. Programe naționale de acțiune convenite între guvern și asociații ale autorităților locale
 3. Certificatul pentru Buna Guvernare Democratică;
 4. O structură a Consiliului Europei alcătuită din toate părțile interesate (Platforma părților interesate).

Punerea în aplicare a strategiei depinde de eforturile autorităților naționale (și / sau regionale), asociații ale autorităților locale și, în cele din urmă, autoritățile locale individuale. Este de la sine înțeles că aceste eforturi trebuie să fie bine pregătite, planificate, coordonate și acceptate de către toți.

Informaţii suplimentare
Les 12 principii ale bunei guvernări la nivel local şi instrumentele de punere în aplicare (eng)
Strategia şi instrumentele: Broşură : germană | engleză | bulgară | franceză | italiană | norvegiană | rusă


Platforma Părţilor interesate

Certificatul de Excelenţă ELoGE

Planurile de acţiune naţionale
Belgique (Région wallone)

Bulgarie [en]

Pays-Bas [en]

Norvège [en]

Ukraine [en] 

 

 

 

VIDEO
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida