Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Principiul 10. Bună gestiune financiară


Asigură  o utilizare prudentă şi productivă a fondurilor publice.Acţiunea 1

Tarifele nu depăşesc costul serviciilor prestate şi nu reduc excesiv cererea, în special în cazul serviciilor publice de prima importanţă.


indicatori
Funcţionarii aleși sunt clari cu privire la baza tarifelor pentru servicii.

acţiunea 2

Există prudenţă în managementul financiar, inclusiv în contractarea şi utilizarea creditelor, în estimarea resurselor, veniturilor,  a rezervelor, şi în utilizarea veniturilor excepţionale.


indicatori
 • Instrucțiunile financiare sunt stabile şi identifică responsabilitățile financiare corespunzătoare tuturor celor care lucrează pentru localitate.
 • Există funcția de audit intern care are ca scop asigurarea conformităţii tranzacţiilor cu procedurile interne aprobate.
 • Periodic, funcţionarilor şi reprezentanţilor aleşi le sunt prezentate rapoarte privind veniturile şi cheltuielile reale, comparativ cu cele stabilite în buget.
 • Conturile autorităţilor locale sunt supuse auditului extern, efectuat de către persoane independente de autorităţi.
 • Auditele externe şi cele anuale sunt făcute publice.
 • Auditul anual include o evaluare a resurselor băneşti implicate în furnizarea serviciilor de către autoritatea locală.

 


acţiunea 3

Planurile bugetare sunt elaborate cu consultarea publicului.


indicatori
 • Bugetele anuale și multianuale sunt adoptate înainte de începerea perioadei în cauză. Bugetele trebuie să evidențieze dispozițiile-cheie privind resursele și angajamentele asumate pentru anul respectiv.
 • Procesul de elaborare a bugetului include consultări extensive cu părți interesate externe.
 • Bugetele aprobate, cotele de impozitare și raportul anual, inclusiv informațiile privind productivitatea şi rezultatele serviciilor, sunt puse la dispoziția publicului.
 • La dispoziţia cetăţenilor, este publicat un rezumat al bugetului şi taxelor .
acţiunea 4

Riscurile sunt evaluate şi gestionate în mod corespunzător, inclusiv prin publicarea conturilor consolidate şi, în cazul parteneriatului public-privat, prin partajarea riscurilor în mod realist.


indicatori

Autoritatea locală identifică și gestionează riscurile sale financiare prin:

 • acceptarea și recunoașterea riscurilor;

 • evitarea riscurilor (de ex., prin transferul unei activități către o altă entitate);

 • transferarea riscurilor (de ex., prin intermediul unui parteneriat public-privat sau obținerea unei asigurări comerciale); sau

 • partajarea riscurilor (de ex., prin colaborare cu un alt municipiu).


acţiunea 6

Autoritatea locală participă la modalităţile de realizare a solidarităţii între unităţile administrativ - teritoriale, la distribuirea echitabilă a sarcinilor şi beneficiilor şi la reducerea riscurilor (sisteme de egalizare, cooperare inter-municipală, împărţirea riscurilor).


indicatori
 • Abordarea inter-municipală este un factor de progres în managementul autorităţii locale.
 • Autoritatea locală participă la o organizație inter-municipală pentru a îmbunătăți performanțele și serviciile pentru cetățeni.

Această autoritate locală se descurcă foarte bine în ce priveşte informarea cetățenilor referitor la ce obţin contribuabilii pentru banii lor.

 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida